Διδακτορικό στη Δημόσια Διοίκηση

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

 • Διάρκεια Σπουδών (έτη): 3 έτη
 • Τίτλος Σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση
 • Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος Κύκλος Σπουδών)
 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει την επιλογή συγγραφής της διατριβής του και εξέτασης της είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά
 • Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης / μερική φοίτηση
 • Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 180

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση που οδηγεί σε Διδακτορικό (Ph.D.) στη Δημόσια Διοίκηση.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει επιστημονική γνώση στο ανώτατο ακαδημαϊκό επίπεδο και να προετοιμάσει τους φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο της τριτοβάθμιας διδασκαλίας, της επιστημονικής έρευνας και της δημόσιας διοίκησης (Δημόσια Υπηρεσία, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες), Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς, Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί). Στόχος του διδακτορικού προγράμματος στη Δημόσια Διοίκηση είναι να παραγάγει επιστήμονες, οι οποίοι θα διεξαγάγουν έρευνα αιχμής, θα προτείνουν πρωτοποριακές και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις και θα κατακτήσουν ηγετικές θέσεις στον χώρο της δημόσιας διοίκησης. Το πρόγραμμα κατευθύνει τους φοιτητές στη χρήση των πιο σύγχρονων διεπιστημονικών μεθόδων έρευνας για την παραγωγή και εφαρμογή γνώσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Η έρευνα των υποψήφιων διδακτόρων κατευθύνεται σε τομείς άμεσου ενδιαφερόντος στη δημόσια διοίκηση, όπως είναι η στρατηγική ανάλυση και σχεδιασμός, τα δημόσια προγράμματα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο διοικητικός προγραμματισμός και η οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών, η άσκηση δημόσιας πολιτικής και η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξειδικευτούν σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έχοντας ως υπόβαθρο τη γνώση ή/και την εμπειρία τους στη Δημόσια Διοίκηση

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Oι διδακτορικοί φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα έχουν τη δυνατότητα:

 1. Να καταλάβουν θέση μέλους ΔΕΠ σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης, π.χ. διοικητική θέση σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
 3. Να εργαστούν ως ανώτερα στελέχη σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (π.χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων).
 4. Να αναλάβουν ανώτερο διοικητικό/ακαδημαϊκό/συμβουλευτικό ρόλο σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ερευνητικά κέντρα ή σε κέντρα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Ο διδακτορικός φοιτητής που ολοκληρώνει επιτυχώς τις σπουδές του μπορεί να επιδιώξει μεταδιδακτορικές σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Απαιτήσεις Αποφοίτησης

Η ελάχιστη διάρκεια του πρόγραμματος είναι τρία ακαδημαικά έτη και η μέγιστη οκτώ έτη.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 180 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ), από τις οποίες οι 60 ΕΠΜ αφορούν τη συγγραφή και επιτυχή υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης και οι 120 ΕΠΜ αφορούν τη συγγραφή και επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής.

Το πρόγραμμα δεν προσφέρει μαθήματα στους υποψήφιους διδάκτορες. Αν αυτό κριθεί αναγκαίο, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα παρακολουθήσουν μαθήματα που προσφέρονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση, αναλόγως των γνώσεων και της προπαίδειάς τους. Το Τμήμα διοργανώνει ερευνητικά σεμινάρια στα οποία οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν και συζητούν την πρόοδο της δουλειάς τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του διδακτορικού προγράμματος στη Δημόσια Διοίκηση οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου:

 1. Θα αποκτήσουν γνώση για τις πιο σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση.
 2. Θα οικοδομήσουν εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες στη μελέτη περίπλοκων θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων και θα είναι σε θέση να παραγάγουν εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα αυτά.
 3. Θα εξειδικευθούν στην αναζήτηση, μελέτη και κατανόηση των προβληματικών περιοχών στη δημόσια διοίκηση και στην εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων αντιμετώπισής τους.
 4. Θα παρακολουθούν την εξέλιξη του γνωστικού πεδίου και των πρακτικών που ακολουθούνται στη Δημόσια Διοίκηση σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είναι σε θέση να εισηγούνται και να εφαρμόζουν τις βέλτιστες μεθόδους και πρακτικές για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης σε τοπικό επίπεδο.

Οικονομική Βοήθεια -Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση σε προπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο), υπό τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής επίδοσης, οικονομικής κατάστασης, αθλητικών υποτροφιών, καθώς και προγράμματα εργασίας-σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Τελευταία ενημέρωση Νοέμ. 2018

Σχετικά με τη Σχολή

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000 students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space. Ranked 106

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000 students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space. Ranked 106 Διαβάστε Λιγότερα
Λευκωσία , Αθήνα + 1 Περισσότερα Λιγότερα

FAQ

Άλλη