Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Επιχειρήσεις) (Έρευνα)

Taylor’s University

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Επιχειρήσεις) (Έρευνα)

Taylor’s University

Οι υποψήφιοι που ακολουθούν το διδακτορικό δίπλωμα (Business) πρέπει να αναπτύξουν μια προσέγγιση ανεξάρτητης σκέψης και μια μοναδική εμπειρία στο δικό τους ερευνητικό ενδιαφέρον. Η ανεξάρτητη έρευνα απαιτεί διεξοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα σε ένα θέμα με στόχο τη διαμόρφωση νέων και πρωτότυπων ιδεών, ευρημάτων και θεωριών.
Όλοι οι φοιτητές της Φιλοσοφίας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τη Μεθοδολογία Έρευνας

Οι βασικοί τομείς έρευνας που προσφέρονται στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Λογιστική

 • Λογιστικά Συστήματα Πληροφοριών και Διαχείριση Κινδύνων
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Οικονομική αναφορά
 • Έρευνα αγοράς βασισμένη στην αγορά

Τραπεζικά και οικονομικά

 • Εταιρική και προσωπική χρηματοδότηση
 • Ηλεκτρονική Τραπεζική
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Οικονομική αναφορά
 • Ισλαμική χρηματοδότηση
 • Μικροχρηματοδότηση
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Παραγωγικότητα και Αποτελεσματικότητα των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
 • Πρακτικές αποκάλυψης κινδύνων των IPO και PLC
 • Διαχείριση κινδύνων και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 • Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
 • Επιρροή της Συμπεριφοράς στην Κοινωνία
 • Προσωπικό κίνητρο
 • Τόπος και χώρος
 • Τουριστική και ψυχαγωγική συμπεριφορά

Οικονομικά

 • Οικονομικά των Επιχειρήσεων
 • Οικονομετρία
 • Οικονομικά της ενέργειας
 • Διεθνής Οικονομία
 • Διεθνής Μακροοικονομική (Διαχείριση Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και Ενσωμάτωση Χρηματοπιστωτικής Κεφαλαιαγοράς Ανατολικής Ασίας)
 • Το διεθνές εμπόριο
 • Μακροοικονομική
 • Μικροοικονομία
 • Στατική
 • Τουριστική Οικονομία

Εμπορία

 • Διεθνές μάρκετινγκ
 • Υπηρεσίες Marketing

Διαχείριση

 • Ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης στη Νοτιοανατολική Ασία
 • Επιχειρηματικότητα
 • Περιβαλλοντική διαχείρηση
 • Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
 • Διαχείριση γνώσης
 • Μείωση της φτώχειας μέσω του τουρισμού
 • Ανάπτυξη ακινήτων
 • Στρατηγική διαχείρηση
 • Αειφόρος και υπεύθυνος τουρισμός
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση March 25, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιούνιος 2019
Αυγ. 2019
Price
τιμή
20,386 USD
Locations
Μαλαισία - Subang Jaya, Selangor
Ημερομηνία Έναρξης : Ιούνιος 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Αυγ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιούνιος 2019
Μαλαισία - Subang Jaya, Selangor
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Αυγ. 2019
Μαλαισία - Subang Jaya, Selangor
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Οκτ. 2019
Μαλαισία - Subang Jaya, Selangor
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών