Το διδακτορικό . Πρόγραμμα Πολιτικής: Ιστορία, Θεωρία, Επιστήμη , σε συνεργασία με το Κέντρο Ηθικής και Παγκόσμιας Πολιτικής (CEGP), από το 2004, αποσκοπεί να προσφέρει μια διεπιστημονική προοπτική στις σύγχρονες παγκόσμιες πολιτικές σπουδές. Η σχολή περιλαμβάνει και Ιταλούς και διεθνείς καθηγητές. Το πρόγραμμα έχει εγγραφεί σε περισσότερους από 30 φοιτητές τα τελευταία τρία χρόνια, με περισσότερα από πενήντα τοις εκατό ξένων φοιτητών. Πρόσφατα, το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με τη συνεργασία του Διεθνούς Κέντρου για τις Δημοκρατίες και Δημοκρατοποιήσεις (ICEDD) και του Ιταλικού Κέντρου Εκλογικών Μελετών - Centro Italiano Studi Elettorali (CISE).

Τομείς σπουδών

 • φιλοσοφία και πολιτική θεωρία (ηθική και εφαρμοσμένη φιλοσοφία, πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, ηθική των διεθνών σχέσεων και θεωρίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)
 • πολιτικές επιστήμες, με ιδιαίτερη αναφορά στη δημοκρατία και τον εκδημοκρατισμό, τις εκλογικές σπουδές, την παγκοσμιοποίηση, τις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή πολιτική οικονομία
 • επιστημολογία, μεθοδολογία έρευνας, ποσοτικές μεθόδους
 • την ιστορία της πολιτικής, τις διεθνείς σχέσεις, τους θεσμούς, τις πολιτικές ιδέες του 19ου και του 20ού αιώνα

Το συνολικό μήκος του προγράμματος είναι τρία έτη. Το τμήμα μαθημάτων πραγματοποιείται κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος. Το δεύτερο και το τρίτο έτος είναι γενικά αφιερωμένο στο ερευνητικό έργο και μπορεί να περιλαμβάνει περίοδο ερευνητικής υποτροφίας στο εξωτερικό (σε συμφωνία με τον επιβλέποντα και με το συμβούλιο καθηγητών). Το πρόγραμμα είναι στα αγγλικά.

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Το DR n.234 της 19ης Δεκεμβρίου 2018 έχει εκδώσει την πρόσκληση για τη συγκριτική αξιολόγηση για την είσοδο στα μαθήματα διδακτορικών κύκλων XXXV, για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Πολιτική: Ιστορία, Θεωρία, Διδακτορικό Δίπλωμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 - XXXV κύκλο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Απριλίου 2019 στις 16:00 (CEST), UTC 2.

Η διαδικασία εισαγωγής έχει σχεδιαστεί για να καθορίσει τις γνώσεις του υποψηφίου, την ικανότητά του / της για επιστημονική έρευνα και αν τα ερευνητικά θέματα του προγράμματος διδακτορικού είναι κατάλληλα για τον υποψήφιο.

Απαιτήσεις προγράμματος

Η ολοκλήρωση του διδακτορικού προγράμματος και η εισαγωγή στην τελική υπεράσπιση / εξέταση υπόκεινται στην εκπλήρωση των κριτηρίων που περιγράφονται σε αυτό το τμήμα. Οι μαθητές καλούνται να το διαβάσουν προσεκτικά.

Το πλήρες πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Μαθήματα
 • "Ημερίδα για τη Δεοντολογία, την Πολιτική και την Κοινωνία", Άλλα σεμινάρια / συνέδρια
 • Περίοδος σπουδών στο εξωτερικό
 • Προκριματικό Σεμινάριο
 • Ερευνητικό σεμινάριο
 • Επιτήρηση θεμάτων
 • Διδακτορική διατριβή / Οδηγίες για τη διδασκαλία του PhD
 • Ευθύνες των διδακτορικών φοιτητών
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποLUISS PhD programs »

Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη