Η Διδακτορική Σχολή αντιπροσωπεύει μια ακαδημαϊκή θεσμική δομή που έχει αναλάβει την ευθύνη της διοικητικής οργάνωσης διδακτορικών πανεπιστημιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο «1 Δεκεμβρίου 1918» του Alba Iulia, με αποστολές στη διαχείριση της δραστηριότητας των φοιτητών διδακτορικών σπουδών και στην προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας που αφορά τον συγκεκριμένο κύκλο ακαδημαϊκής κατάρτισης. .

Τομέας Θεολογίας

Φύλλα πειθαρχίας

1. Ηθική και ακαδημαϊκή ακεραιότητα. Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στη θεολογία.

2. Θρησκευτικά θέματα στη συγκριτική προσέγγιση

3. Η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας

4. Ομιλητική και κατηχητική έρευνα μεταξύ του 19ου και του 21ου αιώνα

5. Πίστη και λόγος - Πίστη και ομολογία

εισδοχή

Το αρχείο ανταγωνισμού περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα:

(1) Για να εγγραφούν στο διαγωνισμό διδακτορικών διαγωνισμών, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν φάκελο που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

α) το έντυπο εγγραφής του υποψηφίου ·

β) την ευλογία του αρχιεπισκόπου Alba Iulia ·

γ) το πιστοποιητικό γέννησης σε απλό αντίγραφο, επικυρωμένο από την Επιτροπή Εισδοχής [1].

δ) το πιστοποιητικό γάμου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που βεβαιώνει την αλλαγή ονόματος (εάν υπάρχει), σε απλό αντίγραφο, επικυρωμένο από την Επιτροπή Εισόδου,

ε) το δίπλωμα απολυτηρίου στο πρωτότυπο, για τους υποψηφίους που έχουν την ένδειξη "δωρεάν" στο έντυπο αίτησης ή σε ένα απλό αντίγραφο, πιστοποιημένο από την Επιτροπή Εισόδου, για τους υποψηφίους που έχουν την ένδειξη "δωρεάν" στο έντυπο αίτησης.

στ) το πρωτότυπο δίπλωμα , για τους υποψηφίους που φέρουν την ένδειξη "δωρεάν" στο έντυπο της αίτησης ή σε ένα απλό αντίγραφο, επικυρωμένο από την Επιτροπή Εισόδου, για τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει "δωρεάν" στο έντυπο αίτησης.

β) το συμπλήρωμα του διπλώματος αδείας ή του φύλλου εγγραφής στο πρωτότυπο, για τους υποψηφίους που έχουν την ένδειξη "δωρεάν" στο έντυπο εγγραφής, ή σε ένα απλό αντίγραφο, επικυρωμένο από την Επιτροπή Εισόδου, για τους υποψηφίους που έχουν την ένδειξη "με φόρο" καταχώρισης ·

γ) το μεταπτυχιακό δίπλωμα [2] (ή το πιστοποιητικό αποφοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος για τους πτυχιούχους της τελευταίας προσφοράς), για τους υποψηφίους που έχουν την ένδειξη "δωρεάν" στο έντυπο εγγραφής ή σε ένα απλό αντίγραφο που πιστοποιείται από την Επιτροπή Εισόδου , για τους υποψηφίους που έχουν την ένδειξη "με φόρο" στο έντυπο αίτησης.

δ) το συμπλήρωμα του κύριου διπλώματος ή της αρχικής εγγραφής, για τους υποψηφίους που έχουν την ένδειξη "δωρεάν" στο έντυπο της αίτησης ή σε ένα απλό αντίγραφο, επικυρωμένο από την Επιτροπή Εισόδου, για τους υποψηφίους που έχουν την ένδειξη "με αμοιβή" εγγραφή?

ε) το πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας , στο πρωτότυπο ·

στ) βιογραφικό σημείωμα (μορφή europass) ·

ζ) δήλωση με δική της ευθύνη σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των επιδοτούμενων θέσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών.

η) έκθεση επιστημονικής δραστηριότητας και κατάλογος έργων ·

i) πρόταση του ερευνητικού προγράμματος ·

(Τα τέλη εγγραφής για τον διαγωνισμό εισδοχής ρυθμίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα 7. Τα παιδιά του διδακτικού και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού που δραστηριοποιούνται ή αποχωρούν από το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και τα ορφανά παιδιά ενός ή και των δύο γονέων που ενεργοποίησαν το εκπαιδευτικό σύστημα απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών εγγραφής για το διαγωνισμό εισαγωγής διδακτορικού διπλώματος).

k) αντιγραφή αρχείου .

l) 5 φακέλους με σφραγίδα με αυτοκόλλητο

(2) Τα ελλιπή αρχεία δεν γίνονται αποδεκτά για εγγραφή.

[1] Η πιστοποίηση των εγγράφων γίνεται από ένα από τα μέλη της Επιτροπής Εισόδου, που αναφέρει "σύμφωνα με το πρωτότυπο", εισάγει το όνομά του διαβάζει, υπογράφει και γράφει την ημερομηνία της πιστοποίησης.

[2] Στο διαγωνισμό για την εισαγωγή σε διδακτορικές σπουδές μπορούν να εγγραφούν αποφοίτοι με πτυχίο ή ισοδύναμο, που εκδίδεται μέχρι το έτος αποφοίτησης του πρώτου πτυχίου που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 288/2004 για την οργάνωση πανεπιστημιακών σπουδών, με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις (μακροχρόνια εκπαίδευση). [πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια]

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • ρουμανικός
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε4 περισσότερα μαθήματα απο“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia »

Τελευταία ενημέρωση Αύγουστος 3, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
4,500 RON
ανά έτος.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη