Οι απόφοιτοι έχουν μια καλή γείωση στις ερευνητικές μεθόδους στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ιδιαίτερα στη μελέτη των σχέσεων μεταξύ των γλωσσών / πολιτισμών. τη γνώση των πηγών πληροφόρησης και την ικανότητα αξιολόγησης της συνάφειάς τους με το ζεύγος γλωσσών / πολιτισμών της επιλογής τους · μια διεξοδική θεμελίωση των θεωρητικών εννοιών της μετάφρασης και της διερμηνείας και η δυνατότητα εφαρμογής τους στην ανάλυση της αγοράς μετάφρασης / διερμηνείας και των διαδικασιών. Είναι εξοπλισμένα να παράγουν και να επεξεργάζονται εκτεταμένα επιστημονικά κείμενα και να αξιολογούν την ποιότητα των γραπτών σε μελέτες μετάφρασης και διερμηνείας. Είναι σε θέση να θεωρητική σκέψη για συγκεκριμένα προϊόντα / καταστάσεις που σχετίζονται με μεταφραστικές σπουδές στο γλωσσικό, πολιτιστικό, ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στις ακαδημαϊκές κοινότητες.


Διάρκεια σπουδών: 4 έτη

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Οι μεταφραστικές μελέτες είναι ένα πρόγραμμα πληρωμής αμοιβής.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Είσοδος: μονομερής εξέταση, συνέντευξη

 1. συζήτηση της πρότασης διατριβής (συζήτηση πάνω στο θέμα της διατριβής και αξιολόγηση της ικανότητας του υποψήφιου): 0-30 βαθμοί,
 2. αξιολόγηση παλαιότερων μελετών, ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και επιδόσεων: 0-15 βαθμοί,
 3. εξέταση της σχετικής βιβλιογραφίας (με βάση τον κατάλογο ανάγνωσης του αιτούντος): 0-15 βαθμοί.


Προτεινόμενα Θέματα Διατριβής:

 • Συγκεκριμένη μελέτη του τσεχικού κλασικού, Osudy dobrého vojáka Švejka του Jaroslav Hašek (1921-1923) στις αγγλικές μεταφράσεις. Η έρευνα στα πλαίσια των μεταφράσεων και της μελέτης των μεταφράσεων θα βασιστεί στο μοντέλο του Gideon Toury που θεωρεί την μετάφραση ως ένα γεγονός του στόχου ή της μετάφρασης του πολιτισμού.
 • Ο διαρθρωτισμός και ο μετα-δογματισμός στη θεωρία της μετάφρασης: μια συγκριτική θεωρητική μελέτη που ερευνά τις δυνατότητες των επαναλαμβανόμενων δομικοκρατικών αντιλήψεων σε θεωρίες και μεθόδους εμπνευσμένες ή ακόμα και στοχευμένες σε διαφορετικούς στόχους.
 • Τσεχική Λογοτεχνία σε (Αγγλικά, Κινέζικα κλπ.) Μετάφραση: Μια έρευνα για τις εργασίες της ιδεολογίας, της λογοκρισίας και των μεταχειρισμένων μεταφράσεων στη λήψη ενός μεσαίου μεγέθους γλωσσικού και κοινωνικο-πολιτιστικού
 • Η υποδοχή της τσεχικής λογοτεχνίας στη Νορβηγία, την Ιαπωνία, κλπ.: Αντίκτυπος και επιρροή στην πολιτιστική γλώσσα-στόχο
 • Λειτουργικές θεωρίες της μετάφρασης
 • Θεσμοποίηση και αντίληψη της πρακτικής μετάφρασης
 • Ιδεολογία στην ΤΣ
 • Θεωρητικά vs. εφαρμοσμένα έναντι κρίσιμων μοντέλων στην TS
 • Ο θετικιστισμός, ο δομικισμός και ο μετα-δομικισμός στην ΤΣ
 • Θέση αξολογίας στην TS

Το Τμήμα Θεματικού Χώρου επιτρέπει στους υποψήφιους να προτείνουν ερευνητικά έργα σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις τους. Προτεινόμενη διδακτορική διατριβή τα θέματα πρέπει να διαβουλεύονται εκ των προτέρων με τον πρόεδρο του φορέα περιοχής.

Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιφέρειας (Διευθυντής Προγράμματος): PhDr. Jana Králová, CSc., E-mail: jana.kralova@ff.cuni.cz.


Ο υποψήφιος μπορεί να γίνει δεκτός μόνο εάν αποκτήσει τουλάχιστον 30 βαθμούς στην εξέταση εισαγωγής και ταυτόχρονα βαθμολογεί αρκετά σημεία για να τοποθετηθεί μεταξύ του αναμενόμενου αριθμού των φοιτητών που έχουν γίνει δεκτοί στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή κλάδο σπουδών (ανατρέξτε τις Προδιαγραφές Διαδικασίας Εισδοχής που ισχύουν για τα μεμονωμένα προγράμματα και κλάδους σπουδών). οι αποδοχές θα χορηγηθούν σε όλους τους υποψήφιους που βαθμολογούν τον ίδιο αριθμό πόντων με τον υποψήφιο που έρχεται τελευταίος στην κατάταξη των συμμετοχών. Σημειώστε ότι οι διαφορετικοί αναμενόμενοι αριθμοί εισαγωγών ισχύουν για τις μορφές πλήρους και συνδυασμένης μορφής σπουδών. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί χωρίς να παράσχουν, το αργότερο κατά την ημέρα εγγραφής τους, στοιχεία σχετικά με την προηγούμενη εκπαίδευσή τους (βλέπε σημείο 5.4).


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά
 • γαλλική γλώσσα

Κοιτάξτε11 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Arts »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
70,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη