εκπαίδευση

Ο Διδακτορικό της Εκπαίδευσης Το πτυχίο απευθύνεται σε έμπειρους εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και θέλει να σας βάλει στην πρωτοπορία του επαγγελματικού σας τομέα όσον αφορά τη γνώση, την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση.

Το EdD απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά και πρωτίστως στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων K-12, των σχολών, των πανεπιστημίων και των κυβερνητικών οργανώσεων.

Παρέχεται μέσω ενός συνδυασμού ηλεκτρονικών αλληλεπιδράσεων και πραγματικών εμπειριών, το πρόγραμμα EdD επιτρέπει στους φοιτητές να συνεχίσουν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση, ενώ επιδιώκουν έναν βαθμό που θα τα διακρίνει ως ηγέτες της οργάνωσης. Οι σπουδαστές θα διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση πραγματοποιείται σε επίσημους και άτυπους χώρους εργασίας, θα εξετάσει αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διευκόλυνση της οργανωτικής μάθησης και θα μάθει να δημιουργεί συστήματα που παράγουν πιο αποτελεσματικούς, προσαρμόσιμους και ανταγωνιστικούς οργανισμούς.

Το πτυχίο ικανοποιεί την ανάγκη για τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και εκείνων που ασχολούνται με την εκπαιδευτική πολιτική και τη διοίκηση. Η κύρια εστίαση είναι στην αλληλεπίδραση μεταξύ των πολυδιάστατων πρακτικών της εκπαίδευσης και της υποτροφίας.

Το πτυχίο έχει σχεδιαστεί για να εμπλέκει τους σημερινούς επαγγελματίες με τη γνώση, την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των φιλοσοφικών, οργανωτικών, πολιτικών, κοινωνικών, διαχειριστικών, διαπροσωπικών και τεχνικών διαστάσεων των σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η εξερεύνηση του δεσμού μεταξύ θεωρίας και πρακτικής ξεκινά με μια σειρά ηλεκτρονικών ενοτήτων που θα σας αναπτύξουν την ικανότητα να αντιληφθούν τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μέσω του φακού της σύγχρονης και ιστορικής έρευνας και φιλοσοφίας. Αυτή η ευρεία βάση θα σας δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσετε τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντά σας για τη διεξαγωγή ελεγχόμενης έρευνας που θα συμβάλει αρχικά στον τομέα σας.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

 • Μια ακαδημαϊκή μελέτη υψηλού επιπέδου για μια σειρά εκπαιδευτικών και επαγγελματικών θεμάτων
 • Τέσσερις εκπαιδευτικές μονάδες και ελεγχόμενη ερευνητική συνιστώσα
 • Θα σας δώσει τη δυνατότητα να συμβάλλετε στη γνώση μέσω της ανάθεσης μονάδων και μέσω της διατριβής σας
 • Επικεντρωθείτε στην αλληλεπίδραση και τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής πρακτικής και υποτροφίας.

Περίγραμμα προγράμματος

Μονάδες πυρήνα

 • UU-EDUD-801 Εκπαιδευτική Έρευνα: Φιλοσοφία και Πρακτική
 • UU-EDUD-802 Διαχείριση μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης
 • UU-EDUD-803 Εκπαιδευτική Πολιτική: Θεωρία και Πρακτική
 • UU-EDUD-804 Εκπαιδευτική Διοίκηση, Ηγεσία και Διοίκηση
 • UU-EDUD-900-1 Διατριβή EdD (Μέρος 1)
 • UU-EDUD-900-2 Διατριβή EdD (Μέρος 2)
 • UU-EDUD-900-3 Διατριβή EdD (Μέρος 3)
 • UU-EDUD-900-4 Διατριβή EdD (Μέρος 4)
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποUnicaf University (ZM) »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό, με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη