Διδακτορικό στη Σχεδίαση

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

  • Μετά τον Δάσκαλο 2
  • 480 ECTS Ευρωπαϊκή ισοδυναμία

Κατά τη διάρκεια των ετών που αφιερώθηκαν στην έρευνά του, το Ph.D. υποψήφιος θα αποκτήσει υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε συγκεκριμένο τομέα. Η προστιθέμενη αξία της έρευνάς του είναι πολύ σημαντική στον τομέα της βιώσιμης καινοτομίας, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη και η οποία αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις επιχειρήσεις, για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της σημερινής εποχής και για την οικοδόμηση του μέλλοντος.

Το Ph.D. ο υποψήφιος πρέπει να ολοκληρώσει το 180 ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστώσεων), το ήμισυ των οποίων παρέχεται μέσω των μαθημάτων από τα θεσμικά όργανα. Πρόκειται για μεθοδολογία (πχ: πώς να κυριαρχεί η επιστημονική και τεχνική πληροφόρηση), επαγγελματική εξειδίκευση (π.χ. δημόσια ομιλία), επιστημονική (π.χ. διεθνή σεμινάρια) ή διεπιστημονική. Η έρευνα-παρακολούθηση παρέχεται από έναν κατάλογο ερευνητικών εργαστηρίων και από μια ερευνητική επιτροπή σε περίπτωση ενός έργου που εκτελείται σε συνεργασία με μια εταιρεία.128586_IMG_3409.jpg

Δίδακτρα

Γάλλος φοιτητής

3 έτη: 9.600,00 € Ετήσια δίδακτρα (28.800,00 € για 3 χρόνια) 400,00 € Τέλη εγγραφής *

Διεθνής φοιτητής

3 έτη: 10.600,00 € Ετήσια δίδακτρα (31.800,00 € για 3 έτη) 400,00 € Τέλη εγγραφής *

Σημείωση: Για την εγγραφή ενός διεθνούς φοιτητή, τα δίδακτρα οφείλονται στο σύνολό τους κατά τη στιγμή της εγγραφής. Σε περίπτωση απόσυρσης από αιτούντα πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, το τέλος αίτησης των 1.000,00 € θα παραμείνει στο σχολείο και θα αφαιρεθεί από την επιστροφή128583_IMG_3401.jpg

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Founded in 2013, The Sustainable Design School is an international establishment of higher education dedicated to sustainable design and innovation for human.

Founded in 2013, The Sustainable Design School is an international establishment of higher education dedicated to sustainable design and innovation for human. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη