Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιχειρηματικές Μελέτες

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

115568_yhnjdj.JPG

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιχειρηματικές Σπουδές εξετάζει σε βάθος το βασικό ερευνητικό ερώτημα, την ανάπτυξη και την κοινωνική σημασία του κλάδου. Το διδακτορικό πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές για ανεξάρτητη ερευνητική εργασία υψηλού επιπέδου. Οι σπουδές στο διδακτορικό πρόγραμμα αποτελούνται από γενικές σπουδές και μεθόδους, σπουδές βασικών θεμάτων, προαιρετικές σπουδές και διδακτορική διατριβή. Οι φοιτητές αναμένεται να αποφοιτήσουν από το πρόγραμμα ως Doctors of Science στις Επιχειρηματικές Σπουδές σε τέσσερα χρόνια.

Υπάρχουν 9 ερευνητικές ομάδες που λειτουργούν στη Σχολή Επιχειρηματικών Σπουδών. Οι σπουδαστές που πραγματοποιούν το Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιχειρηματικές Σπουδές συνδέονται με το έργο των ερευνητικών ομάδων για την παροχή πιο ενδιαφερόντων ερευνητικών θεμάτων, την κατάρτιση σε ομαδική εργασία και ένα πιο εντατικό και ποικίλο πρόγραμμα εποπτείας. Το διδακτορικό πρόγραμμα συνεργάζεται στενά με τα εθνικά μεταπτυχιακά σχολεία (KATAJA, KAVA και OMY). Η συνεργασία επιτρέπει στους διδάκτορες να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από μεταπτυχιακά σχολεία και να διοργανώνουν εθνικά και διεθνή μαθήματα και σεμινάρια. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα δίκτυα επαφών άλλων ερευνητικών ομάδων με τη μορφή εταιρικής συνεργασίας. Οι διδακτορικές σπουδές στον τομέα των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν επίσης μια περίοδο ανταλλαγής με ένα πανεπιστήμιο εταίρο στο εξωτερικό.

Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 2019

Σχετικά με τη Σχολή

The University of Vaasa is a multidisciplinary University with more than 5000 students, and it offers degrees at all academic levels from Bachelor to Master and Doctor.

The University of Vaasa is a multidisciplinary University with more than 5000 students, and it offers degrees at all academic levels from Bachelor to Master and Doctor. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη