Διδακτορικό στη Βιοχημεία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Χημεία των Ζωτικών Διαδικασιών

Οι φοιτητές που εισέρχονται σε αυτό το πρόγραμμα εκπαιδεύονται σε όλα τα πεδία της Βιοχημείας, συμπεριλαμβανομένης της βιοενέργειας, της ενζυμολογίας, της μοριακής βιολογίας, της χημείας και της δομής των πρωτεϊνών, της ανοσοχημείας, της ξενοβιοχημείας (βιοχημεία ξένων ουσιών), των χημικών και κυτταρικών θεμελιώσεων των μεταβολικών αντιδράσεων κλπ. συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα που υποστηρίζονται από επιχορηγήσεις στο Τμήμα Βιοχημείας της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου Charles University της Πράγας καθώς και στα συνεργαζόμενα εργαστήρια της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχίας και σε περιφερειακά και εταιρικά εργαστήρια. Οι σπουδές στο Πρόγραμμα ολοκληρώνονται με επιτυχία μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας (που εκδίδεται από ανεξάρτητους οργανισμούς) και αφού περάσει την Κρατική Διδακτορική Έρευνα στη Βιοχημεία και δύο άλλα θέματα (συνήθως προτεινόμενα από τον επιβλέποντα) και την υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής σημαντικό μέρος του οποίου είναι τουλάχιστον μία δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να είναι ο κύριος συγγραφέας.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Οι εξετάσεις εισόδου είναι ένα γύρο με τη μορφή συνέντευξης. Βάσει γραπτής αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση, αλλά όχι αργότερα από τις 19 Μαΐου 2019, ο κοσμήτορας μπορεί να επιτρέψει την εξέταση εισόδου μέσω τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, αλλά μόνο για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως υγεία ή σπουδές στο εξωτερικό.

Κατά την εξέταση εισόδου, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει τις τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες για να μελετήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μαζί με τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την επιστημονική εργασία. Η εξέταση βαθμολογείται με μέγιστο αριθμό 100 βαθμών, εκ των οποίων 20 βαθμοί απονέμονται ως δώρο για να δοθεί μια πιο συγκεκριμένη ιδέα για το περιεχόμενο της μελέτης και για την προγραμματισμένη εργασία διατριβής στο εθελοντικό παράρτημα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της διατριβής, ενός σύντομου σχολιασμού, το αναμενόμενο τμήμα εποπτείας και τη συγκατάθεση συγκεκριμένου επιβλέποντος για την εποπτεία ενός τέτοιου διδακτορικού έργου.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Κανόνες απαλλαγής από την εξέταση εισόδου

Οι εξετάσεις αποδοχής μπορούν να απαλειφθούν βάσει γραπτής αίτησης του υποψηφίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει επιτυχώς αίτηση για ένα πρόγραμμα STARS στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το αίτημα αυτό, μαζί με την τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρέπει να υποβληθεί (αλλά όχι ηλεκτρονικά) έως τις 19 Μαΐου 2019.


Προοπτική καριέρας

Έχει πτυχίο Ph.D. το διδακτορικό πρόγραμμα στη Βιοχημεία αναμένεται να έχει ευρείες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στη βιοχημεία και τη μοριακή βιολογία. Στο συγκεκριμένο τομέα, είναι σε θέση να παράγει και να παρουσιάζει επιστημονικά αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο. Η εκπαίδευση και η γνώση του είναι αρκετά ευρεία ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία σε όλες τις κατευθύνσεις της έρευνας σε διάφορους φορείς που ασχολούνται με σπουδές όχι μόνο στη βιοχημεία και τη μοριακή βιολογία αλλά και με ευρύτερα μαθήματα στη χημεία: διεπαφή βιολογίας. Είναι σε θέση να συμμετέχει σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα κατάρτισης στα Πανεπιστήμια αλλά είναι επίσης σε θέση να ηγηθεί ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων κλινικής χημείας σε ιατρικά ιδρύματα, καθώς και να συμμετάσχει σε εξειδικευμένη έρευνα στη φαρμακευτική βιομηχανία.

Τελευταία ενημέρωση Ιαν. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemis ... περαιτέρω

The Faculty of Science, Charles University, Prague is leading academic institution in the field of natural sciences in Czech republic a Middle-european region. It provides education in biology, chemistry, geology and geography. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη