Το διδακτορικό πρόγραμμα Bioorganic Chemistry περιλαμβάνει τόσο πειραματικές εργασίες όσο και θεωρητικά μαθήματα στην Οργανική και Βιοργανική Χημεία. Το πρόγραμμα δίδει ιδιαίτερη έμφαση σε υψηλού επιπέδου θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στην οργανική σύνθεση, φυσικές μεθόδους Οργανικής Χημείας, διαλεύκανση δομών και μοριακής μοντελοποίησης με επίκεντρο τις σχέσεις ποσοτικής δομής-δραστηριότητας. Οι απόφοιτοι θα είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι στην Οργανική Χημεία που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και τη σύνθεση των βιολογικά ενεργών ενώσεων. Θα έχουν τα κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και ανάπτυξης στη χημεία και τη φαρμακοβιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της κατασκευής φαρμάκων, των μεταφορέων τους και των βοηθητικών φαρμακευτικών ουσιών.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Περιεχόμενο της εξετάσεως εισόδου

  • Προφορική εξέταση από τη γνώση της χημείας και των αντιδράσεων των οργανικών ενώσεων.
  • Εξέταση αγγλικής γλώσσας για αξιολόγηση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον C1).


Πρόσθετες προϋποθέσεις για το μπόνους (πρακτική)

  • Επιτυχημένες πανεπιστημιακές σπουδές στον φαρμακευτικό, επιστημονικό ή χημικό τομέα (βαθμολογούνται 2 βαθμοί).
  • Διπλωματική εργασία παρόμοια σε σχέση με τη βιολογική, βιοργανική ή φαρμακευτική χημεία (βαθμολογημένη 3 βαθμοί).
  • Ένδειξη του υποτιθέμενου εκπαιδευτικού κέντρου και έγκριση ενός συγκεκριμένου επιβλέποντος με τη διαχείριση του σχεδιαζόμενου διδακτορικού έργου (βαθμολογημένο έως 5 βαθμούς).


Κριτήρια για την εξέταση αξιολόγησης

  1. Επίπεδο επαγγελματικής γνώσης - εξετάζεται σε απαντήσεις σε ερωτήσεις που αναφέρονται στο Γενικό περιεχόμενο των εισαγωγικών εξετάσεων (έως και 10 μονάδες).
  2. Υποβολή διδακτορικού έργου - αξιολόγηση της πολυπλοκότητας του έργου, σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε μια λύση και συνέχιση του έργου σε θέματα που έχουν ήδη συζητηθεί από το Συμβούλιο Θεματικής Περιοχής (έως και 10 μονάδες).

Το ελάχιστο όριο εισδοχής είναι 20 μονάδες.

Ο Κοσμήτορας αποφασίζει να δεχτεί τον ή τους υποψήφιους που έχουν εκπληρώσει τους όρους της διαδικασίας εισδοχής και, ανάλογα με τον αριθμό των επιτευχθέντων βαθμών, κατατάσσεται στη σειρά που αντιστοιχεί στον προκαθορισμένο αριθμό αποδεκτών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Προοπτική καριέρας

Το διδακτορικό πρόγραμμα Bioorganic Chemistry περιλαμβάνει τόσο πειραματικές εργασίες όσο και θεωρητικά μαθήματα στην Οργανική και Βιοργανική Χημεία. Το πρόγραμμα δίδει ιδιαίτερη έμφαση σε υψηλού επιπέδου θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στην οργανική σύνθεση, φυσικές μεθόδους Οργανικής Χημείας, διαλεύκανση δομών και μοριακής μοντελοποίησης με επίκεντρο τις σχέσεις ποσοτικής δομής-δραστηριότητας. Οι απόφοιτοι θα είναι ιδιαίτερα καταρτισμένοι στην Οργανική Χημεία που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και τη σύνθεση των βιολογικά ενεργών ενώσεων. Θα έχουν τα κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και ανάπτυξης στη χημεία και τη φαρμακοβιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της κατασκευής φαρμάκων, των μεταφορέων τους και των βοηθητικών φαρμακευτικών ουσιών.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποCharles University Faculty of Pharmacy »

Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 9, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη, Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
2,000 CZK
ανά ακαδημαϊκό έτος. Αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης: 540 CZK. Χρέωση συμμετοχής σε χαρτί: 590 CZK.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Άλλη