Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Οι υποψήφιοι που ακολουθούν το διδακτορικό (Εκπαίδευση) πρέπει να αναπτύξουν μια προσέγγιση ανεξάρτητης σκέψης και μια μοναδική εμπειρία στο δικό τους ερευνητικό ενδιαφέρον. Η ανεξάρτητη έρευνα απαιτεί διεξοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα σε ένα θέμα με στόχο τη διαμόρφωση νέων και πρωτότυπων ιδεών, ευρημάτων και θεωριών.
Όλοι οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τη Μεθοδολογία Έρευνας
Η Σχολή Εκπαίδευσης του Taylor έχει δεσμευτεί να αναπτύξει εκπαιδευτικούς που είναι παθιασμένοι με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Ενδυναμώνουμε τους μαθητές με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των καλύτερων πρακτικών στην τάξη που ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής.
Τονίζουμε ένα συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής που βασίζεται σε διαπιστωμένα ερευνητικά ευρήματα και καινοτόμες μεθοδολογίες. Στη Σχολή Παιδαγωγικής, οι σπουδαστές βυθίζονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που προωθεί τη δια βίου εκπαίδευση και την συνεχή επαγγελματική εξέλιξη. Η αυτορυθμιζόμενη μάθηση (SRL) και η αντανακλαστική πρακτική θα αποτελέσουν ακρογωνιαίους λίθους της διδακτικής και μαθησιακής προσέγγισής μας και αυτό θα ωθήσει τους μαθητές μας να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησης τους.
Στη Σχολή Εκπαίδευσης, οι μαθητές θα βιώσουν ένα συναρπαστικό και προκλητικό ταξίδι μάθησης που δεν βασίζεται μόνο σε ακουστικά βασικά εκπαιδευτικά στοιχεία, αλλά και διασχίζει στοιχεία της πραγματικής και της εικονικής διάστασης της μάθησης. Η Σχολή Εκπαίδευσης θα σας καθοδηγήσει σε μια πορεία προς μια εμπλουτιστική, ενδυναμωτική και διαφωτιστική δέσμευση σε έναν κλάδο που επηρεάζει τις ζωές των μελλοντικών γενεών μας.

Οι βασικοί τομείς έρευνας που προσφέρονται στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Διαχείριση της εκπαίδευσης και ηγεσία

 • Πολιτική Εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση
 • Συμβουλευτική και εποπτεία στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
 • Σχολική ηγεσία

Πρόγραμμα σπουδών και διδασκαλία

 • Θεωρία και εφαρμογή του προγράμματος σπουδών
 • μαθηματική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση κοινωνικών σπουδών
 • Διδακτικές προσεγγίσεις
 • Διαχείριση σχολικής τάξης

Τεχνολογία, Καινοτομία και Σχεδιασμός Εκμάθησης

 • e-Learning
 • ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική σχεδίασηΕκπαιδευτική αξιολόγηση
 • Αξιολόγηση της τάξης
 • Δοκιμές και αξιολόγηση
 • Αξιολόγηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών

 • Εκπαίδευση Καθηγητών
 • Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Γλωσσική Εκπαίδευση και Γραμματεία

 • Διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας (TESL)
 • Διδασκαλία της λογοτεχνίας
 • Διδασκαλία της ανάγνωσης

Εκπαίδευση και Κοινωνία

 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Φύλο και Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση της ειρήνης
 • Δια βίου μάθηση
 • Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποTaylor’s University »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Ιούνιος 2019
Αυγ. 2019
Τιμή
19,386 USD
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιούνιος 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Αυγ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιούνιος 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Αυγ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη