Περιοχή: Φυσική, Γη και Επιστήμες Υλικών

 • Η φυσικη
 • Φυσικές και Χημικές Διεργασίες σε Γήινα Συστήματα
 • Επιστήμες Υλικών

Η φυσικη

Φυσική Συμπυκνωμένων Υλικών

 • Θεωρία πολλών σωμάτων της ουσίας Ultracold
 • Υπεραγωγιμότητα στη νανοκλίμακα: Θεωρία, προσομοιώσεις και πειράματα
 • Θεωρία υπερρευστότητας οπών ηλεκτρονίων σε συσκευές Graphene
 • Crossover BCS-BEC σε υπερσυμμετρικά και υπεραγωγούς πολλών συστατικών

Πειραματική Φυσική

 • Υπό ακραίες συνθήκες
 • Φυσική των επιφανειών, των διεπαφών και των νανοσωματιδιακών συστημάτων
 • Φυσική, Αστροφυσική και Κοσμολογία με βαρυτικά κύματα
 • Μαλακή ύλη, γυαλιά, υγρά και υγρές λύσεις
 • Συγχρονισμένες πηγές ακτινοβολίας και σύνθετης ακτινοβολίας

Εκπαίδευση Φυσικής

Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική

 • Ενεργός Υλικό, Brownian Motion, Βακτηριακή Κίνηση
 • Υπολογιστικές προσομοιώσεις για μοριακό μοντέλο και φασματοσκοπία
 • Μαλακή ύλη, Συστοιχία, Φυσική μη ισορροπίας, Ιδιότητες μεταφοράς

Φυσικές και Χημικές Διεργασίες σε Γήινα Συστήματα

Crustal Processes

 • Σεισμοί
 • Βλάβες και κατάγματα
 • Ροή ρευστού
 • Φυσικοί κίνδυνοι και μείωση του κινδύνου
 • Ιζηματογενείς λεκάνες
 • Τεκτονική

Διεργασίες επιφανειακής γης

 • Κλιματολογία
 • Γεω-Αρχαιολογία
 • Γεωμορφολογία
 • Υδρογεωλογία
 • Νεοτεκτονική

Διαδικασίες υψηλής πίεσης-θερμοκρασίας

 • Κινητική κρυστάλλωση
 • Δομές ορυκτών και τήγματος
 • Ηφαιστειακή και μαγmatic πτητικές ουσίες
 • Ανακύκλωση αποβλήτων

Εκπαίδευση Γεωεπιστημών

Επιστήμες Υλικών

Υλικά κατασκευής και μεταποίησης

 • Υλικά συλλογής και αποθήκευσης ενέργειας
 • Υλικά ανακύκλωσης από απόβλητα
 • Μέταλλα, κράματα και υπεραγωγοί

Προηγμένος χαρακτηρισμός υλικού

 • Μελέτη υλικών για την πολιτιστική κληρονομιά
 • Εφαρμογή τεχνικών ακτινοβολίας Synchrotron σε προηγμένα υλικά
 • Μεταφορές, Ηλεκτρονικές και Δομικές Ιδιότητες Υπεραγωγών
 • Υλικά υπό ακραίες συνθήκες

Σύνθετα και υβριδικά υλικά

 • Βιοϋλικά και βιοσυμβατά υλικά
 • Νανοϋλικά
 • Οξείδια και σύνθετα υλικά για ηλεκτρόδια και συσκευές
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά
 • ιταλικός

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Camerino the international School of Advanced Studies »

Τελευταία ενημέρωση Μάιος 11, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Νοέμ. 2019
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Νοέμ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Νοέμ. 2022
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Νοέμ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Νοέμ. 2022
Άλλη