Keystone logo
Corvinus University of Budapest Διδακτορικό στην Κοινωνική Επικοινωνία
Corvinus University of Budapest

Διδακτορικό στην Κοινωνική Επικοινωνία

Budapest, Ουγγαρία

4 Semesters

Αγγλικά

Πλήρης απασχόληση

Request application deadline

Sep 2023

HUF 660.000 / per semester *

Στην Πανεπιστημιούπολη

* ανά εξάμηνο

Υποτροφίες

Εξερευνήστε ευκαιρίες για υποτροφίες για να βοηθήσετε στη χρηματοδότηση των σπουδών σας

Εισαγωγή

Στόχος της Διδακτορικής Σχολής Κοινωνικής Επικοινωνίας που λειτουργεί από το 2012 είναι η εξέταση θεμάτων θεωρητικής και εφαρμοσμένης επικοινωνίας, η αποσαφήνιση της έννοιας της επικοινωνίας, ο ρόλος της στην κοινωνία και το θεωρητικό της πλαίσιο, καθώς και η διερεύνηση του κοινωνιολογικού, κοινωνικού / ψυχολογικές, πολιτιστικές, ανθρωπολογικές και ηθολογικές πτυχές της επικοινωνίας. Το διδακτορικό πρόγραμμα επεκτείνεται επιπλέον στην περίπλοκη εξέταση της κοινωνικής εμβάθυνσης της επικοινωνίας, της λειτουργίας και της πολιτιστικής, πολιτικής, οικονομικής, τεχνολογικής και νομικής αποφασιστικότητας των διαδικασιών που πραγματοποιούνται στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Η Διδακτορική Σχολή λειτουργεί στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του CUB και εποπτεύεται από το Πανεπιστημιακό Διδακτορικό Συμβούλιο (UDC). Τα ινστιτούτα της σχολής καθώς και άλλα ινστιτούτα, τμήματα και ομιλητές του πανεπιστημίου συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Διδακτορικής Σχολής.

Κριτήρια αξιολόγησης των εξετάσεων εισαγωγής

Κατά τη διαδικασία εισδοχής, η κατάταξη των αιτούντων καθορίζεται με την προσθήκη των βαθμολογιών τους που αποκτήθηκαν για το χαρτοφυλάκιο της έρευνας και για την προφορική συνέντευξη. Η είσοδος στο διδακτορικό σχολείο βασίζεται αυστηρά στη λίστα κατάταξης.

Η επιτροπή εισαγωγής βαθμολογεί τους υποψηφίους σε κλίμακα 100 βαθμών με βάση (α) τα προηγούμενα επιστημονικά τους επιτεύγματα, (β) το υποβληθέν ερευνητικό χαρτοφυλάκιο, (γ) την προφορική συνέντευξη. Οι βαθμολογίες που επιτεύχθηκαν σε καθέναν από τους τρεις τομείς υπολογίζονται ως μέσος όρος των πόντων που δίνονται από τα μέλη της επιτροπής εισαγωγής. (Για τους σκοπούς του τελικού υπολογισμού, οι μεμονωμένες βαθμολογίες που κατανέμονται σε καθεμία από τις κατηγορίες δεν λαμβάνονται υπόψη πλέον).

Η μέθοδος βαθμολογίας έχει ως εξής:

 • Μπορούν να ληφθούν έως 20 βαθμοί για προηγούμενα επιστημονικά επιτεύγματα / ετοιμότητα σε τρεις υποκατηγορίες: 1. προηγούμενη επιστημονική εργασία / πρακτική / δημοσίευση / αποδεδειγμένη συμμετοχή στην επιστημονική έρευνα. 2. επαγγελματική-διευθυντική πρακτική 3. σύνθετη εξέταση γλωσσών τουλάχιστον B2 επιπέδου που αναγνωρίζεται από το κράτος ή ισοδύναμο σε μια δεύτερη γλώσσα.
 • Μπορεί να δοθούν έως 40 βαθμοί για το χαρτοφυλάκιο έρευνας. Κριτήρια αξιολόγησης: 1. η ευθυγράμμιση του ερευνητικού θέματος, η παρουσίαση του πειθαρχικού πλαισίου του θέματος, η οριοθέτησή του, 2. ερευνητικοί στόχοι, επιλογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, 3. η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης λογοτεχνία, 4. επιστημονικές δεξιότητες γραφής
 • Κατά την προφορική συνέντευξη μπορούν να απονεμηθούν έως και 40 πόντοι, 10 σε σχέση με καθένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 1. η ανάπτυξη του ερευνητικού προβλήματος (σαφής και συνεκτική πορεία σκέψεων), η καινοτομία, η επικαιρότητα της προσέγγισης, 2. την παρουσίαση του πειθαρχικού πλαισίου, 3. αξιολόγηση των απαντήσεων που δόθηκαν στις ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης, 4. γλωσσική προετοιμασία

Για να γίνει δεκτός, πρέπει να επιτευχθούν τουλάχιστον 67 βαθμοί από το σύνολο των 100. Η απόφαση εισδοχής λαμβάνεται από το Πανεπιστημιακό Διδακτορικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του DSSC, λαμβάνοντας υπόψη τις ποσοστώσεις που καθορίζονται από το Εθνικό Διδακτορικό Συμβούλιο καθώς και το δημοσιονομικό πλαίσιο που διατίθεται στη διδακτορική σχολή για υποτροφίες. Κατά τη λήψη της απόφασης, η απόκλιση από τη σειρά κατάταξης που καθορίζεται με βάση τους βαθμούς που επιτυγχάνονται επιτρέπεται μόνο εάν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του διδακτορικού σχολείου για τις ουγγρικές κρατικές υποτροφίες και ο επόμενος υποψήφιος στην κατάταξη έχει ζητήσει είσοδο μόνο σε περίπτωση που / της απονέμεται η ουγγρική κρατική υποτροφία και έχει φτάσει τα δύο τρίτα της συνολικής βαθμολογίας που ισχύει για τις εισαγωγές.

Ερευνητικά θέματα που προσφέρονται από τα βασικά μέλη της Διδακτορικής Σχολής

 • Petra Aczél: Θεωρία της ρητορικής, κριτική στα ΜΜΕ
 • Réka Benczes: Γνωστική γλωσσολογία
 • József Böröcz: Παγκόσμιες αλλαγές; Παγκόσμια ζητήματα στην κοινωνική θεωρία
 • Miklós Hadas: Μελέτες για το φύλο, Ιστορικές μελέτες για το φύλο

Για την αίτηση, υποβάλετε μια δήλωση γραμμένη από έναν από τους Ανακοινωτές των θεματικών διδακτορικών διατριβών της Διδακτορικής Σχολής ότι σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής είναι πρόθυμοι να επιβλέψουν τον υποψήφιο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισυνάψετε την έκδοση PDF του email επιβεβαίωσης.

Αδεια

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου ή πτυχίο MA / MSc με πτυχία (ή ισοδύναμο) που απονέμεται σε ένα διαπιστευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και 300 μονάδες που λαμβάνονται είτε σε έναν κύκλο είτε σε πανεπιστημιακή (προπτυχιακή και μεταπτυχιακή) εκπαίδευση δύο σταδίων. Λάβετε υπόψη ότι δεν γίνονται δεκτοί πτυχίο MBA μη μεταπτυχιακού επιπέδου!
 • Οι υποψήφιοι χωρίς προηγούμενες σπουδές στο σχετικό πεδίο (αλλά που πληρούν διαφορετικά όλες τις προϋποθέσεις εισόδου) μπορούν να γίνουν δεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν ορισμένα μαθήματα «γεφυρώματος» κατά το πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους και περάσουν τις σχετικές εξετάσεις.
 • Για φοιτητές που αποφοιτούν στο ακαδημαϊκό έτος 2019/2020, η προθεσμία για την υποβολή των πιστοποιητικών είναι η 2η Σεπτεμβρίου 2020. Η είσοδος για το συγκεκριμένο έτος υπόκειται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μπορούν να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά τους. Προτεραιότητα δίνεται στους αιτούντες που έχουν κερδίσει ένα βραβείο στο σχετικό θέμα στο Εθνικό Συνέδριο των Επιστημονικών Συλλόγων Φοιτητών ("OTDK"). Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η αποδεδειγμένη ικανότητα του ερευνητή (π.χ. OTD, επιστημονικές δημοσιεύσεις).
 • Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα είναι επίσης απαραίτητη. Εάν ο αιτών δεν διαθέτει πιστοποιητικό γλώσσας στα Αγγλικά, η αγγλική γνώση θα πρέπει να αποδεικνύεται σε μια συνέντευξη που διοργανώνεται από το Ph.D. Πρόγραμμα.

Πληροφορίες σχετικά με την αυτοχρηματοδότηση και την υποτροφία:

Το πρόγραμμα διδακτορικής εκπαίδευσης είναι πλήρους απασχόλησης και μπορεί να ολοκληρωθεί με κρατική υποτροφία ή μέσω αυτοχρηματοδότησης. Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι πανομοιότυπο και στις δύο περιπτώσεις. Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στα ίδια μαθήματα, η μόνη διαφορά είναι στη μορφή χρηματοδότησης. Οι φοιτητές στους οποίους χορηγείται καθεστώς υποτροφίας λαμβάνουν κρατική υποτροφία, το ποσό των οποίων είναι 140 680 HUF / μήνα στα εξάμηνα 1 έως 4 και 180 680 HUF / μήνα στα εξάμηνα 5 έως 8. Τα σχετικά ποσά μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό του μαθητή έως Το Πανεπιστήμιο.

Οι ακόλουθοι μαθητές είναι επιλέξιμοι για κρατική υποτροφία:

 • Διδακτορικό φοιτητές με ουγγρική υπηκοότητα που υποβάλλουν αίτηση για πλήρη απασχόληση σε οργανωμένη μορφή.
 • ξένο διδακτορικό φοιτητές που λαμβάνουν ισοδύναμη μεταχείριση με φοιτητές ουγγρικής υπηκοότητας βάσει νομοθεσίας ή διεθνούς συμφωνίας.

Η χρονική περίοδος πληρωμής της κρατικής διδακτορικής υποτροφίας είναι 4 έτη (48 μήνες). Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται στο νόμο CCIV του 2011 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Νόμο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών δαπανών των φοιτητών με υποτροφία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα έξοδα της αυτοχρηματοδοτούμενης εκπαίδευσης βαρύνουν τον μαθητή.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όλα τα διδακτορικά. Οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια στην Ουγγαρία και στο εξωτερικό.

Για τους μαθητές που θα γίνουν δεκτοί το 2020, τα δίδακτρα ανά εξάμηνο για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 έχουν ως εξής:

 • Πρόγραμμα 320 000 HUF για ουγγρικά πολίτες και αλλοδαπούς (ΕΕ και ΕΟΧ) που απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με τους Ούγγρους.
 • 660 000 HUF (κανονικό δίδακτρο 320 000 HUF + γλωσσική συνεισφορά 340 000 HUF) Πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας για ουγγρικούς πολίτες και ξένους (ΕΕ και ΕΟΧ) που απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με τους Ούγγρους.
 • 3 200 ευρώ υπηκόοι τρίτων χωρών.

Σχετικά με το Σχολείο

Ερωτήσεις

Παρόμοια Μαθήματα