Διδακτορικό στη Ηλεκτρονική και Μηχανική Υπολογιστών

The Hong Kong University of Science and Technology

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διδακτορικό στη Ηλεκτρονική και Μηχανική Υπολογιστών

The Hong Kong University of Science and Technology

Η δύναμη μπροστά και να κάνετε τις μεταπτυχιακές σπουδές σας πραγματικά μετράνε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Υπολογιστών . Η πρόσφατη εξέλιξη της ηλεκτρονικής και της μηχανικής υπολογιστών έχει εξελιχθεί σε ένα ευρύ πεδίο πειθαρχίας που καλύπτει τις τεχνολογίες που είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης.

Η δικτύωση, οι ασύρματες επικοινωνίες, η επεξεργασία σήματος πολυμέσων, η μικροηλεκτρονική, οι μικροεπεξεργαστές, ο σχεδιασμός IC, η οπτικοηλεκτρονική, οι τεχνολογίες προβολής και ο έλεγχος και η ρομποτική εμπίπτουν σε αυτό τον συναρπαστικό κλάδο. Η προηγμένη κατάρτιση σε αυτούς τους τομείς ανοίγει ένα πλήθος ευκαιριών σταδιοδρομίας στη μεταποιητική βιομηχανία, τον επιχειρηματικό τομέα, την κυβέρνηση και τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Ο στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει τους σπουδαστές να γίνουν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, μηχανικοί κορυφαίας ποιότητας ή διαχειριστές προϊόντων στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο υψηλής τεχνολογίας.

Ο βαθμός διδακτορικού διαγωνισμού απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στην προηγμένη βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη ή στην πανεπιστημιακή έρευνα και διδασκαλία. Τονίζει την εκπαίδευση στην αρχική σκέψη και την ανεξάρτητη έρευνα. Οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα μαθήματα και μια διατριβή σημαντικής αρχικής έρευνας.

Ερευνητικό Φόρουμ

Η έρευνα του Τμήματος επικεντρώνεται σε έξι πυλώνες:

Ηλεκτρονικά στερεάς κατάστασης και φωτονική

Θέματα σχετικά με τη Μικροηλεκτρονική, τη Νανοηλεκτρονική, τα Ηλεκτρονικά Μεγάλων Περιοχών, Ηλεκτρονικές Συσκευές Ισχύς και Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Υψηλής Ταχύτητας, Υλικά Ημιαγωγών, Συσκευές και Τεχνολογία Παραγωγής, Μικροηλεκτρομηχανικά Συστήματα (MEMS), Οθόνες, Οπτικοηλεκτρονική, Δίοδοι (OLEDs), Φωτισμός στερεάς κατάστασης, Οθόνη υγρών κρυστάλλων, Φωτονική υγρών κρυστάλλων, Φωτοβολία πυριτίου, Οπτικές επικοινωνίες και διασυνδέσεις, Ηλιακά κύτταρα, Επιτάχυνση σύνθετων ημιαγωγών από MOCVD.

Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα

Θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (IC) ψηφιακού, αναλογικού και μεικτού σήματος, σχεδιασμού VLSI, ενσωματωμένων συστημάτων, δικτύωσης σε τσιπ και πολλαπλών επεξεργαστών, συστήματος προσομοίωσης κυκλώματος και συστήματος και εργαλείων επαλήθευσης. Τα εξελιγμένα θέματα περιλαμβάνουν τα ενσωματωμένα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων (IC) και τα συστήματα μετάδοσης δεδομένων, RF μετατροπείς και συστήματα, μετατροπείς δεδομένων, ενσωματωμένο πομποδέκτη οπτικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας, αισθητήρες εικόνας και βιοϊατρικών αισθητήρων, επεξεργασία σήματος και αρχιτεκτονικές συστημάτων, αυτοματοποίηση σχεδιασμού, αρχιτεκτονική υπολογιστών, Κωδικοποίηση λογισμικού.

Ασύρματες επικοινωνίες και δικτύωση

Θέματα που σχετίζονται με τη Φυσική Στρώση, την Επεξεργασία Σήματος, την Κωδικοποίηση και την Θεωρία Πληροφοριών, τη Δικτύωση καθώς και τη Νέα Αρχιτεκτονική για τις Ασύρματες Επικοινωνίες 5G της επόμενης γενιάς, τα Μικρά Δίκτυα Πρόσβασης MIMO και Cloud Radio, Διαχείριση Παρεμβολών, Ετερογενή Δίκτυα, Πράσινες Επικοινωνίες, (MTC), Συσκευές προς συσκευή (D2D) και Επικοινωνίες πολυμέσων, Ενσωμάτωση της θεωρίας ελέγχου και ασύρματης επικοινωνίας, Έξυπνες κινητές επικοινωνίες και αλληλεπιδράσεις, Θεωρία και εφαρμογές κωδικοποίησης δικτύου, Στοχαστική βελτιστοποίηση μεταξύ διαφόρων επιπέδων, Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι και Βελτιστοποιήσεις Συστήματα Δεδομένων, Κοινωνικά Μέσα και Κυβερνο-Φυσικά και Κοινωνικά Υπολογιστικά Συστήματα, Αυτο-Οργανωτικά Δίκτυα, Cloud Computing και Εικονικοποίηση.

Βιοιατρική μηχανική

Θέματα που σχετίζονται με την Ιατρική Απεικόνιση, Βιοϊατρική Οπτική και Βιοφωτονική, Νευρομηχανική, Ιατρική Ηλεκτρονική, Βιοπληροφορική / Υπολογιστική Βιολογία, Βιοϊατρικές Μικροεπιχειρήσεις και BioMEMS.

Ελέγχου και Ρομποτικών Συστημάτων

Θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας του συστήματος, της θεωρίας βελτιστοποίησης, της ανίχνευσης και της εκτίμησης, των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, της ανίχνευσης δικτύων και του ελέγχου), της ρομποτικής και του αυτοματισμού (συμπεριλαμβανομένων των UAV, των ρομποτών επόμενης γενιάς, της ρομποτικής ιατρικής περίθαλψης και των αυτόνομων συστημάτων) .

Επεξεργασία σημάτων, πληροφοριών και πολυμέσων

Θέματα σχετικά με την επεξεργασία ψηφιακού σήματος βίντεο, 3D, εικόνας, γραφικών, ήχου, ομιλίας, γλώσσας, βιοϊατρικών δεδομένων, οικονομικών δεδομένων και δεδομένων δικτύου. Συγκεκριμένα θέματα περιλαμβάνουν τη σύλληψη σημάτων, τον έλεγχο, την συμπίεση, τη μετατροπή, την αναπαραγωγή και την οπτικοποίηση, την ανάλυση δεδομένων, τη θεωρία πληροφοριών, τη διόρθωση σφαλμάτων, την κρυπτογραφία, το όραμα των υπολογιστών, την αναγνώριση μοτίβων, την εκμάθηση μηχανών, την κατανόηση της γλώσσας, τη μετάφραση, τη συνοπτική περιγραφή, την ανάκτηση, -Μεταλλική επεξεργασία και ενσωματωμένα συστήματα.

Απαιτήσεις εισδοχής

Εγώ. Γενικές απαιτήσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο πρέπει να έχουν:

  • έχει λάβει πτυχίο πανεπιστημίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ή εγκεκριμένο ισοδύναμο προσόν.

ii. Απαιτήσεις εισδοχής αγγλικής γλώσσας

Πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Αγγλικής Γλώσσας με ένα από τα παρακάτω προσόντα *:

  • TOEFL-iBT 80
  • TOEFL-PBT 550
  • TOEFL-Revised Paper-Delivered Test 60 (συνολικές βαθμολογίες για τμήματα ανάγνωσης, ακρόασης και γραφής)
  • IELTS (ακαδημαϊκή ενότητα)
    • Για το 2019/20 Εισαγωγή: Συνολικό σκορ: 6.5 και Όλα τα υπο-αποτελέσματα: 5.5
    • Για το 2018/19 Εισαγωγή: Συνολική βαθμολογία: 6,0 και Όλες οι υπο-βαθμολογίες: 5,5

* Εάν η πρώτη σας γλώσσα είναι Αγγλικά και το πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών σας απονεμήθηκε από ένα ίδρυμα όπου το μέσο διδασκαλίας ήταν Αγγλικά, θα σας απαλλάσσεται από την εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων Αγγλικής Γλώσσας.


Προθεσμία εφαρμογής

Ανατρέξτε στο http://pg.ust.hk/programs ("Εφαρμογή") για λεπτομέρειες.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση October 7, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιαν. 2019
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
3 - 6 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
42,100 HKD
ανά έτος
Information
Deadline
Locations
Χονγκ Κονγκ - Hong Kong
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιαν. 2019
Χονγκ Κονγκ - Hong Kong
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Σεπτ. 2019
Χονγκ Κονγκ - Hong Kong
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών