Keystone logo
UBC PRISM Lab

UBC PRISM Lab

UBC PRISM Lab

Εισαγωγή

Η κατανόηση και η διαχείριση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους και των οφελών της οικονομικής δραστηριότητας είναι μια καθοριστική πρόκληση της σύγχρονης εποχής. Αυτή η πρόκληση παρέχει τον πυρήνα για το ταχέως εξελισσόμενο πεδίο μέτρησης και διαχείρισης της βιωσιμότητας.

Τα σύγχρονα συστήματα τροφίμων μας συνδέουν, βιοφυσικά και κοινωνικά. Είναι επίσης βασικοί συντελεστές σε πολλά από τα πιο πιεστικά ζητήματα βιωσιμότητας, από τοπική έως παγκόσμια κλίμακα.

Το Εργαστήριο Προτεραιότητας Έρευνας Συστημάτων Τροφίμων για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αειφορίας (PRISM), που βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη Okanagan του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας, είναι ένας κόμβος για οριζόντια έρευνα στη διασταύρωση της μέτρησης και της διαχείρισης της βιωσιμότητας του συστήματος τροφίμων.

Μέτρηση και διαχείριση της βιωσιμότητας του συστήματος τροφίμων

Σκέψη Κύκλου Ζωής
Η σκέψη του κύκλου ζωής αναφέρεται σε προσεγγίσεις μέτρησης και διαχείρισης της βιωσιμότητας που λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές αλληλεπιδράσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζονται με ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μια δραστηριότητα ή μια οντότητα. Σύμφωνα με τον Klöpffer (2003) «Η σκέψη του κύκλου ζωής είναι η προϋπόθεση οποιασδήποτε ορθής αξιολόγησης βιωσιμότητας. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να βελτιωθεί ένα μέρος του συστήματος σε μια χώρα ή σε ένα βήμα του κύκλου ζωής, εάν αυτή η «βελτίωση» έχει αρνητικές συνέπειες για άλλα μέρη του συστήματος, οι οποίες μπορεί να υπερβαίνουν τα πλεονεκτήματα που έχουν επιτευχθεί.» Με άλλα λόγια, η σκέψη του κύκλου ζωής είναι απαραίτητη για την κατανόηση και την πρόληψη της ακούσιας μετατόπισης του βάρους, είτε μεταξύ διαφορετικών ειδών επιπτώσεων βιωσιμότητας είτε μεταξύ διαφορετικών σταδίων της αλυσίδας εφοδιασμού ή ενδιαφερομένων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα των διαχειριστικών μας αποφάσεων. Η σκέψη και τα εργαλεία του κύκλου ζωής έχουν γίνει κεντρικά στην επιστήμη της βιωσιμότητας.

Συστήματα τροφίμων στο πλαίσιο
Τα σύγχρονα συστήματα τροφίμων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον καθορισμό των αποτελεσμάτων βιωσιμότητας σε πολλαπλές κλίμακες. Αυτό περιλαμβάνει τις συλλογικές μας απαιτήσεις σε πόρους, τις περιβαλλοντικές πιέσεις που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, τις εκπομπές αποβλήτων στον αέρα, το έδαφος και το νερό, καθώς και κοινωνικοοικονομικά οφέλη και κόστος. Η προβλεπόμενη ανάπτυξη στην παραγωγή τροφίμων, τα μεταβαλλόμενα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, ο αυξημένος ανταγωνισμός για γη, νερό και ενεργειακούς πόρους, τεχνολογικές εξελίξεις και κοινωνικές και περιβαλλοντικές αστάθειες διασταυρώνονται για να δημιουργήσουν βαθιές προκλήσεις και ευκαιρίες. Η κατανόηση και η διαχείριση συστημάτων παραγωγής τροφίμων, τα οποία συχνά υποστηρίζονται από αλυσίδες εφοδιασμού που εκτείνονται σε πολλαπλά σύνορα, οικοσυστήματα και κοινωνίες, προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις και να αξιοποιηθούν οι αναδυόμενες ευκαιρίες απαιτεί προοπτικές και εργαλεία ανάλογης εμβέλειας.

Τρέχουσα έρευνα
Η έρευνα στο εργαστήριο Συστημάτων Τροφίμων PRISM εφαρμόζει τη σκέψη του κύκλου ζωής και τα εργαλεία για να εξερευνήσει και να βοηθήσει στην επίλυση πιεστικών ερωτημάτων στη διεπαφή τροφίμων, οικολογίας και κοινωνίας. Η τρέχουσα εργασία επικεντρώνεται, ειδικότερα, σε θέματα αειφορίας που σχετίζονται με την καναδική βιομηχανία αυγών και τον καναδικό τομέα τροφίμων, ευρύτερα.

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο Εργαστήριο Συστημάτων Τροφίμων PRISM;

Έχετε κίνητρα, έμφυτα περίεργοι και πολύ πειθαρχημένοι; Θέλετε να βελτιώσετε τις ερευνητικές σας δεξιότητες και γνώσεις; Έχετε έντονο ενδιαφέρον για θέματα βιωσιμότητας του συστήματος τροφίμων; Είστε πρόθυμοι και ικανοί να εξετάσετε κριτικά τις δικές σας υποθέσεις και να αμφισβητήσετε και να αμφισβητηθείτε σε ένα περιβάλλον σεβασμού, συνεργασίας και εξερεύνησης; Η προοπτική να ζήσετε, να εργαστείτε και να παίξετε στην όμορφη κοιλάδα Okanagan στο δυτικό Καναδά ταιριάζει με τις φιλοδοξίες του τρόπου ζωής σας; Αν ναι, το Εργαστήριο Συστημάτων Τροφίμων PRISM στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας μπορεί να σας ταιριάζει.

Η απόφαση να υποβάλετε αίτηση για ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών δεν πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το μεταπτυχιακό είναι πολύ δουλειά. Μπορεί επίσης να είναι πολύ ικανοποιητικό, με την προϋπόθεση ότι ενδιαφέρεστε πραγματικά για την έρευνα που αναλαμβάνετε και δεσμευτείτε για επιτυχία. Από την εμπειρία μου, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι αξιόπιστοι προγνωστικοί παράγοντες επιτυχίας ως μεταπτυχιακού φοιτητή.

 • Εξυπνάδα - όπως αποδεικνύεται από ένα ισχυρό ακαδημαϊκό ιστορικό
 • Περιέργεια - ένα γνήσιο ενδιαφέρον για την έρευνα και την εξερεύνηση
 • Δημιουργικότητα - η ικανότητα να εντοπίζονται ενδιαφέροντα/σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα, να διαμορφώνονται καινοτόμες και αυστηρές ερευνητικές μέθοδοι και να συντίθενται και να βασίζονται σε θεωρίες, μεθόδους, έννοιες και πληροφορίες από όλους τους σχετικούς επιστημονικούς και διεπιστημονικούς τομείς
 • Κρισιμότητα - η ικανότητα εφαρμογής λογικής και αυστηρότητας στη διάκριση μεταξύ πηγών πληροφοριών, επιχειρημάτων, μεθόδων κ.λπ.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες - ικανότητα σαφής και συνοπτικής επικοινωνίας (ιδίως σε γραπτή μορφή)
 • Δέσμευση - ένας συνδυασμός προσωπικών χαρακτηριστικών και μαλακών δεξιοτήτων, όπως φιλοδοξία, αυτο-κίνητρο, πειθαρχία και επαγγελματισμός

Χαρακτηριστικά Πανεπιστημιούπολης

  Τοποθεσίες

  • Kelowna

   EME Building Room 2121-1137 Alumni Avenue, V1V 1V7, Kelowna

   Ερωτήσεις