Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διδακτορικό στις θαλάσσιες υποθέσεις

Το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο (WMU) ιδρύθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ το 1983 και είναι το κορυφαίο ίδρυμα του ΙΜΟ για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της ναυτιλίας. Αυτό σημαίνει ότι η WMU είναι μοναδικά τοποθετημένη ώστε να προσφέρει γνώση και κατανόηση των συμβάσεων, των λειτουργιών και των πολιτικών του ΙΜΟ. Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία να διεξαχθούν έρευνες σε ολόκληρο τον ναυτιλιακό τομέα, αλλά με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή IMO για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Το διδακτορικό μας πρόγραμμα προσφέρει απαράμιλλη πρόσβαση σε διεθνείς ναυτιλιακούς εμπειρογνώμονες, τόσο εντός όσο και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, καθώς και σε οργανισμούς που εργάζονται στην πρώτη γραμμή της έρευνας και ανάπτυξης. Οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν έρθει στην WMU από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο και τον κυβερνητικό τομέα και έχουν ολοκληρώσει τις διατριβές τους σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, από τη διερεύνηση του μετριασμού των πετρελαιοκηλίδων μέχρι την ανάλυση της οργανωτικής μάθησης στις ναυτιλιακές εταιρείες.

Το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελείται από 240 μονάδες ECTS που ολοκληρώνονται συνήθως για περίοδο εγγραφής τριών έως έξι ετών. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν έδρα στο Πανεπιστήμιο ή αλλού, συνήθως στον τόπο εργασίας τους. Εντός των προθεσμιών, οι υποψήφιοι μπορούν να εργαστούν με τον δικό τους ρυθμό, ο οποίος μπορεί επίσης να ποικίλει κατά την περίοδο εγγραφής τους. Ένας υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει μέρος πτυχίου διδακτορικού τίτλου αλλού μπορεί να μεταφερθεί στο πρόγραμμα WMU με προχωρημένο κύρος. Η περίοδος εγγραφής τους στο WMU θα ποικίλει ανάλογα με το ποσό της έρευνας που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά η ελάχιστη επιτρεπόμενη περίοδος εγγραφής πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον εγγραφή, ένα σεμινάριο προόδου και διατριβή (120 EC).


Κύριοι τομείς έρευνας

Διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος: περιβαλλοντικά ζητήματα στους ωκεανούς και στις ακτές, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με θαλάσσια ζητήματα όπως η ναυτιλία. Τα διεπιστημονικά θέματα που αφορούν την ωκεανογραφία, τη ρύπανση και την περιβαλλοντική διαχείριση εμπίπτουν επίσης σε αυτόν τον τομέα έρευνας.


Ναυτική διοίκηση: δίκαιο, πολιτική και ασφάλεια: οι νομοθετικοί, ρυθμιστικοί και εκτελεστικοί ρόλοι των κυβερνήσεων και των διοικήσεων στο πλαίσιο των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία. Αυτά περιλαμβάνουν την ασφάλεια, το δίκαιο της θάλασσας, τα δικαιώματα του ναυτικού, τα εργασιακά πρότυπα, το δίκαιο του θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.ο.κ.


Ναυτιλία και διαχείριση λιμένων: αυτός ο ερευνητικός τομέας διερευνά όλους τους τομείς της ναυτιλίας και της διαχείρισης των λιμένων και προσφέρει την ευκαιρία διεξαγωγής εμπεριστατωμένης έρευνας στους τομείς της ναυτιλιακής οικονομίας, των πλοίων ή των λιμενικών επιχειρήσεων και διαχείρισης και της ναυτιλιακής και λιμενικής πολιτικής όπως στους σχετικούς τομείς της εφοδιαστικής, της χρηματοδότησης πλοίων, του χειρισμού φορτίου και της διακυβέρνησης των λιμένων.


Ναυτική Τεχνολογία και Εκπαίδευση: Τεχνικές εξελίξεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία και εκπαιδευτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών, γλωσσικών και γλωσσικών θεμάτων. Περιλαμβάνει διεπιστημονική εργασία που συνδέει την τεχνική καινοτομία και την εκπαίδευση, όπως κατάρτιση προσομοίωσης, τεχνολογία πληροφοριών / επικοινωνιών και διαχείριση οργανωτικών γνώσεων.


Ναυτιλιακή ασφάλεια κινδύνου και συστημάτων: διεπιστημονικές ερευνητικές γωνίες στον τομέα της διαχείρισης και διαχείρισης θαλάσσιου κινδύνου, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και τα ανθρώπινα θέματα. Οι τεχνικές εξελίξεις, όπως η έννοια της ηλεκτρονικής ναυσιπλοΐας ή η χρήση της προσομοίωσης για την αξιολόγηση της εκτίμησης του κινδύνου από τη θάλασσα, περιλαμβάνονται επίσης.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
3 - 6 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
50,000 USD
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη