Η Γέφυρα του Grand Canyon University σε Φοιτητές Φιλοσοφίας στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Εποπτείας Συμβούλων απευθύνεται σε ανεξάρτητους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με εξουσιοδοτημένους ή συνεργάτες που επιθυμούν να διδάξουν σε φοιτητές συμβουλευτικών υπηρεσιών, να επιβλέπουν κλινικούς συμβούλους και να γίνονται ειδικοί σε κλινικά ή ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. Οι μαθητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μια στατιστική τάξη σε επίπεδο μεταπτυχιακού επιπέδου και να αποφοιτήσουν από ένα αναγνωρισμένο ίδρυμα ή από ένα ισοδύναμο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Εισαγωγών Συμβουλευτικών και Σχετικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (CACREP).

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε19 περισσότερα μαθήματα αποGrand Canyon University »

Τελευταία ενημέρωση August 15, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη