Διδακτορικό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διδακτορικό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics

Απόφοιτος του προγράμματος σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής:

 • αποκτά τριτοβάθμια εκπαίδευση (διδακτορικό) στον τομέα της εφαρμοσμένης πληροφορικής,
 • γνωρίζει τις επιστημονικές μεθόδους έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της εφαρμοσμένης πληροφορικής με έμφαση στις μεθόδους και τα μέσα για την εκπόνηση λύσεων πληροφορικής σε προβλήματα,
 • μαθαίνει τις αρχές της ατομικής εργασίας, την ομαδική εργασία και τη διαχείριση του έργου, την επιστημονική διατύπωση ενός προβλήματος, τις οικονομικές, νομικές και περιβαλλοντικές πτυχές των νέων λύσεων, τις ηθικές και κοινωνικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων,
 • θα κατανοήσει την εφαρμοσμένη πληροφορική για το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής του,
 • θα είναι έτοιμη να δημιουργήσει επιστημονική προοπτική σε διάφορους τομείς εφαρμοσμένης πληροφορικής και για άμεση είσοδο στην εμπορική αγορά,
 • θα βρει εφαρμογή ως μέλος μιας δημιουργικής ομάδας ή είναι ηγέτης σε οποιοδήποτε πεδίο, όπου απαιτείται γνώση εφαρμοσμένης πληροφορικής.


Απαιτήσεις εισδοχής/>

Η βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε διδακτορικές σπουδές είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών δευτέρου επιπέδου. Οι απόφοιτοι των μαθημάτων σύμφωνα με τους παλαιότερους κανόνες συμμορφώνονται επίσης με αυτή την προϋπόθεση. Η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που αποτελείται από το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο θεωρείται ότι ολοκληρώνει το δεύτερο επίπεδο.

Η επαγγελματική επάρκεια των υποψηφίων για διδακτορική έρευνα αξιολογείται βάσει των αποτελεσμάτων τους από τις προηγούμενες μελέτες, τις εξετάσεις εισαγωγής και την κατάσταση υγείας του αιτούντος, η οποία τεκμηριώνεται από τον γιατρό του αιτούντος.


Η διαδικασία υποβολής αίτησης υποβολής αίτησης/>

1) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σπουδές με δύο τρόπους:

 • ηλεκτρονικά

ή

 • με την αποστολή του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης χωρίς εισαγωγή της ηλεκτρονικής αίτησης.

2) Ηλεκτρονική εφαρμογή - Η έντυπη αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί, υπογεγραμμένη από αιτούντα και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην αρμόδια υπηρεσία μελέτης μαζί με άλλα απαιτούμενα έγγραφα.

Το σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης θα καθοδηγήσει τον αιτούντα κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής του.

3) αποστέλλοντας ένα έντυπο αίτησης μαζί με τα συνημμένα και το αντίγραφο της απόδειξης αμοιβής στη διεύθυνση:

Študijné oddelenie

FIIT STU v Bratislave

Ilkovičova 2

842 16 Μπρατισλάβα 4

Slovenská Republika


Διδακτορική διατριβή/>

Ο υποψήφιος συμπληρώνει ένα θέμα της διδακτορικής διατριβής που του ενδιαφέρει και ένα όνομα επιβλέποντος στο έντυπο αίτησης.


Απαιτούμενα έγγραφα/>

Ο αιτών πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης και τα απαιτούμενα έγγραφα:

 1. μια επιστολή παρακίνησης
 2. ένα σχέδιο της διατριβής (1-2 σελίδες)
 3. ένα επίσημο αντίγραφο του πανεπιστημιακού διπλώματος, πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης και πιστοποιητικά άλλων επιτευγμάτων
 4. μια λίστα με τα μεταπτυχιακά μαθήματα των πανεπιστημιακών σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της μελέτης (βαθμοί και ατομικά επιτεύγματα που έχουν επιβεβαιωθεί από τη σχολή) ή το επίσημο αντίγραφο του συμπληρωματικού διπλώματος
 5. βιογραφικό σημείωμα
 6. έναν κατάλογο δημοσιευμένων και αδημοσίευτων έργων, με εμπειρογνωμοσύνη (αν είχαν εκπονηθεί) και κατάλογο άλλων αποτελεσμάτων έρευνας και καλλιτεχνικής δραστηριότητας

Ο αιτών επισυνάπτει επίσης αντίγραφο της απόδειξης αμοιβής.

Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση υποψηφιότητας θα φυλάσσονται στο Ακαδημαϊκό Τμήμα της Σχολής και δεν θα αποστέλλονται πίσω.


Εισιτήριο/>

50 € - για μελέτη στην αγγλική γλώσσα


Εισαγωγική εξέταση/>

Οι εξετάσεις εισόδου είναι γραπτές και προφορικές.

Για τους φοιτητές από το εξωτερικό υπάρχουν οι ίδιες επαγγελματικές απαιτήσεις όπως και για τους εγχώριους φοιτητές

Οι υποψήφιοι διδάκτορες επιδεικνύουν γνώση του σχετικού τομέα σπουδών στη διαδικασία εισαγωγής. Παρουσιάζουν επίσης τη διατριβή του διατριβικού έργου στο πλαίσιο της επίτευξης γνώσης.

Ο υποψήφιος λαμβάνει τις ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγική εξέταση μαζί με μια πρόσκληση για εισαγωγικές εξετάσεις. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας θα ενημερωθεί γραπτώς για την ημερομηνία και τον τόπο της εξετάσεως εισόδου.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση March 13, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Contact school
Duration
Διάρκεια
Πλήρης παρακολούθηση
Locations
Σλοβακία - Bratislava, Bratislava Region
Ημερομηνία Έναρξης : Contact school
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Contact school
Σλοβακία - Bratislava, Bratislava Region
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Βίντεο

Institute of Informatics of Slovak Academy of Sciences