Ο Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας στη Γενική Ψυχολογία, με έμφαση στη Γνώση και την Καθοδήγηση , απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε κυβερνητικές θέσεις, στη βιομηχανία, στα σχολικά συστήματα και σε άλλους τύπους εκπαιδευτικών και εφαρμοσμένων ρυθμίσεων. Το πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει επίσης άτομα για διδασκαλία και έρευνα στο επίπεδο των πανεπιστημίων και των κολλεγίων. Με έμφαση στο πώς λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό και διατηρεί πληροφορίες, το Ph.D. στο Cognition and Instruction διερευνά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας και εκπαίδευσης, ώστε να ενσωματωθούν οι πληροφορίες.

Οι βασικοί τομείς της γνώσης περιλαμβάνουν την ιστορία και τα συστήματα της ψυχολογίας, της γνώσης, των ερευνητικών μεθόδων, των στατιστικών, καθώς και της προσωπικότητας, της ανώμαλης, της κοινωνικής, της πολυπολιτισμικής και της αναπτυξιακής ψυχολογίας. Οι φοιτητές καλούνται να ρωτήσουν άμεσα με την κατάστασή τους αν σκοπεύουν να επιδιώξουν τη χορήγηση αδειών, καθώς ο βαθμός αυτός δεν οδηγεί άμεσα στην αδειοδότηση από μόνο του.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε19 περισσότερα μαθήματα αποGrand Canyon University »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη