• Διάρκεια Σπουδών (έτη): 3 έτη
 • Τίτλος Σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα στη Θεολογία
 • Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: Διδακτορικό (3ος Κύκλος Σπουδών)
 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης / μερική φοίτηση
 • Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 180

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Θεολογία και τον Πολιτισμό, από τον Σεπτέμβριο του 2015. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα καλύπτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Βιβλικές Σπουδές
 • Εκκλησιαστική Ιστορία (Γενική, Ελλάδος, Κύπρου, Παλαιφάτων Πατριαρχείων, Σλαβικών Εκκλησιών κ.λπ.)
 • Πατρολογία και Αγιολογία
 • Δογματική, Διορθόδοξοι και Διαχριστιανικοί Διάλογοι
 • Παιδαγωγική, Φιλοσοφία της Παιδείας, Χριστιανική Παιδαγωγική και Πολυμέσα
 • Ποιμαντική, Ιεραποστολική
 • Χριστιανική Ηθική, Κοινωνιολογία, Οικολογία και Βιοηθική
 • Χριστιανική Λατρεία, Υμνολογία και Τέχνη
 • Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
 • Θρησκειολογία και Διαθρησκειακοί Διάλογοι

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αναφέρεται:

 • Στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και την από- κτηση δεξιοτήτων προσέγγισης των πηγών της επιστήμης και της αυθεντικής ερμηνείας τους, μέσω επιτυχημένων, σύγχρονων μεθόδων αναλύσεως του περιεχομένου της.
 • Στον εφοδιασμό των φοιτητών με ποικίλα εργαλεία για τη διεξαγωγή πρωτότυπης εργασίας, η οποία θα συμβάλει στην έρευνα προς πλουτισμό και προαγωγή της επιστήμης της θεολογίας, της παιδείας και του πολιτισμού.
 • Στη σπουδή της ιστορίας και της παράδοσης του τόπου με παράλληλη εμβάθυνση στη μελέτη των μνημείων της, και την ανάδειξη της σημασίας τους για την πολιτιστική συνέχεια στο παρόν και στο μέλλον.
 • Στην εξέταση της οικονομικής κρίσης αλλά και των σύγχρονων προκλήσεων στο χώρο της Οικολογίας και της Βιοηθικής, αλλά και στο ρόλο της εκκλησιαστικής διακονίας σχετικά με αυτές.
 • Στη μελέτη και εμβάθυνση των πηγών, αλλά και στην έρευνα για τους Διορθοδόξους, Διαχριστιανικούς και Διαθρησκειακούς Διαλόγους.

Απαιτήσεις Αποφοίτησης

Η ελάχιστη διάρκεια του πρόγραμματος είναι τρία ακαδημαικά έτη και η μέγιστη οκτώ έτη.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 180 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικός σκοπός του Προγράμματος είναι να προετοιμάσει και να καταρτίσει ερευνητές, που θα εργασθούν ως καταλύτες ανάπτυξης και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδικότερα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων και στελεχών της Εκκλησίας και του κράτους, που θα βοηθήσουν στην οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δομών και υπηρεσιών τους. Αυτή η κατάρτιση επιστημόνων, με εκτενέστερη, σαφέστερη και βαθύτερη γνώση της θεολογικής επιστήμης και γενικότερης έρευνας, θα έχει ως πρακτικές προεκτάσεις τη στελέχωση ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά και οφέλη για την εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή.

Οικονομική Βοήθεια -Υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση σε προπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο), υπό τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής επίδοσης, οικονομικής κατάστασης, αθλητικών υποτροφιών, καθώς και προγράμματα εργασίας-σπουδών στην πανεπιστημιούπολη.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • ελληνικά
University of Nicosia

Κοιτάξτε15 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Nicosia »

Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 17, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Duration
3 - 8 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
13,500 EUR
Local/EU students annual tuition; €13,500 International students annual tuition
Προθεσμία
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Ημερομηνία λήξης
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Επικοινωνήστε με τη σχολή

Επικοινωνήστε με τη σχολή

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Ημερομηνία λήξης
Επικοινωνήστε με τη σχολή
Άλλη