Πανεπιστήμιο του Grand Canyon Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση και στην Εποπτεία των Συμβούλων Παρέχει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να επιδείξουν το σκοπό τους που δόθηκε από τον Θεό στη διδασκαλία των φοιτητών συμβουλευτικής και στην εποπτεία των κλινικών συμβούλων. Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετάσχουν επίσης σε ψυχολογική έρευνα που θα δημιουργεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να γίνει εμπειρογνώμονας σε ακαδημαϊκά ή κλινικά περιβάλλοντα.

Αυτό το διδακτορικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στους τομείς της συμβουλευτικής, της διδασκαλίας, της εποπτείας συμβούλων, της ηγεσίας και της υπεράσπισης, της υποτροφίας και των στατιστικών και της έρευνας. Το Κολλέγιο Διδακτορικών Σπουδών ανέπτυξε αυτό το διδακτορικό δίπλωμα στην εκπαίδευση συμβούλων σε ανταπόκριση του αυξανόμενου αριθμού των συμβούλων του πανεπιστημίου στον τομέα και της ανάγκης για διδακτορικούς διδάσκοντες να διδάσκουν στο μάστερ. Οι διδακτορικοί σπουδαστές θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες για να εποπτεύουν, να εκπαιδεύσουν και να οδηγήσουν αυτούς τους παρόχους ψυχικής υγείας στη βελτίωση της πρακτικής τους και των αποτελεσμάτων της περίθαλψης.

Αυτό το διδακτορικό στην εκπαίδευση συμβούλων σχεδιάζεται επίσης από την προοπτική της Χριστιανικής κοσμοθεωρίας της GCU και ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν πτυχές της χριστιανικής μας κληρονομιάς και αξιών που βασίζονται στην πίστη και επηρεάζουν τους συμβούλους και τις σχέσεις των πελατών. Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η θετική ανάπτυξη και η προσωπική ανάπτυξη των ατόμων, οι εκπαιδευόμενοι θα εξετάσουν τα θεωρητικά και πρακτικά θεμέλια της δεοντολογίας, των αξιών, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της ικανότητας του συμβούλου.

Ελάχιστο. Εκπαίδευση

Master βαθμό ή υψηλότερη

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε19 περισσότερα μαθήματα αποGrand Canyon University »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη