Διδακτορικό στις Βιβλικές Μελέτες

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Σκοπός των διδακτορικών σπουδών στον τομέα της Βιβλικής Θεολογίας είναι να καλλιεργούν οι μαθητές, με τον συνήθη τρόπο για προχωρημένες σπουδές, την ικανότητά τους να σκέπτονται θεολογικά και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στους σχετικούς κλάδους της θεολογίας σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Το πεδίο καλύπτει όλες τις πτυχές της ειδικής μελέτης της Βίβλου, όπως οι θεολογικοί, λογοτεχνικοί και ιστορικοί παράγοντες. Οι μελέτες επικεντρώνονται είτε στην Παλαιά Διαθήκη είτε στο πεδίο της Καινής Διαθήκης. Περιλαμβάνουν την εξέταση των βιβλικών κειμένων στη σημασία τους για θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις. Ανάλογα με το συγκεκριμένο σχέδιο διατριβής, οι σπουδές μπορούν να ασχοληθούν με κείμενα, γλωσσικά, λογοτεχνικά, λογοτεχνικά-ιστορικά, ιστοριογραφικά, θρησκευτικά ή πολιτιστικά ζητήματα. Κανονικά, πρέπει επίσης να εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το θεολογικό προφίλ ή τη συνολική μαρτυρία της Γραφής σε σχέση με συναφή θεολογικά ερωτήματα, καθώς και να ασχολούνται με ζητήματα κατανόησης, επικοινωνίας και ερμηνείας. Το πεδίο εργασίας των βιβλικών μελετών περιλαμβάνει επίσης τις σχετικές ειδικότητες - για παράδειγμα, τη φιλολογία των αρχαίων και κλασσικών γλωσσών, τη λογοτεχνία της αρχαίας Εγγύς Ανατολής και τις κύριες κουλτούρες της αρχαιότητας, τη φαινομενολογία των θρησκειών και τη μελέτη των θρησκειών την αρχαιολογία και την ιστοριογραφία των σχετικών περιφερειών - καθώς επίσης και τον προβληματισμό σχετικά με τις μεθοδολογίες στον βιβλικό τομέα, τα ερμηνευτικά ζητήματα και την ιστορία της βιβλικής έρευνας και τις τρέχουσες τάσεις της. Οι σπουδές συνδέονται σε κατάλληλο βαθμό με άλλους θεολογικούς τομείς και, όπως και άλλοι κλάδοι της θεολογίας, έχουν διεπιστημονική διάσταση.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Η εξέταση των εισαγωγών γίνεται προφορικά και πραγματοποιείται σε ένα γύρο.

Στοιχεία, περιεχόμενο και μέθοδος αξιολόγησης της εξέτασης εισαγωγών:

  1. Μια ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με το συνοπτικό σχέδιο της διατριβής που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται αξιολόγηση της πραγματικής και μεθοδολογικής ποιότητας του σχεδίου, των δυνατοτήτων καινοτομίας του και της ικανότητας του αιτούντος να παρουσιάσει και να υπερασπιστεί τους ερευνητικούς στόχους του. Τμήμα της συζήτησης διεξάγεται σε ξένη γλώσσα που επιλέγει ο αιτών (αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά). Ανάλογα με το επίκεντρο του σχεδίου περίγραμμα, επαληθεύεται η γνώση του αιτούντος σχετικά με τις σχετικές αρχαίες και σύγχρονες γλώσσες (για παράδειγμα, λατινικά, ελληνικά, εβραϊκά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά). Η επιτροπή απονέμει στον αιτούντα από 0 έως 60 μονάδες.
  2. Διενεργείται προφορική εξέταση κατά την οποία αξιολογούνται οι γνώσεις και ο προσανατολισμός του υποψηφίου στον συγκεκριμένο τομέα σπουδών, στο βαθμό που καλύπτονται από κρατικές τελικές εξετάσεις σε επίπεδο Master. (Ο αιτών υποβάλλει κατάλογο τουλάχιστον πέντε τίτλων που έχουν μελετήσει στη βιβλιογραφία). Η επιτροπή απονέμει στον αιτούντα από 0 έως 40 βαθμούς.

Σημεία επιδομάτων: Εάν ο φοιτητής συμβουλευθεί το σχέδιο του διατριβικού έργου με τον δυνητικό επιβλέποντα και έλαβε τη σύσταση του επιβλέποντος για το σχέδιο και τη γραπτή συγκατάθεσή του να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής, αν ο αιτών είναι δεκτός, τότε ο αιτών λαμβάνει 10 επιπλέον πόντοι.

Ελάχιστος αριθμός σημείων που απαιτούνται για αποδοχή: 75

Ο αιτών πρέπει να συμβουλεύεται εκ των προτέρων το θέμα που έχει επιλέξει και την επιλογή του εποπτευόμενου προϊσταμένου με τον πρόεδρο του σχετικού συμβουλίου του υποκαταστήματος.


Όροι αποδοχής

Οι υποψήφιοι μπορούν να γίνουν δεκτοί για να μελετήσουν εάν κατά την διάρκεια της εξετάσεως εισπράττουν τουλάχιστον 75 βαθμούς και ταυτόχρονα, με βάση τον αριθμό των βαθμών που έχουν αποκτήσει, τελειώνουν σε έναν τόπο στον κατάλογο των υποψηφίων που αντιστοιχεί στον αριθμό των αιτούντων εκ των προτέρων) για το εν λόγω τμήμα σπουδών. (Βλέπε τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία εισαγωγής για τα μεμονωμένα υποκαταστήματα.) Η προϋπόθεση αυτή εκπληρώνεται από όλους τους υποψηφίους που συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό βαθμών με τον υποψήφιο που τελείωσε στον τελευταίο κατάλογο στον κατάλογο που είναι κατάλληλος για αποδοχή. Ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται αποδεκτοί καθορίζεται ξεχωριστά για τους φοιτητές πλήρους και μερικής απασχόλησης.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία, δείγμα ερωτήσεων

Ατομική, ανάλογα με τη φύση του έργου διατριβής.


Προοπτική καριέρας

Οι απόφοιτοι έχουν βαθιά γνώση της θεολογίας. Οι ειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες τους αφορούν ιδιαίτερα την ιστορική και λογοτεχνική μελέτη των βιβλικών κειμένων και των συνθηκών τους. Ανάλογα με το αντικείμενο του διατριβικού έργου τους, ειδικεύονται είτε στην έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης είτε στην Καινή Διαθήκη. Είναι καταρτισμένοι στις σχετικές αρχαίες γλώσσες και στην εξηγητική μεθοδολογία. Είναι εξοικειωμένοι με την ιστορία της πειθαρχίας τους, μελετούν τα μεθοδολογικά θέματα που σχετίζονται με αυτήν και κατανοούν τις τρέχουσες τάσεις στην έρευνα.

Είναι ικανά για ακριβή θεολογική σκέψη και για να συζητήσουν ακόμη και πολύ περίπλοκα και αμφιλεγόμενα ερωτήματα στον τομέα τους. Είναι σε θέση να ασχοληθούν με τα πρωτότυπα κείμενα και να εξηγήσουν τα ευρήματά τους κατανοητά σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα. Είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους σε διεθνές επίπεδο.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The Protestant Theological Faculty (originally known as the Hus Czechoslovak Protestant Theological Faculty) was founded in Prague on 28 April 1919. Before the First World War, there had been many res ... περαιτέρω

The Protestant Theological Faculty (originally known as the Hus Czechoslovak Protestant Theological Faculty) was founded in Prague on 28 April 1919. Before the First World War, there had been many restrictions on Protestants in the Czech lands (which were part of Catholic Austria at the time) and candidates for the ministry had to go to Vienna to study. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη