Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στο FHS είναι οργανωμένο σε μορφή πλήρους φοίτησης (4 έτη) και αλληλογραφίας. Το πρόγραμμα προσφέρει μελέτες επικεντρωμένες στη φιλοσοφική, ιστορική, κοινωνικο-πολιτισμική και κοινωνικο-γλωσσολογική ανθρωπολογία και την ανθρώπινη αιθολογία. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να εδραιώσει τα θεωρητικά βασικά και μεθόδους του τομέα αυτού και να κυριαρχήσει τη μεθοδολογία της ακαδημαϊκής έρευνας.

Το πρόγραμμα σπουδών του Ph.D. Οι φοιτητές περιλαμβάνουν:

  • Οι σπουδές οργανώνονται σε δύο ενότητες, όπου η πρώτη ενότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, η δεύτερη επιλέγεται με βάση τις διαβουλεύσεις με τον επιβλέποντα.
  • Ph.D. σεμινάριο
  • Μια υποχρεωτική εξέταση γλώσσας.
  • Η υπεράσπιση της διατριβής του φοιτητή

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Η εξέταση θα περιλαμβάνει μια συζήτηση σχετικά με το σχέδιο διατριβής και θα ελέγξει τις βασικές παραδοχές της μελέτης. Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα εξετάσουν την ικανότητα του αιτούντος να αντιμετωπίσει το σχέδιο διατριβής. Τα ερωτήματα της συνέντευξης εισόδου επικεντρώνονται κυρίως στο θέμα του ερευνητικού προγράμματος του αιτούντος (μέγιστο 10 βαθμοί).

Για να εισαχθεί η διαδικασία εισδοχής, πρέπει να υποβάλετε το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης για διδακτορικές σπουδές μαζί με τα ακόλουθα συνημμένα:

  • Το θέμα της διατριβής, δηλ. Σχολιασμός του ερευνητικού έργου.
  • Μια σύντομη επαγγελματική βιογραφία.
  • Άλλα αξιόλογα έγγραφα (π.χ. κατάλογος δημοσιεύσεων από τον αιτούντα, έγγραφα που επιβεβαιώνουν επιτυχή κρατική ή διεθνή εξέταση σε ξένη γλώσσα ή έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ακαδημαϊκή εργασία, είτε στην Τσεχική Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό).


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Προφίλ Μεταπτυχιακού

Οι απόφοιτοι, καταρτισμένοι με μεθόδους και πρακτικές πτυχές της επιστημονικής έρευνας σε σχέση με τους γενικούς ανθρωπολογικούς κλάδους, είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνες σε ανθρωπολογικά θέματα σύμφωνα με τις ειδικότητες τους, τηρώντας παράλληλα τον κώδικα δεοντολογίας ενός επιστήμονα. Είναι σε θέση να διατυπώσουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα των επιστημονικών εργασιών τους, ώστε να τα δημοσιεύσουν σε περιοδικά υψηλού επιπέδου ή να τα διαδώσουν υπεύθυνα. Είναι κατάλληλοι για θέσεις διδασκαλίας σε πανεπιστήμια ή κολέγια, υπεύθυνες θέσεις σε επιστημονικά ιδρύματα, ιδρύματα, ΜΚΟ ή κυβερνητικά τμήματα (όπως τα τμήματα εργασίας και κοινωνικών θεμάτων, η υγεία και η περίθαλψη, το γραφείο στο σπίτι και οι εξωτερικές υποθέσεις) και τα μέσα ενημέρωσης όσον αφορά την εκλαΐκευση τα ευρήματα της ανθρωπολογίας, της επιστήμης και των ανθρωπιστικών επιστημών.


Προοπτική καριέρας

Ο στόχος του προγράμματος σπουδών στην ανθρωπολογία είναι να προετοιμάσει τους σπουδαστές για ακαδημαϊκή ερευνητική εργασία στο επίπεδο που απαιτείται από τη σύγχρονη επιστήμη. Οι μαθητές θα συνδυάσουν τη γνώση από όλα τα πεδία με μια ολιστική προσέγγιση στη μελέτη του ανθρώπου και των πληθυσμών για την υπέρβαση των εθνοτικών και κοινωνικών διαφορών και την προσπάθεια να παρακολουθήσουν τις τρέχουσες διαδικασίες στο ιστορικό και πολιτιστικό τους πλαίσιο.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποFaculty of Humanities, Charles University »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 3, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,000 EUR
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη