Διδακτορικό στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Χαρακτηριστικά των Μελετών

Οι υποψήφιοι για διδακτορικές σπουδές στη Διδακτική των Μαθηματικών αναμένεται να:

  • δείχνουν ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των μαθηματικών γενικά (για παράδειγμα, συμμετέχοντας σε επιστημονικά συνέδρια και συνέδρια για τους εκπαιδευτικούς),
  • έχουν μια επισκόπηση των σημαντικότερων επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων που σχετίζονται με την εκπαίδευση των μαθηματικών,
  • έχουν μια ιδέα για τον τομέα της εκπαίδευσης των μαθηματικών που είναι πρόθυμοι να επικεντρωθούν στις σπουδές τους και να είναι σε θέση να το καθορίσουν σε ένα γραπτό έργο έως και 10 σελίδων (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμαστικών ερευνητικών ερωτήσεων, της μεθοδολογίας και του θεωρητικού υποβάθρου και ενός καταλόγου αναφορών) .

Πρόγραμμα χωρίς εξειδίκευση


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Εισαγωγικές εξετάσεις

  1. Συζήτηση σχετικά με την πρόταση ερευνητικού έργου του αιτούντος. Το ερευνητικό έργο έως και 10 σελίδες πρέπει να αποσταλεί μαζί με την αίτηση στο Τμήμα Επιστημών της Σχολής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου του Καρόλου. Η ποιότητα του έργου είναι σημαντική για να αξιολογηθεί από την επιτροπή εισόδου, η οποία θα αξιολογήσει την ετοιμότητα του υποψηφίου να κάνει έρευνα στην εκπαίδευση των μαθηματικών.
  2. Συζήτηση σχετικά με τις αναφορές από τον κατάλογο της επιστημονικής βιβλιογραφίας του υποψηφίου για την εκπαίδευση των μαθηματικών (πρέπει να αποσταλεί μαζί με την αίτηση).

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο αιτών μπορεί να πάρει το πολύ δέκα μονάδες, ο αριθμός των βαθμών για την εισαγωγή για σπουδές παίρνει τουλάχιστον επτά βαθμούς.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Προοπτική καριέρας

Ο απόφοιτος του Ph.D. οι σπουδές στην εκπαίδευση των μαθηματικών είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τόσο τα θεωρητικά όσο και τα προβλήματα εφαρμογής στη μαθηματική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων και να διεξάγουν τόσο επιστημονικές όσο και παιδαγωγικές δραστηριότητες. Συμβάλλει στη βελτίωση της μαθηματικής εκπαίδευσης των μαθητών και στην επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Μπορεί να εργαστεί σε πανεπιστήμια, σε επιστημονικά ιδρύματα και ως υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικός-μεσολαβητής μεταξύ έρευνας και πρακτικής. Είναι σε θέση: να αναγνωρίζει τα ενημερωμένα βασικά θέματα του τομέα. να προτείνει, να συνειδητοποιήσει και να αξιολογήσει την έρευνα φέρνοντας πρωτότυπα αποτελέσματα να παρακολουθεί συστηματικά την τοπική και διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και να την αξιολογεί με κριτικό πνεύμα · δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εργασιών του σε περιοδικά, σε τοπικά και διεθνή συνέδρια, σε εγχειρίδια και ενδεχομένως σε μονογραφίες.

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 2019

Σχετικά με τη Σχολή

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all ... περαιτέρω

The Faculty of Education is one of seventeen faculties associated under the umbrella of the Charles University in Prague. Its primary goal is to train teachers and other pedagogical personnel for all types of schools and school systems, at various levels of study (Bachelors and Masters) and forms. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη