Οι προσφορές μαθημάτων προσφέρουν στον φοιτητή την ευκαιρία να διευρύνει και να εντείνει τις γνώσεις του σε πολλούς τομείς της ηλεκτρολογίας. Ο φοιτητής, με τη βοήθεια συμβούλου διδασκόντων, μπορεί να προγραμματίσει ένα πρόγραμμα σε έναν από τους τομείς ειδίκευσης στον τομέα της ηλεκτρολογίας ή από τις προσφορές σχετικών τμημάτων επιστήμης και μηχανικής.

Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα προσφέρονται στους τομείς:

 • Ψηφιακά συστήματα και συστήματα μικροεπεξεργαστών / ελεγκτών: επεξεργαστές ψηφιακού σήματος, ενσωματωμένοι μικροελεγκτές, μικροεπεξεργαστές, προηγμένα συστήματα μικροεπεξεργαστών
 • Συσκευές, κυκλώματα και συστήματα στερεάς κατάστασης: Θεωρία ημιαγωγών, συσκευές μικροκυμάτων και κυκλώματα, αναλογικά ηλεκτρονικά.
 • Συστήματα και Έλεγχοι: Συστήματα, Έλεγχοι, Παραγωγή, Διακριτικός έλεγχος συμβάντων, Νευρωνικός και ασαφής έλεγχος, Μη γραμμικός σύγχρονος έλεγχος, Βιοϊατρική επεξεργασία σημάτων και όργανα
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία και Εφαρμογές: Τηλεπισκόπηση, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Πολλαπλασιασμός, Σκεδασμός, Ακτινοβολία και Συστήματα Μικροκυμάτων.
 • Ψηφιακό Επεξεργασία Εικόνας και Εικόνας: Συστήματα Οράσεως, Νευρωνικά Δίκτυα, Στατιστική Επεξεργασία Σήματος, Μη Γραμμική Επεξεργασία Εικόνας, Εικονική Πρωτότυπο και Εικονικά Περιβάλλοντα.
 • Τηλεπικοινωνίες και Πληροφοριακά Συστήματα: Συστήματα Διαβίβασης Πληροφοριών και Επικοινωνιών
 • Συστήματα Ισχύος: Αποτελεσματική Λειτουργία, Παραγωγή, Μετάδοση, Διανομή, Απορρύθμιση
 • Οπτικές συσκευές και συστήματα: Οπτική, ηλεκτροοπτική, διαθλαστική οπτική, μη γραμμική οπτική και λέιζερ
 • Νανοτεχνολογία και MEMS - Υλικά και Συσκευές: Κβαντικές Ηλεκτρονικές Συσκευές, Επιφάνειες και Διεπαφές Ημιαγωγών, Μονάδες Ηλεκτρονίων, Αισθητήρες και Ανιχνευτές, Συσκευές Nanotube Carbon, Θόρυβος και Αξιοπιστία σε Νανο-Ηλεκτρονικές Συσκευές, Μικροεκκινητές, RF MEMS, Ηλεκτρονικά Πολυμερών και Νανοφωτονικά
 • Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Τεχνολογία Οχημάτων: Μηχανική Ηλεκτρονικής Ισχύος, Κινητήρες, Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ενσωμάτωση Δικτύου και Δομή Ισχύος Οχημάτων

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των φοιτητών που επιδιώκουν το διδακτορικό δίπλωμα και να παρέχει στον φοιτητή που επιδιώκει να αυξήσει τις γνώσεις σε τομείς της ηλεκτρολογίας που σχετίζονται με την τεχνική πρακτική. Τα μαθήματα που προσφέρονται θα παρέχουν εξειδικευμένους μηχανικούς με προηγμένη, σύγχρονη εκπαίδευση στην ηλεκτρολογία.


Απαιτήσεις και μαθήματα

Το Ph.D. είναι πτυχίο με έμφαση στην έρευνα. Το πρόγραμμα εργασίας αναμένεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 ώρες εξάμηνο προχωρημένου κύκλου μαθημάτων μεταπτυχιακού τίτλου πέραν του μεταπτυχιακού τίτλου και αρκετές ώρες διδακτορικών διατριβών όπως απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διατριβής.

Για το άμεσο Ph.D. το πρόγραμμα εργασίας αναμένεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 ώρες εξάμηνης σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου πέρα ​​από το πτυχίο και αρκετές ώρες εξάμηνης διδακτορικής διατριβής όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση της διατριβής. Μεταξύ των 30 ωρών ελάχιστο, απαιτείται τουλάχιστον 6 ώρες εξάμηνο προχωρημένου μαθήματος μεταπτυχιακού επιπέδου. Επιπλέον, απαιτούνται 2 εξάμηνα μαθήματος σεμιναρίων διάρκειας ενός εξαμήνου (EE5190). Το σεμινάριο δεν μετράται στο ελάχιστο των 30 ωρών. Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να απαιτήσει επιπλέον μαθήματα πέρα ​​από το ελάχιστο, αν κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση της έρευνας που απαιτείται για τη διατριβή. Αυτά τα μαθήματα μπορεί να περιλαμβάνουν μεταπτυχιακά μαθηματικά, επιστήμη ή μηχανική σχετική με το πρόγραμμα διατριβής του φοιτητή, αλλά μόνο με την έγκριση του μεταπτυχιακού συμβούλου.

Το καθεστώς του υποψήφιου διδάκτορα εγκρίνεται για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει προφορική διεξοδική εξέταση (συνολική πρόταση διατριβής) και έχουν υποβάλει τελικό πρόγραμμα εργασίας. Η πλήρης εξέταση θα απαιτηθεί από τη στιγμή που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα μαθήματα. Εάν ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση, θα του δοθεί μία ακόμη πιθανότητα να το πετύχει αργότερα από το επόμενο εξάμηνο. Μετά την ολοκλήρωση της περιεκτικής εξέτασης, ο υποψήφιος θα πρέπει να εγγραφεί στο μάθημα διατριβής (EE6699 Dissertation ή EE7399 Doktoral Degree Completion). Μπορείτε να εγγραφείτε μόνο στο EE7399 μία φορά. Αν δεν αποφοιτήσετε στο εξάμηνο το EE7399 χρησιμοποιείται, όλα τα επόμενα εξάμηνα πρέπει να εγγραφείτε στο EE6699. Απαιτούνται 9 ώρες διδακτορικής διατριβής.


Ph.D. Επιτροπή Εποπτείας

Η επιτροπή διδακτορικού φοιτητή αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη της μεταπτυχιακής σχολής, η πλειοψηφία των οποίων πρέπει να είναι στην ηλεκτρολογία.


Απαιτήσεις εισδοχής

Η διαδικασία αποδοχής εξετάζει όλο το υλικό της αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων μεταγραφών, των βαθμολογιών GRE, των συστατικών επιστολών και της δήλωσης σκοπού. Δεν χρησιμοποιείται κανένας αντικειμενικός παράγοντας για την οριστικοποίηση της απόφασης αποδοχής ή για την άρνηση εισδοχής. Αναμένεται ότι ο υποψήφιος θα έχει ένα υπόβαθρο σε τομείς όπως τα γραμμικά συστήματα, τα κυκλώματα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ακροδεκτών, στατικά και δυναμικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μικροεπεξεργαστές, μεταξύ των μαθημάτων που ολοκληρώθηκαν σε ένα τυπικό πρόγραμμα σπουδών ηλεκτρομηχανολογίας. Οι φοιτητές με BS σε άλλους τομείς ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση, αλλά μπορεί να χρειαστεί να αποκαταστήσουν την έλλειψη απαιτούμενων μαθημάτων EE με τη λήψη ορισμένων προπτυχιακών μαθημάτων EE. Θα γίνει προσπάθεια να αντιστοιχούν οι τεχνικές φιλοδοξίες των δυνητικών μεταπτυχιακών φοιτητών με τους πόρους των τμημάτων, προκειμένου να παρασχεθεί ένα διεγερτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον για τους φοιτητές και την απόφοιτη εκπαίδευσή τους.

Τα κριτήρια σχετικά με (1) την ανεπιφύλακτη εισαγωγή, (2) την προσωρινή εισαγωγή, (3) την αναβολή εισδοχής, (4) την άρνηση εισδοχής και (5) την υποτροφία δίνονται παρακάτω.

 1. Εισδοχή με Απεριόριστη Κατάσταση: Ένας τυπικός υποψήφιος που είναι "δεκτός" θα έχει εκπληρώσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις εισδοχής.
  • Η ελάχιστη προϋπόθεση προπτυχιακών ΣΔΣ
   • Για Ph.D. εισδοχή 3.5 βάσει MSEE ή ισοδύναμου
  • Συνάφεια του προπτυχιακού διπλώματος του φοιτητή με το πρόγραμμα σπουδών της ΕΕ.
  • Ακαδημαϊκό πτυχίο του φοιτητή.
  • Φήμη του Πανεπιστημίου / Ακαδημίας ότι ο φοιτητής έλαβε τα προηγούμενα πτυχία του
  • Οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια / περιοδικά είναι προαιρετικές, αλλά θα βελτιώσουν τις πιθανότητες τόσο του μαθητή να εξασφαλίσει την είσοδό του όσο και να λάβει οικονομική υποστήριξη.
  • Τρεις επιστολές συστάσεων από άτομα που μπορούν να κρίνουν την πιθανότητα επιτυχίας της μεταπτυχιακής σπουδής του σπουδαστή.
  • GRE αποτελέσματα τουλάχιστον των εξής:
  • Ποσοτική βαθμολογία
   = 720 (νέα κλίμακα: 156) για MS
   ή
   = 750 (νέα κλίμακα: 159) για Ph.D.
  • Βαθμολογία = 400 (νέα κλίμακα: 146)
  • Αναλυτική γραφή = 3 για MS ή = 3,5 για Ph.D.
  • Για έναν διεθνή φοιτητή, μια πρόσθετη απαίτηση πέρα ​​από τα προαναφερθέντα:
  • Ο αιτών πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της αγγλικής γλώσσας για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα γενικών απαιτήσεων εισδοχής του καταλόγου. Ωστόσο, η τήρηση της ελάχιστης απαίτησης δεν εγγυάται την είσοδο. Το πρόγραμμα θα δώσει προτίμηση στους φοιτητές με βαθμολογία TOEFL 83 για τη δοκιμή στο διαδίκτυο με τουλάχιστον 19 σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες. Εναλλακτικά, βαθμολογίες IELTS των 6,5 σε όλες τις κατηγορίες θα εξεταστούν ομοίως.
 2. Εισαγωγή με Προσωρινό καθεστώς: Ο αιτών που δεν είναι σε θέση να παράσχει όλα τα απαιτούμενα επίσημα έγγραφα πριν από την προθεσμία αποδοχής, αλλά η διαθέσιμη τεκμηρίωση του οποίου φαίνεται να πληροί τις προϋποθέσεις εισδοχής μπορεί να λάβει προσωρινή αποδοχή.
 3. Αναβαλλόμενη κατάσταση: Μια αναβληθείσα απόφαση μπορεί να χορηγηθεί όταν ένας φάκελος δεν είναι πλήρης.
 4. Απόρριψη Κατάσταση: Ένας αιτών που δεν πληροί τις κατηγορίες 1, 2 ή 3 παραπάνω θα στερηθεί εισδοχής.
 5. Υποτροφίες: Η απονομή της υποτροφίας θα βασίζεται στα κριτήρια που απαιτούνται από τον χορηγό φορέα (συμπεριλαμβανομένου του μεταπτυχιακού σχολείου) σε ανταγωνιστική βάση.


Απαιτήσεις για το πτυχίο

Το Ph.D. είναι πτυχίο με έμφαση στην έρευνα. Οι απαιτήσεις για το διδακτορικό δίπλωμα περιγράφονται αλλού στο τμήμα γενικού καταλόγου των προσφορών / απαιτήσεων. Η άδεια συνεχίζεται πέρα ​​από το μεταπτυχιακό δίπλωμα βασίζεται στο μέσο βαθμό βαθμολογίας και στις βαθμολογίες GRE όπως περιγράφεται παραπάνω. Η έγκριση για συνέχιση του διδακτορικού προγράμματος δίνεται με ικανοποιητική ολοκλήρωση της ακόλουθης διαδικασίας:

 1. Αποκτώντας την έγκριση ενός συμβούλου διατριβής, και
 2. Περνώντας τη Διαγνωστική Εξέταση. Αυτή η εξέταση θα είναι πάνω από τις τρεις περιοχές τεχνικής ικανότητας που επιλέγει ο φοιτητής.

Τα μαθήματα ανασκόπησης για τη Διαγνωστική Εξέταση θα πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος MS ή κατά τις πρώτες 30 μεταπτυχιακές ώρες που απαιτούνται για την είσοδο στο Διδακτορικό Δίπλωμα. πρόγραμμα.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του έτους των σπουδών προς το Διδακτορικό Δίπλωμα. Ένας φοιτητής που δεν έχει επιχειρήσει αυτή τη φορά τη Διαγνωστική Εξέταση θα έχει μια ακόμη ευκαιρία να λάβει την εξέταση κατά το επόμενο εξάμηνο.

Το πρόγραμμα εργασίας αναμένεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 ώρες εξάμηνο προχωρημένου κύκλου μαθημάτων μεταπτυχιακού τίτλου πέραν του μεταπτυχιακού τίτλου και αρκετές ώρες διδακτορικών διατριβών όπως απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διατριβής. Όλα τα μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου υπολογίζονται στο ελάχιστο των 15 ωρών. Μεταξύ των ελάχιστων 15 ωρών, απαιτούνται τουλάχιστον 6 ώρες εξάμηνο προχωρημένου κύκλου μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου. Επιπλέον, απαιτούνται 2 εξάμηνα μαθημάτων σεμιναρίων διάρκειας ενός εξαμήνου (EE 5190). Το σεμινάριο δεν μετράται στο ελάχιστο των 15 ωρών. Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να απαιτήσει επιπλέον μαθήματα πέρα ​​από το ελάχιστο των 15 ωρών αν κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση της έρευνας που απαιτείται για τη διατριβή. Αυτά τα μαθήματα μπορεί να περιλαμβάνουν μεταπτυχιακά μαθηματικά, επιστήμη ή μηχανική σχετικά με το πρόγραμμα διατριβής του φοιτητή, αλλά μόνο με την έγκριση του Graduate Advisor.

Για το άμεσο Ph.D. το πρόγραμμα εργασίας αναμένεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 ώρες εξάμηνης σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου πέρα ​​από το πτυχίο και αρκετές ώρες εξάμηνης διδακτορικής διατριβής όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση της διατριβής. Μεταξύ των ελάχιστων 30 ωρών, απαιτούνται τουλάχιστον 6 εξάμηνα ωρών προχωρημένου μαθήματος μεταπτυχιακού επιπέδου. Επιπλέον, απαιτούνται 2 εξάμηνα μαθημάτων σεμιναρίων διάρκειας ενός εξαμήνου (EE 5190). Το σεμινάριο δεν μετράται στο ελάχιστο των 30 ωρών.

Το καθεστώς υποψήφιου διδακτορικού υποψηφίου έχει εγκριθεί για φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει προφορική συνολική εξέταση (συνολική πρόταση διατριβής) και έχουν υποβάλει τελικό πρόγραμμα εργασίας. Η πλήρης εξέταση θα απαιτηθεί από τη στιγμή που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα μαθήματα. Εάν ο φοιτητής αποτύχει στην εξέταση, θα του δοθεί μία ακόμη πιθανότητα να το πετύχει αργότερα από το επόμενο εξάμηνο. Μετά την ολοκλήρωση της Περιεκτικής Εξέτασης, ο υποψήφιος θα πρέπει να εγγραφεί στο μαθήμα διατριβής EE 6699 DISSERTATION ή EE 7399. Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί μόνο στο EE 7399 DOCTORAL DEGREE COMPLETION μία φορά. Αν ο φοιτητής δεν αποφοιτήσει στο εξάμηνο του Ε.Κ. 7399, όλα τα επόμενα εξάμηνα ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στην ΕΕ 6699 μέχρι την υπεράσπιση της διατριβής. 9 ώρες εξάμηνο του διατριβή απαιτείται για να αποφοιτήσουν.


Δίδακτρα και αμοιβές

Φθινόπωρο 2018 Μεταπτυχιακό μη κατοχυρωμένο δίδακτρα και τα τέλη

Φθινόπωρο 2018 Μεταπτυχιακό Φροντηστήριο και Τέλη


Οι διεθνείς φοιτητές θα θέλουν να υποβάλουν οικονομικά έγγραφα / δηλώσεις καθώς υποβάλλουν επίσης τα έντυπα για την αποδοχή.

Φόρμα διεθνούς οικονομικού δελτίου


Οι ημερομηνίες προτεραιότητας εφαρμογής μας είναι:

Φθινόπωρο: 15 Μαρτίου
Άνοιξη: 15 Οκτωβρίου
Καλοκαίρι: 1 Απριλίου


Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μετά τη δημοσιευμένη ημερομηνία προτεραιότητας για κάθε περίοδο, αλλά για την εγγύηση της εισδοχής παρακαλούμε να υποβάλετε την αίτηση και τα σχετικά υλικά μέχρι την ημερομηνία προτεραιότητας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εφαρμόσετε πολύ πριν από την ημερομηνία έναρξης που επιθυμείτε για να είστε επιλέξιμοι για ευκαιρίες χρηματοδότησης συγκεκριμένων προγραμμάτων, όπως οι υποτροφίες και οι υποτροφίες. Λάβετε υπόψη ότι οι χρόνοι επεξεργασίας των εφαρμογών του τμήματος ποικίλλουν σημαντικά και ότι ορισμένα προγράμματα απαιτούν εφαρμογές έως ένα έτος εκ των προτέρων.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε9 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Texas Arlington »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
10,126 USD
$ 10.126 ανά εξάμηνο για μη μόνιμους κατοίκους (διάρκειας 9 ωρών ανά εξάμηνο). $ 4.577 ανά εξάμηνο για μη κατοίκους (που λαμβάνουν 9 ώρες ανά εξάμηνο).
Deadline
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Δεκ. 12, 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Δεκ. 12, 2019
Άλλη

Welcome Back!

India Study Abroad - Kunal Parashar

India Study Aboad - Siddharth Shah

Indian Study Abroad - Manaswini Kumar

Indian Study Abroad - Shruti Agrawal