Διδακτορικό στην εκπαίδευση

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το Διδακτορικό στην Εκπαίδευση, στη μη σχολική του μορφή, αποτελείται από τέσσερις φάσεις ή περιόδους, οι οποίες μπορούν να ολοκληρωθούν σε δύο χρόνια. Ωστόσο, κάθε μαθητής μπορεί να το πάρει σε περισσότερους ή λιγότερους μήνες, ανάλογα με το χρόνο που αφιερώνει σε κάθε μάθημα. Η μέγιστη διάρκεια παραμονής σε κάθε φάση ή περίοδο είναι ένα έτος. Επιπλέον, υπάρχει ένα προπαρασκευαστικό μάθημα για την προετοιμασία των συμμετεχόντων που δεν έχουν προηγούμενη κατάρτιση για εκπαιδευτική έρευνα.

Ο γενικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να συμβάλει στην εκπαίδευση εξειδικευμένων ερευνητών για την ανάπτυξη και την καθοδήγηση πρωτότυπης έρευνας που συμβάλλει στη λύση περιφερειακών, εθνικών και παγκόσμιων εκπαιδευτικών προβλημάτων.

Όποιος ενδιαφέρεται να διεξαγάγει έρευνα στον εκπαιδευτικό τομέα μπορεί να λάβει αυτό το πρόγραμμα, αρκεί να έχει πτυχίο πτυχίου δεόντως αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δημόσιας Παιδείας και επικυρωμένο με την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια.

Τελευταία ενημέρωση Ιαν. 2021

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

The Instituto Dídaxis de Formación y Capacitación, S.C. was founded in December 1989, by its current director, Dr. Carlos Zarzar Charur.In December 2008, the Recognition of Official Validity of Studie ... περαιτέρω

The Instituto Dídaxis de Formación y Capacitación, S.C. was founded in December 1989, by its current director, Dr. Carlos Zarzar Charur.In December 2008, the Recognition of Official Validity of Studies was obtained to offer online the following postgraduate courses in education, within the Open System or at a distance: Doctorate in Education, Master in Education and Specialization in Teaching. These programs began to be offered in February 2009. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη