Χαρακτηριστικά των Μελετών

Ο σύγχρονος τομέας της Εκπαίδευσης Εικαστικής Τέχνης ενσωματώνεται στην έρευνα των κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών της απεικόνισης (απεικόνιση, φαντασία και δημιουργία) που κατανοείται ως ειδικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης οντογένεσης, του πολιτισμού και της γενικής εκπαίδευσης. Η μελέτη συμβάλλει στην βαθιά κατανόηση της δημιουργικής σκέψης, της μάθησης και της διδασκαλίας στον τομέα της οπτικής κουλτούρας και των νέων συνεργατικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών της σύγχρονης τέχνης.

Το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης Εικαστικής Τέχνης ως αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού τομέα της τέχνης και του πολιτισμού έχει μεγάλο διεπιστημονικό δυναμικό. Οι πτυχιούχοι αντιπροσωπεύουν ειδικούς όχι μόνο στον τομέα των οπτικών και καλών τεχνών, αλλά και σε ερευνητικές ομάδες παιδαγωγικής, ειδικής παιδαγωγικής, αναπτυξιακής ψυχολογίας, μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολιτιστικών σπουδών, συγκριτικές πολιτιστικές και παιδαγωγικές σπουδές, οπτική σημειωτική, γνωσιακή επιστήμη, αισθητική, και άλλοι.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Εισαγωγικές εξετάσεις

  1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν δική τους πρόταση ερευνητικού έργου με εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Τέχνης που υποδεικνύει τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να χειριστεί το θέμα. Το ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να αποσταλεί μαζί με την αίτηση στο Τμήμα Επιστήμης, Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου.
  2. Κατά την εξέταση εισόδου, τα μέλη της επιτροπής αξιολογούν την ποιότητα του έργου καθώς και τις υποθέσεις του αιτούντος για την επίτευξη των στόχων που επιβάλλονται από το σχέδιο. Οι υποψήφιοι καταδεικνύουν την εννοιολογική τους προσέγγιση στις τεχνικές δυσκολίες, το βάθος και το εύρος του προσανατολισμού τους στη θεωρία και την πρακτική της τέχνης, την ικανότητά τους να αναλύουν λογοτεχνικές πηγές (επίσης σε ξένες γλώσσες). Το έργο σε επιλεγμένα θέματα στις επαγγελματικές 10 τυποποιημένες σελίδες συνοδεύεται από βιβλιογραφία, σύντομη περίληψη (5-10 γραμμές) και λέξεις-κλειδιά (περιγραφείς) που περιγράφουν το περιεχόμενο της εργασίας.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο αιτών μπορεί να πάρει το πολύ δέκα μονάδες, ο αριθμός των βαθμών για την εισαγωγή για σπουδές παίρνει τουλάχιστον επτά βαθμούς.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Προοπτική καριέρας

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι εξειδικευμένος, με εξειδίκευση στους τομείς της εικαστικής τέχνης και της παιδαγωγικής, προετοιμασμένος για επαγγελματικά αποτελεσματική έρευνα, εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα. Η δημιουργική προετοιμασία στον τομέα των έργων τέχνης προσφέρει τις μεταπτυχιακές ικανότητες για ανεξάρτητη ή ομαδική ερευνητική εργασία σχετική με την τέχνη και το σχεδιασμό, συνθέτοντας έργα τέχνης με θεωρητικό προβληματισμό. Οι διδακτορικοί απόφοιτοι οπτικής τέχνης μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί και ερευνητές σε αντίστοιχα πανεπιστήμια. Μπορούν επίσης να εργάζονται σε αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία στα σχολεία δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία τέχνης, μουσεία και γκαλερί, κέντρα περαιτέρω εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ή άλλων ιδρυμάτων με αντίστοιχη εστίαση.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε8 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Education »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση αίτησης χαρτιού: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη