Διδακτορικό της Φιλοσοφίας στη Γεωεπιστήμη Πετρελαίου

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το Τμήμα Επιστημών της Γης έχει καθορίσει τους στόχους του διδακτορικού του. στο πρόγραμμα Petroleum Geosciences ως εξής:

 • να ενθαρρύνουν την έρευνα και την ανάπτυξη για την προώθηση καινοτόμων λύσεων στις προκλήσεις στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της μηχανικής ·
 • να αναπτύξει την επόμενη γενιά ηγετών στον ακαδημαϊκό χώρο για να οδηγήσει μια οικονομία της γνώσης στα ΗΑΕ ·
 • να προωθήσει το τεχνολογικό προφίλ των ΗΑΕ και της περιφερειακής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στόχοι

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικοί Στόχοι (PEOs) καθορίζουν τι διδακτορικό. οι απόφοιτοι θα μπορούν να κάνουν 2-3 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους. Αφού ολοκληρώσουν το διδακτορικό τους, οι απόφοιτοι του Ph.D. στο πρόγραμμα Petroleum Geosciences θα μπορεί να κάνει τα εξής:

 • συμβάλλουν στην προώθηση της γνώσης αιχμής σε πολλαπλούς κλάδους της μηχανικής και των επιστημών ·
 • να κατευθύνει την πρωτότυπη έρευνα και να διαδίδει τις γνώσεις σε μια ποικιλία από ακροατήρια · και
 • παρέχουν ενεργό και εξαιρετική εξυπηρέτηση στο επάγγελμα και στην κοινωνία γενικότερα.

Μαθησιακά αποτελέσματα μάθησης

Τα μαθησιακά αποτελέσματα μαθημάτων (SLOs) ορίζονται ως δηλώσεις που περιγράφουν τι διδακτορικό μας. οι απόφοιτοι αναμένεται να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να κάνουν μετά την αποφοίτησή τους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Ph.D. στο πρόγραμμα Petroleum Geosciences, οι απόφοιτοι θα διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις πτυχές των ικανοτήτων που αναφέρονται παρακάτω:

 • ικανότητα αναγνώρισης, αξιολόγησης, ερμηνείας και κατανόησης ζητημάτων και ευκαιριών στα σύνορα της γνώσης ·
 • ικανότητα να ενσωματώνει και να εφαρμόζει τη γνώση σε πειθαρχικά όρια, προκειμένου να δημιουργεί νέες γνώσεις.
 • ικανότητα να διεξάγεται ανεξάρτητη αρχική έρευνα που έχει ως αποτέλεσμα σημαντική συμβολή στη γνώση στον τομέα αυτό ·
 • τις αναγκαίες ικανότητες για τη διάδοση των ευρημάτων της γνώσης και της έρευνας σε ποικίλα μορφότυπα στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό ·
 • μια τάση να συμμετάσχουν στη δια βίου μάθηση και την αυτο-ανάπτυξη στον τομέα τους ως τρόπο συμβολής στη μελλοντική ανάπτυξή του ·
 • δέσμευση για ηθική συμπεριφορά στις ερευνητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ·
 • τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον συνεργασίας

134210_photo-1562237548-fd6c68ae356a.jpg

Απαιτήσεις ολοκλήρωσης προγράμματος

Οι μαθητές του διδακτορικού Στο Petroleum Geosciences απαιτείται να συμπληρώσετε 60 ώρες πίστωσης. Απαιτούνται 24 ώρες πίστωσης για μαθήματα και 36 ώρες πίστωσης για έρευνα διατριβής. Τα απαιτούμενα και επιλεκτικά μαθήματα του Ph.D. στο Petroleum Geosciences παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να περάσουν πριν οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν έρευνα που οδηγεί σε διδακτορικό διατριβή.

Απαιτήσεις εισδοχής

 • Ολοκλήρωση μεταπτυχιακού τίτλου σε σχετική πειθαρχία με ελάχιστο CGPA 3,25 από 4,0 ή ισοδύναμο (π.χ. ανώτερες διακρίσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μάστερ τύπου ΗΒ από διδακτικά μαθήματα με ελάχιστο μέσο όρο 63% ή δίπλωμα σε μεταπτυχιακό από Έρευνα / MPhil) από αξιόπιστο διαπιστευμένο ίδρυμα.
 • Ένα ελάχιστο επίπεδο αγγλικής επάρκειας με τη μορφή είτε:
  • βαθμολογία iBT TOEFL (διαδικτυακή δοκιμή) 91 ή ισοδύναμη, ή
  • συνολική βαθμολογία ακαδημαϊκού IELTS 6,5, ή
  • 1550 Αγγλικό σκορ EmSAT.
 • Απαιτείται ελάχιστη ποσοτική βαθμολογία 150 στη γενική εξέταση μεταπτυχιακών αρχείων (GRE) για την εισαγωγή σε όλα τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών. Οι υποψήφιοι για όλα τα προγράμματα πρέπει να δοκιμάσουν και τις τρεις ενότητες του GRE.
 • Τουλάχιστον δύο προτάσεις διαιτητών (παρέχονται μέσω διαδικτυακής φόρμας).
 • Δήλωση σκοπού (500-1.000 λέξεις).
 • Δήλωση έρευνας (500-1.000 λέξεις).
 • Συνέντευξη εισαγωγής.
Τελευταία ενημέρωση Απρ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The internationally top-ranked Khalifa University is the one university in the UAE with the research and academic programs that address the entire range of strategic, scientific and industrial challen ... περαιτέρω

The internationally top-ranked Khalifa University is the one university in the UAE with the research and academic programs that address the entire range of strategic, scientific and industrial challenges facing the UAE’s knowledge economy transformation and our rapidly evolving world. Its world-class faculty and state-of-the-art research facilities provide an unparalleled learning experience to students from the UAE and abroad. The university brings together the best in science, engineering and medicine in the UAE, to offer specialized degrees that can take promising high school graduates all the way to top-rated doctorate degree holders. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη