Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Ed.D στην Οργανωτική Ηγεσία με έμφαση στην Οργανωτική Ανάπτυξη. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών διδακτορικού επιπέδου έχει σχεδιαστεί για άτομα που είναι έτοιμα να αντεπεξέλθουν στην πρόκληση της ηγεσίας στις σημερινές πολύπλοκες και δυναμικές οργανώσεις.

Το πρόγραμμα αναπτύσσει ηγέτες ικανούς για καινοτομία, ανακάλυψη και ανακάλυψη, καθώς και υπεύθυνη εφαρμογή των τρεχουσών βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη οργανωτικών στόχων και στόχων. Αυτό το εξαιρετικά σχετικό και ισχυρό πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνεται στα σημαντικότερα όργανα της λογοτεχνίας και της θεωρίας της ηγεσίας και εντοπίζει τις καταλληλότερες και αποτελεσματικότερες εφαρμογές σε εκπαιδευτικά, επιχειρηματικά και οργανωτικά περιβάλλοντα. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν ακαδημαϊκή και οργανωτική ερευνητική εμπειρία μέσω της μελέτης της στατιστικής και της μεθοδολογίας της έρευνας.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι συνεπές με την αποστολή του Grand Canyon University να αναπτύξει φοιτητές που είναι παγκόσμιοι πολίτες, κριτικοί στοχαστές, αποτελεσματικοί υπεύθυνοι επικοινωνίας και υπεύθυνοι ηγέτες. Με την έμφαση στην οργανωτική ανάπτυξη, το πρόγραμμα προετοιμάζει περαιτέρω τους αποφοίτους να οδηγούν οργανισμούς, τόσο για κερδοσκοπικούς όσο και για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, μέσα από μια εξέταση των μορφών ηγεσίας, της οργανωτικής κουλτούρας, της διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και της προσανατολισμένης στην αξία εστίασης. Οι απόφοιτοι αυτού του προγράμματος είναι εφοδιασμένοι με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προσφέρουν την ηγετική θέση των υπηκόων και να αντιμετωπίζουν τις πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σύγχρονες οργανώσεις.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε19 περισσότερα μαθήματα αποGrand Canyon University »

Τελευταία ενημέρωση August 15, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη