ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αυτό το Διδακτορικό Πρόγραμμα ακολουθεί αρχές που αποσκοπούν στην κατάρτιση ερευνητών με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, υψηλής εξειδίκευσης στην επίλυση προβλημάτων, με υψηλή αίσθηση επιστημονικής ακεραιότητας, με ικανότητα επικοινωνίας με επιχειρηματικό πνεύμα, με υψηλό βαθμό αυτονομίας και ικανότητας συνεχούς μάθησης. Εκτός από την πραγματοποίηση του ερευνητικού έργου που οδηγεί στην προετοιμασία της διατριβής (162 ECTS), το διδακτορικό δίπλωμα πρέπει να αποκτήσει 18 ECTS σε προαιρετικές μονάδες σπουδών. Μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σεμινάρια, βραχυπρόθεσμα μαθήματα και άλλα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να συμμετάσχουν σε επιστημονικές συναντήσεις στον τομέα των τεχνών και τεχνικών τοπίου, στις οποίες αναμένεται να υποβάλουν εργασία. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν και να αυξηθούν οι δεξιότητες των διδακτορικών φοιτητών και όλες οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται από έναν υποψήφιο για διδακτορικό δίπλωμα. Αυτά θα αξιολογηθούν καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος, με αποκορύφωμα την παρουσίαση και τη δημόσια συζήτηση της διδακτορικής διατριβής, η οποία θα γίνει και θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κανονισμό για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο της Évora. Στόχος είναι να ενισχυθεί η επιστημονική έρευνα προκειμένου να αποκτήσουν ερευνητές με οικολογική, δεοντολογική και αισθητική έννοια, αυστηρότητα και επιστημονική ακεραιότητα που θα προετοιμαστούν για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση των ερευνητικών έργων.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Πορτογάλος
Αγγλικά
ισπανικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποUniversidade de Évora »

Τελευταία ενημέρωση June 6, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
8 Εξάμηνα
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,500 EUR
Φοιτητές από χώρες της ΕΕ: 1250 € | Διεθνείς φοιτητές: 2500 €
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη