Χαρακτηριστικά των Μελετών

Το Ph.D. οι σπουδές στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία εκπαιδεύουν τον σπουδαστή στην επιστημονική έρευνα στην εκπαιδευτική ψυχολογία, δηλαδή στην ψυχολογία που εφαρμόζεται στα εκπαιδευτικά θέματα. Οι μελέτες δεν πρέπει να αντισταθμίζουν την προϋπάρχουσα διδακτορική διατριβή στην Ψυχολογία, εφόσον το ζητήσουν τα Επιμελητήρια ή οι Σύλλογοι Ψυχολόγων ως προϋπόθεση για την ψυχολογική πρακτική ή για περαιτέρω σπουδές (ειδικά στην ιατρική). Προσθέτουν την ικανότητα των ερευνητών στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της ψυχολογίας και την κατανόηση του πλαισίου των άλλων επιστημών της εκπαίδευσης.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Εισαγωγικές εξετάσεις

Συζήτηση της πρότασης ερευνητικού έργου του αιτούντος έως και 10 σελίδες συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας, η οποία αποδεικνύει το βάθος της εστίασής τους στο ερευνητικό θέμα που θα επιθυμούσαν να εξετάσουν στις διδακτορικές σπουδές τους. Το ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να αποσταλεί μαζί με την αίτηση στο Τμήμα Επιστήμης, Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του ερευνητικού προβλήματος, τη βασική ιδέα των στόχων και τη δομή του θέματος και τις εξεταζόμενες μεθόδους από τη θεωρητική, την ερευνητική και την επαγγελματική βιβλιογραφία. Κατά προτίμηση, το έργο θα υπογραφεί από τον μέντορα του spe, ειδικός στο θέμα.

Κριτήρια αξιολόγησης: Ο αιτών μπορεί να πάρει το πολύ δέκα μονάδες, ο αριθμός των βαθμών για την εισαγωγή για σπουδές παίρνει τουλάχιστον επτά βαθμούς.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Προοπτική καριέρας

Ο απόφοιτος εκπαιδεύεται για επιστημονική έρευνα σε δύο επαγγέλματα: 1) ως δάσκαλος ψυχολόγου και πανεπιστημίου και 2) ως ψυχολόγος (ψυχολόγος ψυχολόγος, ψυχολόγος σχολής, ψυχολόγος σε άλλα ιδρύματα με εκπαιδευτικό ενδιαφέρον). Είναι σε θέση να πραγματοποιήσει εμπειρική έρευνα στον τομέα του ενδιαφέροντος. να το συζητήσουν με τους επιστημονικούς συνεργάτες του. να το διδάξει στους μαθητές του. να υποβάλει αίτηση για επιστημονική επιχορήγηση.

Οι μελέτες δεν πρέπει να αντισταθμίζουν τις πανεπιστημιακές σπουδές στην Ψυχολογία, εφόσον το ζητήσουν τα Επιμελητήρια ή οι Σύλλογοι Ψυχολόγων ως προϋπόθεση για την ψυχολογική πρακτική ή για περαιτέρω σπουδές (ειδικά στην ιατρική). Προσθέτει στην προηγούμενη οδηγία την ικανότητα για ψυχολογική έρευνα στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε8 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Education »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση αίτησης χαρτιού: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη