Πολιτική Μηχανική

Συντομογραφία: PST

Διάρκεια σπουδών: 4 έτη

Πρόγραμμα: Πολιτική Μηχανική

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Ακαδημαϊκό έτος: 2017/2018

Πιστοποιήθηκε από: 25.7.2007

Πιστοποιήθηκε μέχρι: 31.12.2020

Διευθυντής υποκαταστήματος: doc. Ing. Jiří Hirš, CSC.

Εκδοθέντα θέματα του Προγράμματος Διδακτορικών Μελετών:

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε13 περισσότερα μαθήματα αποBrno University of Technology »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 21, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
4,000 EUR
ανά ακαδημαϊκό έτος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη