Διδακτορικό στην Ενέργεια, Γεωεπιστήμες, Υποδομές και Κοινωνία

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η Σχολή Ενέργειας, Γεωεπιστήμης, Υποδομής και Κοινωνίας έχει μια εγγενώς ισχυρή ερευνητική κουλτούρα με τους σπουδαστές της έρευνας να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στο συνολικό ερευνητικό προφίλ της Σχολής.

Η Σχολή χωρίζεται σε τρία ερευνητικά ινστιτούτα:

 • Ινστιτούτο Υποδομής και Περιβάλλοντος
 • Κέντρο Αριστείας στον Αειφόρο Σχεδιασμό Κτιρίων
 • Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Στέγασης, Έρευνας Ισότητας

Η έρευνά μας στο Ντουμπάι εξελίσσεται, όπως αντικατοπτρίζεται από τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών που προσφέρουμε. Οι φοιτητές της έρευνας παρουσιάζονται με συναρπαστικές ευκαιρίες να εργαστούν σε τομείς συναφείς με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους ερευνητές και τους εργοδότες στα ΗΑΕ και στον Κόλπο.

Το χαρτοφυλάκιο της Πολυεπιστημονικής Έρευνας του σχολείου το καθιστά ελκυστικό προορισμό για όσους αναζητούν μεταπτυχιακές ερευνητικές ευκαιρίες άμεσης συνάφειας με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων στην Ενέργεια, τη Γεωεπιστήμη, την Υποδομή και την Κοινωνία.

Ερευνα

Διδακτορικές σπουδές μπορούν να πραγματοποιηθούν στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

Αρχιτεκτονική Μηχανική

 • Οικοδόμηση ενεργειακής απόδοσης
 • Δυναμικές προσόψεις για κτίρια
 • Κλίμακα κτιρίων εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων
 • Χαρακτηρισμός αποθέματος κτιρίων, μελέτες ενεργειακής απόδοσης και παρέμβασης
 • Καινοτομίες σε στρατηγικές ή τεχνολογίες παθητικής ψύξης
 • Κυψέλες καυσίμου κλίμακας κτιρίων και άλλα ενεργειακά συστήματα με βάση το υδρογόνο
 • Εφαρμογή και Ανάπτυξη Προηγμένης Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής σε Προβλήματα Εκτέλεσης Κτιρίων
 • Έρευνες για τα Συστήματα Κτιριακών Υπηρεσιών όπως εφαρμόζονται στο ζεστό και ξηρό κλίμα της περιοχής των ΗΑΕ και του ΣΣΚ
 • Μελέτες συμπεριφοράς οικοδομών με χρήση ενέργειας
 • Πειθαρχικές Τεχνολογίες
 • Οικοδόμηση ολοκληρωμένων τεχνολογιών συγκομιδής ενέργειας

Διαχείριση Κατασκευών και Εγκαταστάσεων

 • Καθορισμός κριτηρίων για την αξιολόγηση της αειφορίας των εργολάβων στην κατασκευή
 • Μετρήσεις απόδοσης και διαχείριση εταιρειών διαχείρισης εγκαταστάσεων
 • Εφαρμογή διαχείρισης του κινδύνου ποιότητας σε κατασκευαστικά έργα
 • Αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στα έργα πετρελαίου και κατασκευών
 • Αξιολόγηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παραγωγή δομικών υλικών
 • Διαχείριση εκπομπών άνθρακα σε έργα κατασκευής κτιρίων
 • Διαχείριση Κτιριακών Πληροφοριών
 • Εφαρμογές τεχνολογίας παθητικών οικιών στο Κατάρ
 • Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής
 • Διαχείριση γνώσης
 • Αειφορία στο δομημένο περιβάλλον

Πολιτική Μηχανική

 • Μηχανική μεταφορών (Dr Olisanwendu Ogwuda)
 • Νερό
 • Δομική Μηχανική (Δρ Mustafa Batikha)
 • Υλικά (Dr Olisanwendu Ogwuda)
 • Βιωσιμότητα στην Πολιτική Μηχανική (Dr Rabee Rustum)

Προυποθέσεις εισόδου

 • Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας, επιλέγοντας τις επιλογές του προγράμματος PG Research με την ένδειξη '(Campus Dubai)'.
 • Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επικοινωνήστε με τον Harry John (h.john@hw.ac.uk), Λειτουργό Μεταπτυχιακών Εισαγωγών.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τις ευκαιρίες διδακτορικού μας έργου πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Αντίγραφα πλήρων ακαδημαϊκών μεταγραφών από όλα τα προηγούμενα ακαδημαϊκά μαθήματα και αντίγραφα πιστοποιητικών για πτυχία που έχουν ήδη απονεμηθεί.
 • Επιβεβαίωση της πηγής χρηματοδότησης και / ή επιβεβαίωση της χορηγίας / επαρκείς πόροι για τη διεξαγωγή σπουδών.
 • Μια λεπτομερής πρόταση έρευνας.

Απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας

Όταν τα αγγλικά δεν ήταν το μέσο διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι πρέπει να επιδεικνύουν ικανότητα αγγλικής γλώσσας ισοδύναμη με το IELTS 6.5. Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη και άλλα προσόντα.

Προθεσμία εφαρμογής

Το πανεπιστημιακό μας κέντρο στο Ντουμπάι λειτουργεί μια κυλιόμενη διαδικασία εισαγωγής καθόλη τη διάρκεια του έτους: μόλις ολοκληρωθεί η πρόσληψη, αρχίζουμε να δεχόμαστε αιτήσεις για την επόμενη. Μπορείτε επίσης να αναβάλλετε την ημερομηνία έναρξης για ένα έτος.

Οι περισσότεροι σπουδαστές εφαρμόζουν 6-10 μήνες πριν από την επιλεγμένη πρόσληψή τους. Μπορούμε να δεχτούμε αιτήσεις μέχρι 3 εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε πρόσληψης, αλλά θα πρέπει να σημειώσετε ότι μια καθυστερημένη υποβολή αιτήσεων θα σημαίνει σχεδόν βεβαίως καθυστέρηση στην παροχή βασικών διοικητικών υπηρεσιών, όπως η κάρτα φοιτητικής εγγραφής (χωρίς την οποία δεν θα είστε δυνατότητα πρόσβασης στη βιβλιοθήκη ή σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες).

Ερευνητική πρόταση

Η ερευνητική πρόταση (συνήθως τρεις έως τέσσερις σελίδες) πρέπει να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερο τα ακόλουθα:

 • Εισαγωγή ή περίγραμμα του προτεινόμενου θέματος.
 • Δήλωση αντικειμενικών στόχων και / ή ειδικών ερευνητικών θεμάτων.
 • Περίληψη μέρους της σχετικής βιβλιογραφίας που υποστηρίζει τους ερευνητικούς στόχους.
 • Μια ένδειξη της μεθοδολογίας της μελετώμενης έρευνας.
 • Μια ένδειξη της θεωρητικής δομής ή / και ενός εννοιολογικού περιγράμματος.
 • Ένα προσωρινό χρονοδιάγραμμα των κύριων φάσεων της ερευνητικής διαδικασίας.
 • Αναμενόμενα αποτελέσματα από την έρευνα, π.χ. η πρακτική αξία της έρευνας ή η πιθανή συμβολή στη γνώση, πολιτική ή μεθοδολογία. Σε αυτό το στάδιο, δεν αναζητούμε ένα οριστικό έγγραφο αλλά απλώς μια ένδειξη ότι έχετε σκεφτεί τα περισσότερα από τα παραπάνω ζητήματα. Λάβετε υπόψη ότι οι εργασίες που υποβάλλονται ενδέχεται να υποβληθούν σε έλεγχο προσυμπτωματικού ελέγχου χρησιμοποιώντας λογισμικό λογοκλοπίας.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Pioneering British education in Dubai, with highly acclaimed degree programmes that meet the specific demands of local business and industry.

Pioneering British education in Dubai, with highly acclaimed degree programmes that meet the specific demands of local business and industry. Διαβάστε Λιγότερα
Ακαδημαϊκή Πόλη

Ask a Question

Άλλη