Το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών "Ιατρική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία" ασχολείται με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα των βιοψυχοκοινωνικών σχέσεων. Τα θεωρητικά σημεία εκκίνησης είναι συστήματα βάσης θεωρητικών γνώσεων, ψυχολογικά πεδία (αναπτυξιακή ψυχολογία, ψυχολογία της προσωπικότητας και άλλα), καθώς και άλλες εφαρμοσμένες επιστήμες, ιδιαίτερα η κλινική και ιατρική ψυχολογία. Η Ψυχιατρική και οι Επιστημονικές Συμπεριφορές παρουσιάζουν έναν διεπιστημονικό χώρο επιστήμης με επίκεντρο τις ψυχικές λειτουργίες και τη συμπεριφορά. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι μόνο ψυχολογική και κοινωνιολογική, αλλά περιλαμβάνει επίσης γενετικές, βιοχημικές ή φυσιολογικές προσεγγίσεις και διεπιστημονικές συνδέσεις μεταξύ τους με σκοπό την αποτελεσματική χρήση της πιο προηγμένης γνώσης στη φροντίδα ψυχικά και ψυχικά ασθενών.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Η διαδικασία εισόδου πρέπει να υποβληθεί από κάθε αιτούντα. Η εξέταση εισόδου πραγματοποιείται με τη μορφή συνέντευξης πριν από ένα συμβούλιο και ελέγχει την ικανότητα του σπουδαστή για επιστημονική εργασία στον συγκεκριμένο τομέα. Η επιτροπή αξιολογεί:

 1. Ποιότητα του έργου διατριβής και ποιότητα της αξιοποίησης - το έργο πρέπει να είναι δομημένο ως εξής:
  εισαγωγή; αναζήτηση βιβλιογραφίας. στόχος / στόχοι της διατριβής. υπόθεση / υποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τον τύπο και το αντικείμενο του έργου. μεθοδολογία.
  Η μέγιστη βαθμολογία για το σύνολο του στοιχείου - 20 μονάδες
 2. Προηγούμενη εκδοτική δραστηριότητα στον τομέα της Ψυχολογίας: να αξιολογήσει τις προηγούμενες δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο, κατά προτίμηση εκδόσεις - για ένα περιοδικό με IF 20 βαθμούς, SCOPUS 14 βαθμούς, για ERIH 12 βαθμούς, για αναθεωρημένο περιοδικό ή ενεργό παρουσίαση ένα Φοιτητικό Επιστημονικό Συνέδριο ή άλλο συνέδριο - 8 βαθμούς. Ο υποψήφιος θα λάβει τον πλήρη αριθμό βαθμών ως πρώτο συντάκτη, ή το 50% ως συν-συγγραφέας.
  Η μέγιστη βαθμολογία για το σύνολο του στοιχείου - 20 μονάδες
 3. Η συσχέτιση του θέματος με τον προσανατολισμό του εποπτευόμενου εκπαιδευτή και τα ερευνητικά του σχέδια - η συμφωνία του προτεινόμενου θέματος με τον ερευνητικό προσανατολισμό του επόπτη καθοδήγησης πρέπει να είναι σαφής. Για την επιχορήγηση του επιβλέποντος δασκάλου πέραν του Πανεπιστημίου - 5 βαθμοί, για συμφωνία με τον ερευνητικό προσανατολισμό του επιβλέποντα εκπαιδευτικού - 5 βαθμούς.
  Η μέγιστη βαθμολογία για το σύνολο του στοιχείου - 10 μονάδες
 4. Ο τρόπος παρουσίασης του έργου από τον αιτούντα - για την ποιότητα της παρουσίασης 0-5 βαθμοί, για την απάντηση στις ερωτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου 0-5 βαθμοί.
  Η μέγιστη βαθμολογία για το σύνολο του στοιχείου - 10 μονάδες


Κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής θα βαθμολογήσει τον υποψήφιο εντός του εύρους 0-10 βαθμών ανά τεμάχιο για τα σημεία 3 και 4, εντός του εύρους 0-20 βαθμών ανά τεμάχιο για τα σημεία 1 και 2, οπότε η μέγιστη βαθμολογία για έναν αιτούντα 60 μονάδες. Από τις βαθμολογίες που δίδονται από συγκεκριμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπολογίζονται τα αριθμητικά μέσα. Αυτό θα στρογγυλοποιηθεί σε έναν ολόκληρο αριθμό - για τις τιμές μεταξύ 0.50 και 0.99 προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Η θέση των υποψηφίων θα καθοριστεί σύμφωνα με τον αριθμό των βαθμών που προκύπτουν.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Προοπτική καριέρας

Οι πτυχιούχοι θα μπορούν να εργάζονται με την επαγγελματική ξενόγλωσση βιβλιογραφία, να προετοιμάζουν και να υλοποιούν ένα ερευνητικό έργο (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής ασφάλειας), δηλαδή να αποκτούν, να αξιολογούν και να επεξεργάζονται στατιστικά δεδομένα που λαμβάνονται κυρίως σε σχέση με την διεπιστημονική εστίαση, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζουν ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση.

Συγκεκριμένα, μια τέτοια εφαρμοσμένη έρευνα στην αλληλεπίδραση των επιρροών μέσα στο βιοψυχοκοινωνικό (και οικολογικό - περιβαλλοντικό) ιατρικό υπόδειγμα στην έρευνα σχετικά με τη σχέση μεταξύ ασθενούς και επαγγελματία υγείας κατά την εξέταση της προόδου και της έκβασης της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας στην αξιολόγηση της θεραπείας και της αποκατάστασης προγράμματα στην εξέταση του ψυχοσωματικού και σομα-ψυχικού πλαισίου στην έρευνα, φροντίδα των χρόνιων και τελικά ασθενών. Στον τομέα της ιατρικής ψυχολογίας τα ερευνητικά προγράμματα βασίζονται κυρίως στα εμπειρικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω συγκεκριμένων ψυχολογικών και ψυχοσωματικών διεργασιών (π.χ. κλιμάκωση, δοκιμασία ή κλινικές μέθοδοι) και στο έργο των άλλων εργαστηριακών διαδικασιών. Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να χειριστούν ορισμένες μεθόδους των κοινωνικών επιστημών (π.χ. μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην κοινωνιολογία και την πολιτισμική ανθρωπολογία), συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού συλλογισμού και της κριτικής διαλογικής διαδικασίας.

Στο πεδίο των επιστημών συμπεριφοράς, ειδικά στο πλαίσιο έρευνας των ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, βιολογικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σύγχρονων οργάνων μεθόδων διάγνωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ικανότητα να προετοιμάζονται και να δημοσιεύονται υψηλής ποιότητας επιστημονικές εργασίες τόσο στο σπίτι όσο και σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά και να προετοιμάζονται οι σπουδαστές για την επιστημονική τους σταδιοδρομία εν γένει.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά
Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 9, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
150,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη