Keystone logo
L’Université Catholique Du Congo Διδακτορικό στις Κοινωνικές Επικοινωνίες
L’Université Catholique Du Congo

Διδακτορικό στις Κοινωνικές Επικοινωνίες

Kinshasa, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό

Request duration

Γαλλική γλώσσα

Πλήρης απασχόληση

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Στην Πανεπιστημιούπολη

Υποτροφίες

Εξερευνήστε ευκαιρίες για υποτροφίες για να βοηθήσετε στη χρηματοδότηση των σπουδών σας

Εισαγωγή

Η Σχολή Κοινωνικών Επικοινωνιών στοχεύει να εκπαιδεύσει τόσο επιστημονικά ικανούς επαγγελματίες επικοινωνίας όσο και ευαισθητοποιημένους άνδρες, έτοιμους να εμπλακούν και να ενσωματώσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου στη νέα κουλτούρα που δημιουργείται από τα μέσα της σύγχρονης επικοινωνίας (…) με νέες γλώσσες, νέες τεχνικές και νέες συμπεριφορές (πρβλ. John Paul II, Redemptoris misio, 37), για να προσδιορίσετε ποια οφέλη και ποιους κινδύνους θα μπορούσε να παρουσιάσει αυτός ο πολιτισμός για την αφρικανική ταυτότητα και αξίες.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Σχολή προσφέρει στους φοιτητές που παρακολουθούν εκεί μαθήματα θεωρητική, πρακτική και ανθρώπινη εκπαίδευση, μέσω της πλούσιας διδασκαλίας, των εργαστηρίων και των στούντιο επαγγελματισμού, των πολλών εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεδρίων. εκπαίδευση που στοχεύει να κάνει τους αποφοίτους του να εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες:

α) από πλευράς ενημέρωσης

συγκεντρώσει χρήσιμη τεκμηρίωση για ένα επίκαιρο θέμα και κάνει μια σχετική και αντικειμενική ανάλυση των τρεχόντων προβλημάτων.

β) από πλευράς ψυχαγωγίας:

– να προετοιμάσει και να διευθύνει μια συνάντηση αποτελεσματικά,

– συμμετέχουν ενεργά στη ζωή μιας ομάδας προωθώντας τη συμμετοχή άλλων,

– εργαστείτε για την οικοδόμηση ανθρώπινων σχέσεων.

γ) σε θέματα ΜΜΕ:

– ανάπτυξη αποτελεσματικών μηνυμάτων για διαφορετικές ομάδες-στόχους,

– να μιλάς αποτελεσματικά δημόσια,

– ενεργεί ως υπεύθυνος Τύπου και διατηρεί όργανο τύπου,

– οργάνωση και παραγωγή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος.

δ) σε θέματα κοινής γνώμης:

– γνωρίζουν πώς να αξιολογούν την ποιότητα μιας έρευνας,

– επιβλέπει τη διεξαγωγή μιας έρευνας

ε) σε θέματα ποιμαντικής επικοινωνίας και ευαγγελισμού:

– να αποκαλύψει έγκυρα τις γενικές γραμμές του χριστιανικού δόγματος,

– ρίξτε μια χριστιανική ματιά στα τρέχοντα γεγονότα,

– εκφράζουν το ηθικό νόημα και τον χριστιανικό συμβολισμό στη μετάδοση της θρησκευτικής γνώσης.

Ο φοιτητής αυτής της σχολής πρέπει να αναπτύξει επιστημονική ειλικρίνεια για να αποκτήσει πρόσβαση στον εσωτερικό κόσμο του άλλου, ένα πνεύμα σύνθεσης ικανό να κατανοήσει την ουσία ενός μηνύματος, μια γενική κουλτούρα που τρέφεται από καλή γνώση του περιβάλλοντος, ένα ενδιαφέρον που ωθείται για τις γλώσσες και γλώσσες και μεγάλη ικανότητα προσαρμογής.

Θα πρέπει επίσης να αναπτύξει την ικανότητα εκλαΐκευσης της διδασκαλίας της Εκκλησίας μέσω των ΜΜΕ, την ικανότητα ανάπτυξης και υλοποίησης λαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για αναπτυξιακές δράσεις. Οι βασικές σπουδές κατανέμονται σε πέντε έτη, δηλαδή 3 έτη αποφοίτησης και 2 έτη άδειας. Το πρόγραμμα σπουδών στις Κοινωνικές Επικοινωνίες μπορεί να συμπληρωθεί από αυτό της Συνάθροισης της Ανώτατης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (που διοργανώνεται από το Τμήμα Συνάθροισης της Ανώτατης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στη Φιλοσοφική Σχολή του UCC) που παρέχει στον κάτοχο άδειας τα προσόντα να διδάξει σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

Στο επίπεδο του τρίτου κύκλου, οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν τα πτυχία του Diplôme d'Etudes Approfondies, Doctor and Aggrégé de l'enseignement supérieur στις Κοινωνικές Επικοινωνίες.

Πρίζες.

Στο τέλος της εκπαίδευσής του, ο απόφοιτος στις Κοινωνικές Επικοινωνίες θα μπορεί να εργαστεί σε τομείς όπως η ενημέρωση (αναλυτής και διερμηνέας ημερήσιου και εξειδικευμένου τύπου, ακόλουθος τύπου), οι δημόσιες σχέσεις (σύμβουλος σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής, σχεδιαστής επικοινωνίας έργα), μάρκετινγκ (προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών), πολιτιστικός τομέας (εμψυχωτής, εκπαιδευτής και ειδικός στην κοινωνικο-εκπαιδευτική επικοινωνία), πολιτικός τομέας (σύμβουλος, σύμβουλος πολιτικών αρχηγών), διδασκαλία και έρευνα (διδασκαλία σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, στο πανεπιστήμιο και σε ανώτερα ιδρύματα, που εργάζονται σε ένα ερευνητικό κέντρο επικοινωνίας).

Σχετικά με το Σχολείο

Ερωτήσεις

Παρόμοια Μαθήματα