University of Camerino the international School of Advanced Studies

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Η Διεθνής Σχολή Προηγμένων Σπουδών

Η UNICAM έχει ιδρύσει μια Διεθνή Σχολή Ανώτερων Σπουδών με στόχο την αύξηση της διεθνοποίησης της διδακτορικής εκπαίδευσης.

  • Η Διεθνής Σχολή Προχωρημένων Σπουδών σχεδιάζει, οργανώνει, συντονίζει τα μαθήματα για να αποκτήσει τον τίτλο Ph.D.
  • Το διδακτορικό μάθημα είναι τρία χρόνια με μια τελική διατριβή που θα συνταχθεί στα αγγλικά, η οποία θα υπερασπιστεί μπροστά σε τελικό εξεταστικό συμβούλιο, αποτελούμενο από καθηγητές στους σχετικούς επιστημονικούς τομείς. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ακαδημαϊκούς και άλλους εμπειρογνώμονες (π.χ. από ερευνητικά κέντρα ή επιχειρήσεις), οι περισσότεροι από τους οποίους δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Camerino και τουλάχιστον ένας μη Ιταλός.
  • Εκτός από την προετοιμασία της τελικής διατριβής, οι υποψήφιοι διδάκτορες αναμένεται να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το SAS, όλες στα αγγλικά, για να αποκτήσουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες (όπως επικοινωνιακές δεξιότητες, ερευνητική σταδιοδρομία, διαχείριση της έρευνας και χρηματοδότηση έργων, δεξιοτήτων) και διδακτορική κατάρτιση σε συνεργασία με τη βιομηχανία και άλλους συναφείς τομείς της απασχόλησης.
  • Διεξάγεται κάποια έρευνα σε δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια εκτός του φιλοξενούμενου πανεπιστημίου.
  • Για να αποκτήσετε το τελικό προσόν πρέπει να έχετε τουλάχιστον εξάμηνη εμπειρία σε ερευνητικό ίδρυμα ή φορέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικό από το Πανεπιστήμιο Camerino και ενδεχομένως μη Ιταλό.
  • Οι επτά αρχές για καινοτόμες διδακτορικές σπουδές υποστηρίζουν τα ερευνητικά μας προγράμματα.

Επτά αρχές για καινοτόμες διδακτορικές σπουδές

1. Αριστεία της Έρευνας

Η προσπάθεια για άριστη έρευνα είναι θεμελιώδης για όλη τη διδακτορική εκπαίδευση και από αυτό, όλα τα άλλα στοιχεία ρέουν. Απαιτούνται ακαδημαϊκά πρότυπα που τίθενται μέσω διαδικασιών αξιολόγησης από ομοτίμους και ερευνητικού περιβάλλοντος που αντιπροσωπεύει κρίσιμη μάζα. Η νέα ακαδημαϊκή γενεά θα πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να γίνει δημιουργικός, κριτικός και αυτόνομος πνευματικός αποδέκτης των κινδύνων, ωθώντας τα όρια της έρευνας αιχμής.

2. Ελκυστικό θεσμικό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι διδακτορικοί θα πρέπει να βρουν καλές συνθήκες εργασίας για να τους δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν ανεξάρτητοι ερευνητές που αναλαμβάνουν ευθύνη σε πρώιμο στάδιο για το εύρος, την κατεύθυνση και την πρόοδο του σχεδίου τους. Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τους Ερευνητές και τον Κώδικα Συμπεριφοράς για την Πρόσληψη Ερευνητών.

3. Διεπιστημονικές επιλογές έρευνας

Η διδακτορική κατάρτιση πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα ανοικτό ερευνητικό περιβάλλον και πολιτισμό, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κατάλληλες ευκαιρίες για διασταυρούμενη γονιμοποίηση μεταξύ των ειδικοτήτων μπορούν να προωθήσουν την αναγκαία ευρύτητα και διεπιστημονική προσέγγιση.

4. Έκθεση στη βιομηχανία και σε άλλους συναφείς τομείς της απασχόλησης

Ο όρος «βιομηχανία» χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβανομένων όλων των τομέων των μελλοντικών εργασιακών χώρων και της δημόσιας δέσμευσης, από τη βιομηχανία έως τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, τις ΜΚΟ, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα πολιτιστικά ιδρύματα (π.χ μούσα). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της κατάρτισης στην έρευνα. κοινή χρηματοδότηση · συμμετοχή μη-ακαδημαϊκών από τη σχετική βιομηχανία στην ενημέρωση / παροχή διδασκαλίας και εποπτείας · προώθηση της οικονομικής συνεισφοράς της σχετικής βιομηχανίας στα διδακτορικά προγράμματα · η προώθηση των δικτύων αποφοίτων που μπορούν να υποστηρίξουν τον υποψήφιο (για παράδειγμα τα προγράμματα καθοδήγησης) και το πρόγραμμα, καθώς και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μεταφοράς ανθρώπων / τεχνολογίας / μεταφοράς γνώσης.

5. Διεθνής δικτύωση

Η διδακτορική κατάρτιση θα πρέπει να παρέχει ευκαιρίες για διεθνή δικτύωση, δηλαδή μέσω συνεργατικής έρευνας, co-tutelle, διπλών και κοινών πτυχίων. Πρέπει να ενθαρρύνεται η κινητικότητα, είτε μέσω διασκέψεων, μικρών επισκέψεων στην έρευνα, απόσπασης ή μακράς διαμονής στο εξωτερικό.

6. Μεταβιβάσιμη κατάρτιση δεξιοτήτων

"Μεταβιβάσιμες δεξιότητες είναι δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε ένα πλαίσιο (για παράδειγμα έρευνα) που χρησιμοποιούνται σε μια άλλη (π.χ. μελλοντική απασχόληση, είτε πρόκειται για έρευνα, επιχείρηση κ.λπ.). Επιτρέπουν την αποτελεσματική εφαρμογή και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με θέματα και την έρευνα. Μεταβιβάσιμες δεξιότητες μπορούν να αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης ή μέσω εργασιακής εμπειρίας ». Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι αρκετοί ερευνητές έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται από την οικονομία της γνώσης. Παραδείγματα περιλαμβάνουν επικοινωνία, ομαδική εργασία, επιχειρηματικότητα, διαχείριση έργου, ΔΔΙ, ηθική, τυποποίηση κ.λπ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν περισσότερο στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και διδακτορικών σπουδών, ώστε οι δεξιότητες να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της βιομηχανίας, αξιοποιώντας το έργο του Πανεπιστημιακού Επιχειρηματικού Φόρουμ και τα αποτελέσματα του σχεδίου EUOC DOC-CAREERS. Υπάρχουν καλά παραδείγματα διεπιστημονικών προσεγγίσεων στα πανεπιστήμια που συγκεντρώνουν δεξιότητες που κυμαίνονται από την έρευνα έως τις οικονομικές και επιχειρηματικές δεξιότητες και από τη δημιουργικότητα και το σχεδιασμό έως τις διαπολιτισμικές δεξιότητες.

7. Διασφάλιση ποιότητας

Οι διαδικασίες λογοδοσίας πρέπει να θεσπιστούν στην ερευνητική βάση της διδακτορικής εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό πρέπει να αναπτυχθούν ξεχωριστά από τη διασφάλιση ποιότητας στον πρώτο και τον δεύτερο κύκλο.

Ο στόχος της διασφάλισης της ποιότητας στη διδακτορική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού περιβάλλοντος καθώς και η προώθηση διαφανών και υπεύθυνων διαδικασιών για θέματα όπως η εισαγωγή, η επίβλεψη, η απονομή διδακτορικού διπλώματος και η εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται για τη διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών διατριβών. η ίδια η διαδικασία ή ο κύκλος ζωής, από την πρόσληψη έως την αποφοίτηση.

Τοποθεσίες

Camerino

Address
International School of Advanced Studies
Polo di Alta Formazione
Via Madonna delle Carceri 9

62032 Camerino, Marche, Ιταλία

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Υποβολή ερώτησης

Άλλη