Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Hradec Králové προσφέρει Ph.D. Πτυχίο που μπορεί να επιδιωχθεί με τη μελέτη πλήρους φοίτησης. Το Ph.D. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για φοιτητές που έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην πολιτική επιστήμη και τους σχετικούς κλάδους σπουδών. Η μελέτη έχει σχεδιαστεί ως επισκόπηση των τοπικών μελετών και των πολιτικών επιστημών που επικεντρώνονται είτε στην Αφρική είτε στη Λατινική Αμερική.

af

Ποιες είναι οι μελέτες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής;

Το Ph.D. μελέτη του πεδίου Αφρικανικών Σπουδών και του Ph.D. η μελέτη του πεδίου Λατινοαμερικανικών Σπουδών στοχεύει στην προετοιμασία εξειδικευμένων ειδικών σε τοπικές μελέτες με κύριο άξονα την Αφρική ή τη Λατινική Αμερική. Το Ph.D. οι σπουδές σχεδιάζονται ειδικά για φοιτητές με μεταπτυχιακό τίτλο Πολιτικών Επιστημών ή συναφείς κλάδους. Η μελέτη επικεντρώνεται πρωτίστως στη συγκριτική έρευνα σε επιλεγμένη περιοχή με στόχο την εφαρμογή θεωρητικών και μεθοδολογικών γνώσεων στα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα της Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής.

98065_18501_la3.jpg


Εμπειρία στη φοίτηση στην Αφρική ή τη Λατινική Αμερική

Ο στόχος και των δύο προγραμμάτων σπουδών είναι η εκπαίδευση και η προετοιμασία των μελετητών που ενδιαφέρονται για την έρευνα και τη διδασκαλία με εστίαση σε συγκεκριμένη περιοχή. Η μελέτη στοχεύει στην προετοιμασία των αποφοίτων που θα αποκτήσουν θεωρητικές και μεθοδολογικές γνώσεις καθώς και πρακτικές δεξιότητες που θα αποκτήσουν με τη σειρά τους τα πολυάριθμα πανεπιστήμια-εταίρους και ερευνητικά ιδρύματα σε χώρες της Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής. Οι φοιτητές υποτίθεται ότι διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα πεδίου σε επιλεγμένη περιοχή σχετικά με το θέμα της διδακτορικής τους διατριβής. Η άμεση εμπειρία της μελέτης και της έρευνας στο εξωτερικό θα επιτρέψει στους αποφοίτους του Ph.D. να αναλάβει ερευνητικά έργα και να απορροφήσει καλύτερα τις γνώσεις και να μεγιστοποιήσει την πρακτική της χρήση.

af2

Απόφοιτοι

Οι απόφοιτοι θα είναι επαγγελματικά και γλωσσικά πλήρως προετοιμασμένοι για ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα και διδασκαλία, για εργασία σε δημόσιους φορείς, όπως τα υπουργεία με ημερήσια διάταξη επικεντρωμένα σε επιλεγμένη περιοχή, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στη διπλωματία καθώς και σε άλλους ξένους ή εγχώριους οργανισμούς αναζητώντας εμπειρογνώμονες σε μελέτες περιοχής.

graduates


Απαιτήσεις διαδικασίας εισδοχής

Η προϋπόθεση για την εισαγωγή σε διδακτορικές σπουδές είναι μια επιτυχώς ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση με μεταπτυχιακό τίτλο ή μεταπτυχιακό τίτλο στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών Πολιτικές Επιστήμες ή Διεθνών Εδαφικών Μελετών . Ενδεχομένως μπορεί να είναι αλλοδαποί από συναφή ή παρόμοια προγράμματα σπουδών κοινωνικής ή ανθρωποκεντρικής (ιστορία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, οικονομία), φυσικά υποθέτοντας ότι η επιτυχής εκπλήρωση των διαδικασιών εισδοχής απαιτεί την εκδήλωση του επαρκούς επιπέδου πολιτολογίας και εδαφική γνώση και ικανότητα ανεξάρτητης επιστημονικής δραστηριότητας.

Η επιτροπή εισδοχής θεωρεί το ερευνητικό έργο (την πρόταση του διατριβικού έργου) και άλλα συνημμένα έγγραφα, ελλείψει του αιτούντος. Αξιολογούν ιδιαίτερα την ποιότητα του ερευνητικού έργου, την ικανότητα του αιτούντος για επιστημονική εργασία, αλλά και τις γλωσσικές δεξιότητές του. Ένα διδακτορικό δίπλωμα η γνώση της αγγλικής γλώσσας από τον φοιτητή πρέπει να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο Β2 του λεγόμενου ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς. Η γνώση άλλων γλωσσών (ιδίως των ισπανικών, πορτογαλικών και γαλλικών) αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Μια άλλη προϋπόθεση για τις σπουδές είναι μια μακροχρόνια παραμονή στην Τσεχική Δημοκρατία, διότι απαιτείται πλήρης απασχόληση στο ατομικό σχέδιο σπουδών.


af3Έγγραφα που επισυνάπτονται στην Αίτηση

  • πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού / του τίτλου (σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά την ημερομηνία της εγγραφής στο πρόγραμμα σπουδών το αργότερο)
  • ένα δομημένο βιογραφικό σημείωμα
  • τουλάχιστον 2 αναφορές / συστάσεις από το πανεπιστήμιο της αποφοίτησης
  • μια πρόταση ερευνητικού έργου σε έκταση περίπου. 4-5 πρότυπες σελίδες - το έργο πρέπει να περιλαμβάνει τις προδιαγραφές του θέματος και τους στόχους του έργου, το θεωρητικό πλαίσιο, τις μεθόδους επεξεργασίας και τον κατάλογο της σχετικής βιβλιογραφίας (το θέμα του έργου πρέπει να αντιστοιχεί στην επικέντρωση της εδαφικής μελέτης στα αφρικανικά / λατινικά -Αμερικανικό έδαφος)
  • επιβεβαίωση της γλωσσικής επάρκειας (πιστοποιητικά κ.λπ.) και της ενδεχόμενης δραστηριότητας δημοσίευσης
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Hradec Králové, Philosophical Faculty »

Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 17, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,000 EUR
ανά έτος. Υποτροφία: 500 € / εξάμηνο
Άλλη

Philosophical Faculty

Welcome to UHK