Χαρακτηριστικά των Μελετών

Το περιεχόμενο των διδακτορικών σπουδών επικεντρώνεται κυρίως στην αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις κοινωνικές πτυχές.

Το Ph.D. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικών μαθημάτων. Οι σπουδαστές του προγράμματος είναι διατεθειμένοι να αναπτύξουν την επιστημονική πειθαρχία της ειδικής εκπαίδευσης στην προαναφερθείσα νέα οπτική γωνία και να επιλύσουν τα επικαιροποιημένα προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες.

Τα μεμονωμένα μαθήματα καλύπτουν επίσης τις τοπικές πτυχές της ειδικής εκπαίδευσης στο διεθνές πλαίσιο.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει κατά προτίμηση να καλύπτουν:

  • Πρωτοβάθμια ηλικία, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εκπαιδευτικών διαγνωστικών και παρεμβάσεων.
  • Οικογένεια με ανάπηρο παιδί και η θέση του στην κοινωνία.
  • Κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των μαθητών και των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα βασικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής αποκατάστασης.
  • Αλλαγές στην προσέγγιση του κοινού για τα άτομα με αναπηρίες.
  • Ανάπτυξη του συστήματος της ειδικής εκπαίδευσης, τα κύρια δομικά του μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της θεωρίας της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Εισαγωγικές εξετάσεις

Συζήτηση σχετικά με την πρόταση ερευνητικού έργου. Το ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να αποσταλεί μαζί με την αίτηση στο Τμήμα Επιστήμης, Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου. Το έργο (συμπεριλαμβανομένης βιβλιογραφίας) έως και 10 σελίδων στο επιλεγμένο εξειδικευμένο θέμα του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του ερευνητικού προβλήματος, τη βασική ιδέα των στόχων και δομής του θέματος και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη θεωρητική έρευνα και την επαγγελματική βιβλιογραφία.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο αιτών μπορεί να πάρει το πολύ δέκα μονάδες, ο αριθμός των βαθμών για την εισαγωγή για σπουδές παίρνει τουλάχιστον επτά βαθμούς.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Προοπτική καριέρας

Ο απόφοιτος του διδακτορικού προγράμματος Ειδικής Αγωγής είναι εξοπλισμένος με θεωρητικές γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι έτοιμος να εργαστεί στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και να συμμετάσχει στην εκπαίδευση των φοιτητών. Η επαγγελματική σταδιοδρομία του είναι δυνατή σε πανεπιστήμια και παρόμοιους φορείς, σε επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και σε ηγετικές θέσεις των αρμόδιων αρχών.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε8 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Education »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση αίτησης χαρτιού: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη