Χαρακτηριστικά των Μελετών

Στόχος των διδακτορικών σπουδών είναι η προετοιμασία ειδικευμένων ερευνητών στον τομέα της ιστορίας της Τσεχίας και της Τσεχοσλοβακίας, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση της περαιτέρω ιστορικής έρευνας. Οι σπουδές αναπτύσσουν ειδικές γνώσεις των διδακτορικών φοιτητών και τους παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της επιλεγμένης εξειδίκευσης. Μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων, οι διδακτορικοί σπουδαστές γνωρίζουν τις τελευταίες γνώσεις της ιστορικής επιστήμης καθώς και τις τρέχουσες τάσεις στη μεθοδολογία. Το επίκεντρο των διδακτορικών σπουδών έγκειται στην παρουσίαση γραπτής διατριβής διατριβής του αρχικού επιστημονικού έργου με βάση την αρχική βάση πηγής. Ph.D. η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να επεκτείνει τα προηγούμενα ευρήματα της έρευνας και οι διδακτορικοί φοιτητές κατέδειξαν επίσης την ικανότητα να χειριστούν το θέμα με κατάλληλες μεθόδους και σε διεθνές επίπεδο


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Εισαγωγικές εξετάσεις

Συζήτηση σχετικά με την πρόταση ερευνητικού έργου του αιτούντος. Το ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να αποσταλεί μαζί με την αίτηση στο Τμήμα Επιστήμης, Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου. Ο αιτών πρέπει να αποδείξει τα προσόντα του για επιστημονική εργασία. Θα δοθεί έμφαση στον προσανατολισμό της επιστημονικής παραγωγής του επιλεγμένου θέματος, στην ικανότητα της μερικής ενσωμάτωσης στο γενικό ιστορικό πλαίσιο και στη διατύπωση των ιδίων συμπερασμάτων. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν το ερευνητικό έργο έως και 10 σελίδες συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας. Το θέμα του έργου, το οποίο επέλεξε ο ίδιος, συνήθως αντιστοιχεί στο γενικό θέμα, το οποίο θα επιθυμούσε να ακολουθήσει κατά τη διδακτορική του διατριβή.

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης θα βαθμολογούνται από 1 έως 10 βαθμούς, με μέγιστο σκορ 10 και ελάχιστο σκορ 7.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Προοπτική καριέρας

Ο απόφοιτος της διδακτορικής σπουδής του προγράμματος της Τσεχίας και της Τσεχοσλοβακικής ιστορίας είναι εξοπλισμένος με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον τομέα της ιστορικής εργασίας, δηλαδή στην επιστημονική έρευνα καθώς και στην ιστορία της διδασκαλίας. Από επαγγελματική άποψη, ο μεταπτυχιακός φοιτητής εργάζεται σε πανεπιστήμια και γυμνάσια, σε επιστημονικά ιδρύματα, μουσεία, γκαλερί και άλλους πολιτιστικούς φορείς.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε8 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Education »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση αίτησης χαρτιού: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη