Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Σχετικά με

Το Ph.D. στην εξέλιξη και τη συμπεριφορά εκδίδεται από τη Σχολή Τεχνών και Επιστημών. Οι φοιτητές αυτού του προγράμματος υπόκεινται κανονικά σε εποπτεία από τα μέλη του Τμήματος στα ακόλουθα τμήματα / τομείς που συμβάλλουν: βιολογικές επιστήμες, νευροεπιστήμες και ψυχολογία.

Η έρευνα σε αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις εξελικτικές διαδικασίες που είναι υπεύθυνες για τη διαμόρφωση λειτουργικά οργανωμένων συμπεριφορών σε μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών. Η έρευνα στοχεύει σε μια σειρά από διαφορετικές συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν τις κρίσιμες προκλήσεις της ζωής που αντιμετωπίζουν αυτοί οι οργανισμοί, όπως η εξεύρεση τροφής και η αποφυγή των θηρευτών, η προσέλκυση και επιλογή συμμαθητών, η απόκτηση παιδιών και η διαπραγμάτευση εκτεταμένων δικτύων κοινωνικών σχέσεων. Η έμφαση της έρευνας είναι να εξετάσει την πιθανή προσαρμοστική βάση των διαφορετικών μοντέλων συμπεριφοράς και να κατανοήσει τους υποκείμενους γενετικούς, ανατομικούς, φυσιολογικούς και ψυχολογικούς μηχανισμούς που τις καθοδηγούν και τις αλληλεπιδράσεις τους με τις περιβαλλοντικές διαδικασίες.

Οι ερευνητικές μέθοδοι περιλαμβάνουν μελέτη της συμπεριφοράς των ειδών στα φυσικά ενδιαιτήματά τους και συμπληρωματικές πειραματικές μελέτες που διεξάγονται υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές ρυθμίσεις.

Εύρεση ενός επόπτη

Οι σπουδαστές καλούνται να εξασφαλίσουν έναν πιθανό επόπτη πριν υποβάλουν μια αίτηση για αυτό το πρόγραμμα.

Συγκεντρώσεις

  • Συμπεριφορά των ζώων
  • Οικολογία συμπεριφοράς
  • Ηθολογία και συγκριτική ψυχολογία
  • Εξέλιξη και γνώση
  • Εξέλιξη της οικολογίας
  • Εξελικτική ψυχολογία
  • Γλωσσική ανάπτυξη
  • Σεξουαλικότητα
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Lethbridge »

Τελευταία ενημέρωση September 4, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
48 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
40,212 CAD
Διεθνές: $ 40,212. Καναδικοί πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι: 19.766 δολάρια.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη