Η μελέτη απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για μια θεωρητική και φιλοσοφική περαιτέρω εκπαίδευση στη φιλοσοφία και τις κοινωνικές επιστήμες. Προαπαιτούμενο είναι η σωστή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου με εστίαση στο σχετικό ή σχετικό θέμα.

Ο στόχος των διδακτορικών σπουδών στη φιλοσοφία είναι να εκπαιδεύσει υψηλής ειδίκευσης επιστημονικό προσωπικό, προσαρμοσμένο στη μελέτη των γενικών νόμων στην αντίστοιχη κοινωνία από την άποψη της οντολογίας, της γονιδιολογίας και της ηθικής. Θα πρέπει να έχουν την εξουσία να επιλύουν προβλήματα που έχουν ολιστικό, καθολικό χαρακτήρα. Οι περισσότεροι απόφοιτοι εργάζονται ως καθηγητές πανεπιστημίων και έχουν το σημαντικό καθήκον να εκπαιδεύσουν τους σπουδαστές προς ένα νέο είδος ευθύνης που να εγγυάται μια υγιή κοινωνική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Η εξέταση εισόδου έχει το χαρακτήρα ενός λόγου για το έργο ενός επιστημονικού έργου, στο οποίο ο αιτών πρέπει να αποδείξει τις προϋποθέσεις του για επιστημονική εργασία. Η έμφαση δίνεται στον προσανατολισμό στο επιλεγμένο θέμα στην επιστημονική παραγωγή, στην ικανότητα ταξινόμησης των υπο-προβλημάτων σε ολιστικά ιστορικά πλαίσια και στη διατύπωση των ιδίων συμπερασμάτων.


Μαζί με την αίτηση για τη μελέτη Ο αιτών στέλνει:

  • το έργο μιας επιστημονικής εργασίας (μέχρι 10 σελίδες) πάνω σε ένα θέμα που επιλέγει ο υποψήφιος, συμπεριλαμβανομένης βιβλιογραφίας, στην οποία επιδεικνύει βαθύ προσανατολισμό στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόβλημα με το οποίο προτίθεται να σπουδάσει διδακτορικές σπουδές. Το έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα χαρακτηριστικό του ερευνητικού προβλήματος, μια βασική ιδέα του αντικειμένου και της δομής του συγκεκριμένου προβλήματος, τις θεωρητικές και επιστημονικές μεθόδους που εξετάζονται και τη βιβλιογραφία.
  • μια λίστα με τη μελετημένη λογοτεχνία από το επιλεγμένο θέμα, την οποία πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει κριτικά.

Κριτήρια αξιολόγησης: μέγιστο σκορ 10, ελάχιστο σκορ για την εισαγωγή 7.


προϋποθέσεις εισαγωγής

Η προϋπόθεση για την εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος του μεταπτυχιακού.


Επαγγελματική προοπτική

Ο μεταπτυχιακός διδακτορικός τίτλος είναι ικανός για δημιουργική ερευνητική εργασία στον τομέα της φιλοσοφίας με έμφαση στη φιλοσοφία της εκπαιδευτικής επιστήμης. Κατέχει τις οντολογικές, γνωσσολογικές και ηθικές προϋποθέσεις της φιλοσοφικής σκέψης στον τομέα της εκπαίδευσης, τόσο από διαχρονική όσο και από συγχρονική άποψη. Μέσα από τις σπουδές του, έχει αποκτήσει τις προϋποθέσεις για να κατανοήσει τον συνήθη χαρακτήρα της εκπαίδευσης από τη φιλοσοφική σκοπιά και έτσι να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και καθολικής σκέψης μέσα στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής κοινωνίας. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι προετοιμασμένος για εκπαιδευτική και επιστημονική δραστηριότητα στο πανεπιστήμιο, στα σχετικά ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και για μια πολιτική δραστηριότητα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά
  • Γερμανός

Κοιτάξτε8 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Education »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Ηλεκτρονικό τέλος αίτησης: 540 CZK. Τέλος αίτησης: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη