Διδακτορικό στη Επιστήμη της Χημείας

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το Διδακτορικό στη Επιστήμη της Χημείας είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα και είναι το πιο σημαντικό στη βορειοδυτική περιοχή της χώρας, αφού αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την υποδομή, την παραγωγικότητα και την ποιότητα των μελετών που διεξάγονται. Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην κατάρτιση υψηλού επιπέδου ερευνητών προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη που παράγει, μεταδίδει και εφαρμόζει τις γνώσεις με πρωτότυπο και καινοτόμο τρόπο στον τομέα της χημείας και ανταποκρίνεται στις επιστημονικές και τεχνολογικές ανάγκες που απαιτούνται από το Ανάπτυξη χώρας

Ξεκίνησε το έτος 1992 και η συνέχισή του ήταν δυνατή χάρη στο γεγονός ότι υπάρχει ένα εργοστάσιο με πολύ αναγνωρισμένους καθηγητές στους τομείς της Οργανικής Χημείας, της Ανόργανης Χημείας, των Πολυμερών και της Ηλεκτροχημείας.

Το 100% του ακαδημαϊκού ιδρύματος έχει το βαθμό του γιατρού, το 94,12% ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Ερευνητών (SNI), εκ των οποίων 11,76% έχουν επίπεδο ΙΙΙ, 29,41% επίπεδο ΙΙ και 52,94% επίπεδο Ι. 41,18% μέλη του επιπέδου SIN επιπέδου ΙΙΙ και επίπεδο ΙΙ. Μέχρι σήμερα, μια ανταγωνιστική υποδομή έχει συνδυαστεί στις τέσσερις γραμμές της έρευνας και μια σταθερή ακαδημαϊκή μονάδα.

Observing samples under the microscopeΕμπιστοσύνη "Tru" Katsande / Unsplash

Στόχοι και στόχοι

Γενικός στόχος

Να εκπαιδεύσει ερευνητές υψηλού επιπέδου που συμμετέχουν στην επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της χημείας και των συναφών επιστημών καθώς και στη δημιουργία, τη μετάδοση και την εφαρμογή της γνώσης με πρωτότυπο και καινοτόμο τρόπο που μπορεί να ανταποκριθεί στις επιστημονικές και τεχνολογικές ανάγκες που απαιτεί η Ανάπτυξη χώρας

Ειδικοί στόχοι

 • Εκπαίδευση ανθρώπινων πόρων με υψηλή επιστημονική και εκπαιδευτική ποιότητα
 • Δημιουργία προγραμμάτων επιστημονικής συνεργασίας και ακαδημαϊκής ανταλλαγής με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς υψηλού επιπέδου
 • Δημιουργία προγραμμάτων σύνδεσης με την περιφερειακή βιομηχανία της περιοχής
 • Ενίσχυση των ομάδων ερευνητικών προγραμμάτων για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και διεθνή προβολή
 • Συνδυάστε την οργανική μονάδα ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο στη Χημεία αριστείας και υψηλών επιδόσεων

Στόχοι

Να εκπαιδεύσει τους ερευνητές που μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στην εθνική επιστημονική ανάπτυξη, με την εφαρμογή της γνώσης με πρωτότυπο και καινοτόμο τρόπο, που κατορθώνουν να επηρεάσουν την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Προφίλ εισόδου

Οι υποψήφιοι για να εισέλθουν στο πρόγραμμα PhD σε Επιστήμες στη Χημεία πρέπει να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές. Τα σημαντικά χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας υποψήφιος για να εισέλθει στο πρόγραμμα παρατίθενται παρακάτω:

 • Πρέπει να έχει προηγμένες γνώσεις στον τομέα της χημείας και των δεξιοτήτων για την πειραματική εργαστηριακή εργασία
 • Δυνατότητα ανάλυσης αποτελεσμάτων και ομαδικής εργασίας
 • Δυνατότητα συσχέτισης των πληροφοριών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία με τα πειραματικά αποτελέσματα που ελήφθησαν στο εργαστήριο

Πτυχιούχος προφίλ

Το πρόγραμμα αναγνωρίζει την ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων επικοινωνίας, τόσο γραπτών όσο και προφορικών, των χημικών και, ιδιαίτερα, εκείνων που θα εργαστούν στον τομέα της χημικής βιομηχανίας διότι θα ενισχύσουν τη σύνδεση με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας. Ο επαγγελματίας που συμμετέχει στο πρόγραμμα πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύει τομείς, ζητήματα και προβλήματα που χρειάζονται παρατήρηση για να προτείνει ερευνητικά προγράμματα που παρέχουν βιώσιμες λύσεις για τη βελτίωση της υπό μελέτη κατάστασης.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής των θετικών επιστημών στη χημεία έχει βαθιά και ολοκληρωμένη χημική γνώση των επιστημονικών βάσεων, των εννοιών, των μεθόδων, των προόδων και των τεχνικών του τομέα σπουδών του. Έχει επίσης την ικανότητα να προτείνει, να σχεδιάζει, να προσδιορίζει, να αξιολογεί και να εκτελεί πρωτότυπα και ανεξάρτητα ερευνητικά έργα και να αναπτύσσει και να καινοτομεί στον τομέα της χημικής επιστήμης και της τεχνολογίας.

Χρησιμοποιήστε εξειδικευμένες πηγές πληροφοριών με κριτικό τρόπο για να εξαγάγετε τις πληροφορίες που είναι κατάλληλες για την ερευνητική εργασία σας.

Ενημερώνει και συνεχίζει την εκπαίδευσή του αυτόνομα και αναπτύσσει την επαγγελματική του δραστηριότητα με μια ηθική και ανθρωπιστική προσέγγιση.

Παρεμβαλλόμενο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος PhD, ο απόφοιτος είναι σε θέση να:

 • Εκτελέστε πρωτότυπα ερευνητικά έργα
 • Σχεδιάστε και εκτελέστε μια έρευνα
 • Ενώστε και / ή καθοδηγεί ομάδες έρευνας
 • Μεταφέρετε αποτελεσματικά τις γνώσεις σας
 • Δημοσιεύστε τα αποτελέσματα της έρευνας σας σε εθνικά και διεθνή περιοδικά
 • Αναπτύξτε την ικανότητα μεταφοράς τεχνολογίας για να την προσαρμόσετε στις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας ή της βιομηχανίας
 • Δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου

Απαιτήσεις εισόδου και εξόδου

Απαιτήσεις εισόδου

Οι υποψήφιοι που εισέρχονται στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στην Επιστήμη της Χημείας πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα στην επιστήμη σε μια περιοχή που σχετίζεται με το πρόγραμμα, σύμφωνα με το ιστορικό του προγράμματος σπουδών του προγράμματος που έχει αναλάβει ο αιτών και τα προσόντα του στη χημεία . Σε περίπτωση αποφοίτησης από πρόγραμμα εξωτερικού πλοιάρχου, η επιτροπή εισδοχής θα αποφασίσει για την πιθανή αποδοχή.

Η επιτροπή εισδοχής αποτελείται από τέσσερις καθηγητές της διδακτορικής σχολής, οι οποίοι, γενικά αλλά όχι αυστηρά, απαρτίζονται από τον πρόεδρο της σχολής, καθηγητή του βασικού πυρήνα, τον μεταπτυχιακό συντονιστή και τον επικεφαλής του τμήματος. Η επιτροπή εισδοχής είναι υπεύθυνη για την ανάλυση και την αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επάρκειας και της ικανότητας διεξαγωγής έρευνας του αιτούντος, μέσω των ακόλουθων απαιτήσεων:

 • Εγκριση εξετάσεων εισαγωγής
 • Υποβάλετε βιογραφικό με τα δικαιολογητικά της ερευνητικής σας σταδιοδρομίας
 • Δώστε δύο επιστολές ακαδημαϊκής σύστασης, απευθυνόμενες στον συντονιστή προγράμματος και υπογεγραμμένες από ειδικούς χημείας
 • Εκτελέστε τη συνέντευξη στην Επιτροπή Εισόδου
 • Δείξτε δεξιότητες για την ανάγνωση και κατανόηση τεχνικών γραπτών στην αγγλική γλώσσα

Οι εξετάσεις εισαγωγής θα παρουσιαστούν σε δύο μέρη, η πρώτη καλύπτει τους τέσσερις βασικούς τομείς της χημείας: Οργανική Χημεία, Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική Χημεία και Φυσικοχημεία. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση στην περιοχή στην οποία ο αιτών επιθυμεί να αναπτύξει την ερευνητική εργασία του.

Επιπλέον, όταν οι υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι του προγράμματος Master of Science στη Χημεία που έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 88 άτομα και έχουν αποφοιτήσει λιγότερο από δύο χρόνια, μπορούν να εισέλθουν στο διδακτορικό πρόγραμμα χωρίς να καλύψουν την απαίτηση συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση, μια ανάλυση προγράμματος σπουδών από την Επιτροπή Εισαγωγής και η σύσταση του συμβούλου διατριβής του πλοιάρχου σας θα είναι απαραίτητα για να μπείτε στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία που ακολουθείται για να γίνει δεκτός ο σπουδαστής και στη συνέχεια εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα διδακτορικού στο Science in Chemistry έχει ως εξής:

Επικοινωνήστε με τον μεταπτυχιακό συντονιστή της επιστήμης στη χημεία για να ζητήσετε αναφορές σχετικά με τις κατευθύνσεις της έρευνας που προσφέρει το κέντρο και την τεκμηρίωση που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών

Υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Επιστολή προθέσεων εισόδου απευθυνόμενη στον συντονιστή, εκφράζοντας τους λόγους για τους οποίους θέλετε να εισέλθετε στο πρόγραμμα PhD
 • Επαγγελματικό πτυχίο μεταπτυχιακού τίτλου ή απόδειξη εκκρεμοδικίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης, για αλλοδαπούς αυτό το έγγραφο πρέπει να νομιμοποιηθεί ή / και apostilled
 • Αντίγραφο επίσημης ταυτότητας (INE, διαβατήριο), Αλλοδαποί (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο)
 • Αντίγραφο του μοναδικού κώδικα καταχώρισης πληθυσμού (CURP), όταν ο αιτών έχει μεξικανική ιθαγένεια
 • Αντίγραφο του πιστοποιητικού με πτυχίο μεταπτυχιακού τίτλου με ελάχιστο μέσο όρο 80 (για την υποβολή αίτησης για εισαγωγικές εξετάσεις)

Όνομα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τριών ακαδημαϊκών αναφορών σε μορφή προκαθορισμένη από τον συντονιστή. Προκειμένου ο συντονιστής να ζητήσει συστατικές επιστολές, ο αιτών υποχρεούται να παράσχει τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των εκπαιδευτικών που είναι πρόθυμοι να εκδώσουν μια ακαδημαϊκή σύσταση.

Μόλις ληφθεί η τεκμηρίωση, θα προγραμματιστεί μια γενική εξέταση γνώσης χημείας και μια εξέταση της περιοχής εμπειρογνωμοσύνης σας. Επιπλέον, οι δεξιότητες για την ανάγνωση και κατανόηση τεχνικών γραπτών στην αγγλική γλώσσα μπορούν να αξιολογηθούν μεταφράζοντας ένα άρθρο στα αγγλικά στα ισπανικά ή εφαρμόζοντας μια εξέταση. Αυτές οι αξιολογήσεις μπορεί να είναι πρόσωπο με πρόσωπο στο ίδιο κέντρο ή μέσω του Διαδικτύου.

Μετά την απόκτηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ο συντονιστής θα καλέσει την επιτροπή εισδοχής για συνέντευξη σε κάθε υποψήφιο. Η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ερευνητικού κέντρου ή μέσω συνεδρίου μέσω Skype.

Μετά τη συνέντευξη, όλα τα έγγραφα των υποψηφίων θα αναλυθούν από την επιτροπή εισόδου. Στη συνέχεια, θα ληφθεί απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη των μαθητών σύμφωνα με τις ικανότητες, τις ικανότητες, τις αξίες και τις δεξιότητες που παρουσιάζονται στις αξιολογήσεις και στα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα.

Μόλις γίνει δεκτός ο φοιτητής, θα αποσταλεί επίσημο έγγραφο αποδοχής στο πρόγραμμα το οποίο θα υπογραφεί και θα εγκριθεί από την επιτροπή εισδοχής.

Στην περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών, θα καθοδηγηθούν και θα υποστηριχθούν για να διεκπεραιώσουν τη φόρμα μετανάστευσής τους στο Μεξικό.

Μόλις οι μαθητές παρευρεθούν στο κέντρο, θα εγγραφούν επίσημα στο σύστημα και θα αποφορτιστούν στα μαθήματα που θα λάβουν κατά το πρώτο εξάμηνο. Επιπλέον, θα τους ανατεθεί καθηγητής παρακολούθησης για την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης για τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Κατά την είσοδό του στο πρόγραμμα, ο φοιτητής θα αποφασίσει τη γραμμή έρευνας που ενδιαφέρει και θα επιλέξει διδακτορικού διευθυντή για την ανάπτυξη ενός ερευνητικού έργου, το οποίο θα προτείνει ο διευθυντής της διδακτορικής διατριβής.

12 μήνες μετά την είσοδο του φοιτητή στο πρόγραμμα, θα διοριστεί επιτροπή διδακτορικού διατριβής αποτελούμενη από πέντε μέλη, η οποία θα προταθεί από τον Διευθυντή Θεμάτων και θα εγκριθεί από τη Διδακτορική Γερουσία

Απαιτήσεις εξόδου

Για να αποκτήσει το βαθμό του Διδάκτορα της Χημείας, ο φοιτητής πρέπει:

 • Να αναγνωρίσει όλα τα μαθήματα και τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα με ελάχιστο γενικό μέσο όρο ογδόντα (80), χωρίς να λάβουν υπόψη τις πιστώσεις της διατριβής
 • Παρουσιάστε τα αποτελέσματα ενός μεμονωμένου ερευνητικού έργου που ενσωματώνεται σε ένα έγγραφο διατριβής, στο οποίο αποδεικνύει την ικανότητα δημιουργίας πρωτότυπων συμβολών στον τομέα της γνώσης του προγράμματος
 • Να επιδείξει τη γνώση μιας δεύτερης γλώσσας, η οποία πρέπει να πιστοποιηθεί με εξετάσεις, κατόπιν εισήγησης της Διδακτορικής Γερουσίας
 • Έχουν δεχθεί για δημοσίευση ένα επιστημονικό άρθρο με τα αποτελέσματα της διατριβής του
 • Έχει την εξουσιοδότηση για την εκτύπωση της διατριβής που εκδίδεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατόπιν πρότασης της επιτροπής επιμόρφωσης
 • Υποβάλετε και περάστε το πτυχίο Doctor of Science στην εξέταση Χημείας
 • Να είναι εντός της περιόδου των τεσσάρων ετών που υπολογίζονται από την ημερομηνία που άρχισε τις σπουδές του. Μετά από αυτή την περίοδο, ο φοιτητής πρέπει να ζητήσει εξουσιοδότηση από τη διεύθυνση της πανεπιστημιούπολης

διδακτέα ύλη

164 πιστωτικές μονάδες πρέπει να καλυφθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών διατριβών. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα: προ-διδακτορικό σεμινάριο, προ-διδακτορική εξέταση, ερευνητικό σεμινάριο, ερευνητικά έργα Ι έως V και διατριβές, τα οποία πρέπει να καλυφθούν σε μέγιστη περίοδο 48 μηνών (8 εξάμηνα).

Θέματα

Το Μεταπτυχιακό και Ερευνητικό Κέντρο Χημείας έχει τέσσερις γραμμές έρευνας. Οι ερευνητικές γραμμές αποτελούν τον άξονα μέσω του οποίου οργανώνονται οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν το επιστημονικό έργο του μεταπτυχιακού, εννοείται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τις ομάδες ερευνητών και σπουδαστών με στόχο τη δημιουργία και / ή την εφαρμογή της γνώσης.

129728_tabla.png

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Instituto Tecnológico de Tijuana es una institución educativa con 47 años de servicio en la entidad de Baja California, imparte 16 Licenciaturas y 8 programas de posgrado fundada el 17 de septiembre d ... περαιτέρω

Instituto Tecnológico de Tijuana es una institución educativa con 47 años de servicio en la entidad de Baja California, imparte 16 Licenciaturas y 8 programas de posgrado fundada el 17 de septiembre del 1971. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη