Η μεταπτυχιακή μελέτη οργανώνεται από το Τμήμα Φυσικής και Μακρομοριακής Χημείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μακρομοριακής Χημείας της Πράγας. Το πρόγραμμα σπουδών έχει προετοιμαστεί από εμπειρογνώμονες της Σχολής Επιστημών, της Ακαδημίας Επιστημών και του Ινστιτούτου Χημικής Τεχνολογίας της Πράγας. Καλύπτει όλα τα πεδία της Μακρομοριακής Χημείας (συμπεριλαμβανομένης της Βιοπολυμερούς Χημείας και της Φυσικής Χημείας των Πολυμερών) και ορισμένων κλάδων της Πολυμερικής Φυσικής.

Τα σύγχρονα θέματα που μπορούν να μελετηθούν πειραματικά στο Τμήμα περιλαμβάνουν π.χ. (α) σύνθεση πολυμερών και μελέτες κινητικής πολυμερισμού (π.χ. σύνθεση ημιαγώγιμων υποκατεστημένων πολυακετυλενίων), (β) διεργασίες σύνδεσης σε πολυμερή συστήματα (π.χ. , μικυλίωση των πολυηλεκτρολυτών σε υδατικά διαλύματα), (γ) διαδικασίες μηχανικής αποικοδόμησης και βιοαποικοδόμησης σε πολυμερή συστήματα, και (δ) ιδιότητες ημιαγώγιμων πολυμερών υλικών.

Οι θεωρητικές μελέτες στην (α) στατιστική θερμοδυναμική των πολυμερών και (β) Monte Carlo υπολογιστικές προσομοιώσεις των αλυσίδων διαμορφώσεις σε supramolecular δομές είναι διαθέσιμες για θεωρητικά προσανατολισμένους μαθητές. Μια μεγάλη ποικιλία άλλων θεμάτων διατίθενται για φοιτητές που εργάζονται εν μέρει στο Τμήμα και εν μέρει στο Ινστιτούτο Μακρομοριακής Χημείας. Προκειμένου να προετοιμάσει τους αποφοίτους για μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο της χημείας πολυμερών στη χημική τεχνολογία και σε διάφορους κλάδους βιομηχανικής παραγωγής και η προσφορά μεμονωμένων ερευνητικών θεμάτων αντανακλά τις σύγχρονες τάσεις στις ελεύθερες θέσεις που διαφημίζονται από ερευνητικά ιδρύματα και χημικές εταιρείες στην Τσεχική Δημοκρατία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Οι εξετάσεις εισόδου είναι ένα γύρο με τη μορφή συνέντευξης. Βάσει γραπτής αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση, αλλά όχι αργότερα από τις 19 Μαΐου 2019, ο κοσμήτορας μπορεί να επιτρέψει την εξέταση εισόδου μέσω τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, αλλά μόνο για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως υγεία ή σπουδές στο εξωτερικό.

Κατά την εξέταση εισόδου, ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει τις τεχνικές και γλωσσικές δεξιότητες για να μελετήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μαζί με τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την επιστημονική εργασία. Η εξέταση βαθμολογείται με μέγιστο αριθμό 100 βαθμών, εκ των οποίων 30 βαθμοί απονέμονται ως δώρο για να δοθεί μια πιο συγκεκριμένη ιδέα του περιεχομένου της μελέτης και της προγραμματισμένης εργασίας διατριβής στο εθελοντικό παράρτημα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος διατριβής, σύντομη σχολιασμός, το αναμενόμενο τμήμα εποπτείας και τη συγκατάθεση συγκεκριμένου επιβλέποντος για την εποπτεία ενός τέτοιου διδακτορικού έργου.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Κανόνες απαλλαγής από την εξέταση εισόδου

Οι εξετάσεις αποδοχής μπορούν να απαλειφθούν βάσει γραπτής αίτησης του υποψηφίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει επιτυχώς αίτηση για ένα πρόγραμμα STARS στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το αίτημα αυτό, μαζί με την τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρέπει να υποβληθεί (αλλά όχι ηλεκτρονικά) έως τις 19 Μαΐου 2019.


Προοπτική καριέρας

Ένα διδακτορικό δίπλωμα πτυχιούχος της Polymer Science έχει βασικές γνώσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς της χημείας, καθώς και προηγμένες γνώσεις χημείας, φυσικής χημείας και φυσικής των πολυμερών υλικών, καθώς επίσης έχουν συνήθως καλές διεπιστημονικές γνώσεις προσανατολισμένες προς τα πεδία της βιολογίας, της φυσικής ή της νανοεπιστήμης, σύμφωνα με τη διατριβή του / της. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι σε θέση να παρουσιάσει τα αποτελέσματά του σε διεθνή συνέδρια και σε επιστημονικά περιοδικά. Η εμπειρία στη διδασκαλία των προπτυχιακών φοιτητών, η διατύπωση προτάσεων επιχορηγήσεων και η διαχείριση των προϋπολογισμών έρευνας είναι επίσης συχνές. Ο πτυχιούχος έχει υψηλά προσόντα για δημιουργική εργασία σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή τεχνολογικό εργαστήριο που ασχολείται με την ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή πολυμερών υλικών σε οποιοδήποτε ερευνητικό επίπεδο (βασικό, εφαρμοσμένο, τεχνολογικό).

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε29 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Science »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 4, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
50,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση αίτησης χαρτιού: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη