Σκοπός της μελέτης είναι να προετοιμάσει τους μαθητές για επιστημονική έρευνα στο επίπεδο που αντιστοιχεί στις σημερινές απαιτήσεις της επιστήμης. Στη νέα μελέτη, η έννοια ενσωματώνει τη φυσική ανθρωπολογία, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής, της οικολογίας και της ηθολογίας, την κοινωνικοπολιτισμική ανθρωπολογία σε μια ολιστική προσέγγιση στη μελέτη των ανθρώπων και των πληθυσμών. Το καθήκον της διδασκαλίας, γενικά, είναι να μάθει τα θεωρητικά θεμέλια του πεδίου και να κυριαρχήσει τις τεχνικές και τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας.

Στη φυσική ανθρωπολογία, οι μέθοδοι περιλαμβάνουν τη σωματομετρία, την οστεομετρία, την ανθρωπολογική σωματοτοπία, την δερματογλυφική, τα βασικά της γενωμετρίας του ενοίκου και άλλες μορφολογικές και μορφομετρικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνικών 3D χωρίς επαφή. Οι μέθοδοι μοριακής γενετικής συνεπάγονται PCR in situ υβριδοποίηση, προσδιορισμό αλληλουχίας ϋΝΑ και μεθόδους ανάλυσης περιορισμού. Τα ερευνητικά προγράμματα του εκπαιδευτικού κέντρου επικεντρώθηκαν στην παρακολούθηση της μεταγεννητικής ανάπτυξης και ανάπτυξης των παιδιών σε φυσιολογική και παθολογική κατάσταση, στην έρευνα για τη διατροφή και την παχυσαρκία, στη μελέτη της μορφολογικής μεταβλητότητας των πληθυσμών, στην επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην ογκογενετική ανάπτυξη του ανθρώπου, στην παρακολούθηση της κρανιοπροσωπικής ανάπτυξης τα φυσιολογικά και μη φυσιολογικά συγγενή ελαττώματα, τα δερματογλυφικά χαρακτηριστικά αξιολόγησης, ιδιαίτερα σε σχέση με τις αναπτυξιακές διαταραχές και την ανάλυση των προτύπων της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Το πρόγραμμα σπουδών στην ανθρωπολογία παρέχεται κυρίως στον τομέα της εγκληματολογικής ανθρωπολογίας και της παλαιαιοπαθολογίας. Μοριακές γενετικές μελέτες εκτός από τις εγκληματολογικές εφαρμογές περιλαμβάνουν γονίδια υποδοχέα ανάλυσης και γενετικούς πολυμορφισμούς στις μεταβλητές περιοχές των ανθρώπινων χρωμοσωμάτων και τη γενετική της μυοσκελετικής και οικογενετικής. Σκοπός τους είναι επίσης η διερεύνηση της μοριακής βάσης ορισμένων παθολογικών καταστάσεων. Υπάρχουν πειραματικές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Πειραματικής Ιατρικής της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ειδικά στους τομείς της τερατολογίας, της φυσιολογίας, της νευροεπιστήμης και της τοξικολογίας. Από τον τομέα της ιατρικής περιλαμβάνει ένα θέμα επαφής για την επιδημιολογία, την ορθοπεδική, την αποκατάσταση, την ενδοκρινολογία, την παιδιατρική και άλλους κλάδους.

Το πρόγραμμα σπουδών διεξάγεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πειραματικής Ιατρικής και το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Α.Σ.Κ.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Οι εξετάσεις εισόδου λαμβάνουν τη μορφή συνέντευξης στο θέμα της διδακτορικής διατριβής. Διπλωματική εργασία που αποδεικνύει τις τεχνικές δεξιότητες του υποψήφιου για διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών και την ικανότητα να εργάζεται με εξειδικευμένη ξένη λογοτεχνία. Το έργο αξιολογείται από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία, δείγμα ερωτήσεων

Οι αναγνώσεις συνιστώνται από μεμονωμένους δυνητικούς επόπτες και βασίζονται σε επαγγελματικά θέματα της δυνητικής διατριβής και του επιλεγμένου ιδιαίτερου κλάδου. Συγκεκριμένα, μονογραφίες και σεβαστά περιοδικά IF. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία και οι πόροι μπορούν να προβληθούν μέσα στα προφίλ των συγκεκριμένων εποπτών.


Προοπτική καριέρας

Ένα διδακτορικό δίπλωμα πτυχιούχος της Ανθρωπολογίας εκπαιδεύεται τόσο στις θεωρητικές όσο και στις πρακτικές πτυχές της βιολογικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας που σχετίζεται με τις βιολογικές και κοινωνικές ρίζες των ανθρώπων και την ανθρώπινη μεταβλητότητα και προσαρμοστικότητα τόσο στον χρόνο όσο και στον τόπο. Οι βασικές επιστήμες στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι η ανθρώπινη εξέλιξη και η οικολογία, η βοηθολογία, η ανθρώπινη ανατομία, καθώς και η μοριακή ανθρωπολογία που επικεντρώνεται στο ανθρώπινο παρελθόν καθώς και στην κλινική και τη βιοϊατρική έρευνα. Ph.D. οι πτυχιούχοι είναι διατεθειμένοι να εφαρμόσουν πρακτικές γνώσεις στη μορφολογική έρευνα, αλλά και σε μεθόδους μοριακής ανθρωπολογίας και εξελιγμένων αναλύσεων 3D με τη βοήθεια υπολογιστή, κυρίως σε πεδία όπως η κλινική, λειτουργική, εργονομική, ιατροδικαστική

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά
Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
1,850 EUR
ανά ακαδημαϊκό έτος. Χρέωση αίτησης χαρτιού: 590 CZK.
Προθεσμία
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Application submission date 1: 30.04.2019. Application submission date 2: 15.08.2019
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Application submission date 1: 30.04.2019. Application submission date 2: 15.08.2019

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Application submission date 1: 30.04.2019. Application submission date 2: 15.08.2019
Ημερομηνία λήξης
Άλλη