Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στην Εξέλιξη και τη Συμπεριφορά

University of Lethbridge

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στην Εξέλιξη και τη Συμπεριφορά

University of Lethbridge

Σχετικά με

Το Ph.D. στην εξέλιξη και τη συμπεριφορά εκδίδεται από τη Σχολή Τεχνών και Επιστημών. Οι φοιτητές αυτού του προγράμματος υπόκεινται κανονικά σε εποπτεία από τα μέλη του Τμήματος στα ακόλουθα τμήματα / τομείς που συμβάλλουν: βιολογικές επιστήμες, νευροεπιστήμες και ψυχολογία.

Η έρευνα σε αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις εξελικτικές διαδικασίες που είναι υπεύθυνες για τη διαμόρφωση λειτουργικά οργανωμένων συμπεριφορών σε μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών. Η έρευνα στοχεύει σε μια σειρά από διαφορετικές συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν τις κρίσιμες προκλήσεις της ζωής που αντιμετωπίζουν αυτοί οι οργανισμοί, όπως η εξεύρεση τροφής και η αποφυγή των θηρευτών, η προσέλκυση και επιλογή συμμαθητών, η απόκτηση παιδιών και η διαπραγμάτευση εκτεταμένων δικτύων κοινωνικών σχέσεων. Η έμφαση της έρευνας είναι να εξετάσει την πιθανή προσαρμοστική βάση των διαφορετικών μοντέλων συμπεριφοράς και να κατανοήσει τους υποκείμενους γενετικούς, ανατομικούς, φυσιολογικούς και ψυχολογικούς μηχανισμούς που τις καθοδηγούν και τις αλληλεπιδράσεις τους με τις περιβαλλοντικές διαδικασίες.

Οι ερευνητικές μέθοδοι περιλαμβάνουν μελέτη της συμπεριφοράς των ειδών στα φυσικά ενδιαιτήματά τους και συμπληρωματικές πειραματικές μελέτες που διεξάγονται υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές ρυθμίσεις.

Εύρεση ενός επόπτη

Οι σπουδαστές καλούνται να εξασφαλίσουν έναν πιθανό επόπτη πριν υποβάλουν μια αίτηση για αυτό το πρόγραμμα.

Συγκεντρώσεις

  • Συμπεριφορά των ζώων
  • Οικολογία συμπεριφοράς
  • Ηθολογία και συγκριτική ψυχολογία
  • Εξέλιξη και γνώση
  • Εξέλιξη της οικολογίας
  • Εξελικτική ψυχολογία
  • Γλωσσική ανάπτυξη
  • Σεξουαλικότητα
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση September 4, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
48 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
40,212 CAD
Διεθνές: $ 40,212. Καναδικοί πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι: 19.766 δολάρια.
Locations
Καναδάς - Lethbridge, Alberta
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Σεπτ. 2019
Καναδάς - Lethbridge, Alberta
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών