Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Σχετικά με

Η Πολιτιστική, Κοινωνική και Πολιτική Σκέψη μείζονος σημασίας στο Ph.D. Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικής φύσης και βασίζεται σε ένα μοντέλο μάθησης της κοόρτης που προωθεί ένα περιβάλλον διεπιστημονικής εμπλοκής και ανταλλαγής, έρευνας, καθοδήγησης από ομοτίμους, συνεργασίας μεταξύ μικρής ομάδας μαθητών, μέσα σε μια εκπαιδευτική εμπειρία με βάση την ομάδα. Οι γενικοί ακαδημαϊκοί στόχοι του προγράμματος είναι να τονίσουν την κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική σκέψη και να ενθαρρύνουν τα πνευματικά και πρακτικά εργαλεία που απαιτούνται για να εργαστούν με επιτυχία με κοινοτικούς εταίρους και οργανισμούς για τη διευκόλυνση της κοινωνικής αλλαγής. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν από την Πολιτιστική, Κοινωνική και Πολιτική Σκέψη είναι εκπαιδευμένοι ειδικοί, που επιδεικνύουν ένα ψηφιδωτό επαγγελματικών δεξιοτήτων (π.χ. διδασκαλία, αξιολογήσεις από ομοτίμους, παρουσιάσεις, κριτική σκέψη κ.λπ.) και ερευνητικές ικανότητες. Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να παράγουν καινοφανείς, σχετικές και αυστηρές έρευνες που συμβάλλουν σημαντικά και ουσιαστικά στη διεπιστημονική γνώση.

Η Πολιτιστική, Κοινωνική και Πολιτική Σκέψη είναι βασισμένη στη διδακτορική διατριβή και απαιτεί από τους μαθητές να ολοκληρώσουν 9,0 έως 18,0 ώρες πίστωσης σε μαθήματα μεταπτυχιακού εξαμήνου και μια διατριβή. Μια λίστα με τα απαιτούμενα μαθήματα για αυτό το μάθημα περιγράφεται στο ημερολόγιο μεταπτυχιακών σπουδών και στον κατάλογο μαθημάτων.

Το πρόγραμμα αυτό είναι εξαιρετικά θεωρητικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα και προορίζεται για τους μαθητές έδαφος σε ένα σώμα συγγενών κρίσιμες θεωρίες και μεθοδολογίες. Στα πλαίσια των πειθαρχικών ορίων, η Πολιτιστική, Κοινωνική και Πολιτική Σκέψη δίνει έμφαση στην κριτική προσήλωση των ιδεών και την εκδήλωσή τους στην αλλαγή των πολιτιστικών, κοινωνικών και πολιτικών πλαισίων.

Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος είναι

  • Πλήρη εμπειρογνωμοσύνη και προηγμένη κατανόηση των θεωρητικών πλαισίων που σχετίζονται με την πολιτισμική, κοινωνική και πολιτική σκέψη όπως ο φεμινισμός, ο μετα-συνταγματισμός, ο μεταμοντερνισμός, ο μεταποικιανισμός και η κριτική θεωρία.
  • Πλήρη εμπειρία και προηγμένη ουσιαστική γνώση στον διεπιστημονικό τομέα της πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής σκέψης. Τα ερευνητικά θέματα δεν περιορίζονται αλλά είναι πιθανό να περιλαμβάνουν τέτοια προβλήματα, θέματα και έννοιες όπως το φύλο, τη φυλή, την τάξη, την αναπηρία, τη σεξουαλικότητα, την ισότητα, την υπηκοότητα, τη δικαιοσύνη, τη δύναμη και την αντίσταση.
  • Πλήρης εμπειρία και προηγμένη κατανόηση της σχετικής μεθοδολογίας και της μεθόδου που σχετίζεται με την πολιτισμική, κοινωνική και πολιτική σκέψη, όπως είναι ο ιστορικός υλισμός και η επίβλεψη των εφαρμοστέων μεθόδων, όπως η ανάλυση του λόγου, η εθνογραφία και η συνέντευξη.
  • Πλήρη εμπειρία και προηγμένη ικανότητα να προτείνει, να σχεδιάσει, να παρουσιάσει και να διαδώσει πρωτότυπες και σχετικές έρευνες στον διεπιστημονικό τομέα της πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής σκέψης.

Το Ph.D. Το πρόγραμμα διοικείται κεντρικά από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών και όχι από μεμονωμένα τμήματα ή Σχολές.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Lethbridge »

Τελευταία ενημέρωση September 4, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
48 Μήνες
Τιμή
40,212 CAD
Διεθνές: $ 40,212. Καναδικοί πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι: 19.766 δολάρια.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη