Αυτό το πρόγραμμα μου περιλαμβάνει δύο ροές: Διαχείριση Επιχειρήσεων και Στατιστικές.

Το πρόγραμμα PhD μου στο Operations Management δίνει έμφαση στη μεθοδολογία που βασίζεται σε μοντέλα και στην έρευνα που βασίζεται στην πρακτική. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν ποσοτικά εργαλεία και αναλυτικά πλαίσια από την έρευνα, την οικονομία και άλλους κλάδους για να μελετήσουν προβλήματα διαχείρισης σε επιχειρησιακές διαδικασίες, όπως οι αλυσίδες εφοδιασμού, η κατασκευή και τα συστήματα εξυπηρέτησης.

Τα μέλη του πανεπιστημίου σε αυτόν τον τομέα έχουν διδακτορικά διπλώματα από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Συχνά συμβάλλουν σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως η Έρευνα Επιχειρήσεων, η Διοίκηση και η Διαχείριση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών. Αρκετοί από αυτούς έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν επί του παρόντος στα συντακτικά συμβούλια αυτών των περιοδικών.

Το διδακτορικό πρόγραμμα Στατιστικής δίνει έμφαση τόσο στη θεωρητική ανάπτυξη των στατιστικών μεθοδολογιών και εφαρμογών στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους μαθητές να έχουν μια σταθερή θεωρητική βάση και στατιστική εμπειρογνωμοσύνη σε εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως η χρηματοδότηση, η οικονομία και το μάρκετινγκ και η στατιστική συμβουλευτική.

Τα μέλη του Τμήματος έχουν πτυχίο διδακτορικού τίτλου από κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Stanford και το UC Berkeley. Τα έργα τους εμφανίζονται σε κορυφαία περιοδικά, όπως τα Annals of Statistics, Εφημερίδα της Αμερικανικής Στατιστικής Ένωσης και Biometrika.

Ερευνητικό Φόρουμ

Οι ερευνητικές εστίες του τομέα διαχείρισης λειτουργιών είναι η σύναψη συμβάσεων αλυσίδας εφοδιασμού, η ανταλλαγή πληροφοριών στις αλυσίδες εφοδιασμού, η διεπαφή του μάρκετινγκ και της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, η διαχείριση αποθεμάτων και η διαχείριση συμπεριφοράς.

Οι ερευνητικές εστίες του Στατιστικού τομέα είναι Bayesian στατιστικά στοιχεία, ελλείποντα προβλήματα δεδομένων, ανάλυση συμπλέγματος, ημιπαραμετρικά μοντέλα, εξόρυξη δεδομένων, διαδοχική ανάλυση, στοχαστικός έλεγχος, μοντελοποίηση οικονομικών χρονοσειρών, στατιστικές μέθοδοι διαχείρισης κινδύνου και μη γραμμικές χρονολογικές σειρές.

Απαιτήσεις εισδοχής

Εγώ. Γενικές απαιτήσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο πρέπει να έχουν:

  • έχει λάβει πτυχίο πανεπιστημίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ή εγκεκριμένο ισοδύναμο προσόν.

ii. Απαιτήσεις εισδοχής αγγλικής γλώσσας

Πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Αγγλικής Γλώσσας με ένα από τα παρακάτω προσόντα *:

  • TOEFL-iBT 80
  • TOEFL-PBT 550
  • TOEFL-Revised Paper-Delivered Test 60 (συνολικές βαθμολογίες για τμήματα ανάγνωσης, ακρόασης και γραφής)
  • IELTS (ακαδημαϊκή ενότητα) Συνολική βαθμολογία: 6.5

* Εάν η πρώτη σας γλώσσα είναι Αγγλικά και το πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών σας απονεμήθηκε από ένα ίδρυμα όπου το μέσο διδασκαλίας ήταν Αγγλικά, θα σας απαλλάσσεται από την εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων Αγγλικής Γλώσσας.

iii. Προγραμματίστε με- Ειδικές απαιτήσεις εισδοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ικανοποιητική βαθμολογία στο GMAT ή GRE, πάνω από τα παραπάνω (i) και (ii)


Προθεσμία εφαρμογής

Ανατρέξτε στο http://pg.ust.hk/programs ("Εφαρμογή") για λεπτομέρειες.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε36 περισσότερα μαθήματα αποThe Hong Kong University of Science and Technology »

Τελευταία ενημέρωση February 6, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
3 - 6 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
42,100 HKD
ανά έτος
Deadline
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη